Ontvang je momenteel zorg bij RIBW Overijssel die vergoed wordt door de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk dat je vanaf 2021 in aanmerking komt voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

Als je aan de voorwaarden voldoet en overgaat naar de Wlz-zorg, dan komt dat in de plaats van de zorg die je via de gemeente ontvangt. Hieronder lees je welke voorwaarden aan de Wlz zijn verbonden.

Voor wie?

De Wlz is bedoeld voor als je:

  • ...(een leven) lang begeleiding nodig hebt.
  • ...niet altijd zelf kan zeggen dat je hulp nodig hebt.
  • ...vaak begeleiding nodig hebt om een vraag te kunnen stellen.

De aanvraag

Ben je cliënt bij RIBW Overijssel, dan doen wij de aanvraag voor jou bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Hiervoor hebben wij een diagnose nodig die minder dan twee jaar oud is. Als je dit niet hebt, dan gaat je begeleider er daar samen met jou mee aan de slag.

Wat wordt er anders?

De Wmo-indicatie werd elk jaar opnieuw afgegeven. De Wlz-indicatie hoef je maar één keer aan te vragen en kan je hele leven blijven gelden als dat nodig is. Met de Wlz-indicatie kun je bovendien in heel Nederland terecht en hoef je niet meer alleen binnen je eigen gemeente ondersteuning te vragen.

Wat blijft hetzelfde?

Met de Wlz-indicatie kun je gewoon blijven wonen waar je nu woont zolang jij en je begeleider dit passend vinden.

Eigen bijdrage

Net als bij de Wmo, betaal je voor de Wlz een eigen bijdrage. Om dit te berekenen kun je kijken op www.hetcak.nl.

Wil je meer informatie?

Bekijk hier het filmpje van het Ministerie van VWS

Lees hier onze veelgestelde vragen

Of kijk op:
www.regelhulp.nl
www.informatielangdurigezorg.nl
www.ciz.nl

Daarnaast kan je begeleider samen met jou vragen stellen bij de contactpersoon verblijf van RIBW Overijssel.