RIBW Groep Overijssel (RIBW GO) vindt het belangrijk om zorgvuldig met je persoonsgegevens om te gaan. Je hebt ons je persoonsgegevens toevertrouwd. Je mag er dus vanuit gaan dat RIBW GO er alles aan doet om je privacy te beschermen.

Doel en achtergrond gegevensverwerking
RIBW GO verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de begeleiding van cliënten op weg naar herstel. Wanneer je je aanmeldt voor de diensten van RIBW GO of anderszins daarmee samenwerkt of een relatie onderhoudt, kunnen wij je vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Er worden persoonsgegevens verwerkt van cliënten, naastbetrokkenen, medewerkers, stagiaires, vrijwilligers, belangstellenden voor nieuwsbrieven en bezoekers van deze website. Ook worden persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van onderzoeken, afhandelen van klachten, verbeterwensen en door middel van cameratoezicht.

Grondslagen voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van je verwerken, indien wij dat doen op basis van een juridische grondslag. In dit kader verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende juridische grondslagen, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor RIBW GO zijn de volgende grondslagen van belang:

 1. De betrokkene moet toestemming gegeven hebben voor de verwerking;
 2. De verwerking moet noodzakelijk zijn voor de behandeling of de uitvoering van de overeenkomst;
 3. De verwerking vloeit voort uit een wettelijke verplichting;
 4. De verwerking dient een vitaal belang van de betrokkene;
 5. De verwerking is noodzakelijk ter behartiging van een gerechtvaardigd doel.

Daarnaast mag je bijzondere persoonsgegevens verwerken indien deze vallen onder de wettelijke uitzonderingen op het verbod op verwerking van bijzondere persoonsgegevens. Verwerkingen door RIBW GO voor zorglevering, nakoming dossierplichten en de bijbehorende administratieve afwikkeling vallen onder deze uitzondering.

Verstrekking aan derden
Wij delen persoonsgegevens slechts met derden indien hier een toestemming voor is, als dat nodig is voor de uitvoering van de relatie (overeenkomst), of vanuit een wettelijke verplichting. Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere (met een verwerkersovereenkomst) voor dat je gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn.

Verwijzing naar websites van derden (via hyperlinks)
Op onze websites hebben wij verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken je er graag op attent dat wanneer je deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacyverklaring van deze derden van toepassing zijn. Wij raden je aan om de privacyverklaring van deze websites goed te lezen, voordat je daar gebruik van maakt.

Bewaartermijnen
Wij zullen je gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van gezondheidsgegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van vijftien jaar, zoals opgenomen in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Naast deze wet houden wij, indien nodig, ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Beveiliging
RIBW GO heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens RIBW GO toegang hebben tot jouw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. Bij de informatiebeveiliging zijn de volgende waarborgen van belang:

 • Beschikbaarheid van informatie en informatieverwerkende bedrijfsmiddelen voor betrokken hulpverleners; waarbij rekening wordt gehouden met storingen en incidenten;
 • Correctheid en volledigheid van informatie (integriteit);
 • Vertrouwelijkheid van informatie (niemand mag toegang krijgen tot informatie die daarvoor niet gemachtigd is).

De door jouw verstrekte gegevens bewaren wij zolang nodig is voor de relatie met ons en zolang wij daartoe eventueel een wettelijke verplichting hebben.

Jouw rechten
Iedereen van wie RIBW GO persoonsgegevens verwerkt, heeft diverse rechten. Deze rechten en de uitoefening daarvan kunnen per doelgroep verschillen. De volgende rechten zijn er:

 • Het recht op dataportabiliteit: Het recht om persoonsgegevens die wij van je verwerken te ontvangen zodat je ze over kunt dragen aan een andere partij;
 • Het recht op vergetelheid: Het recht om ‘vergeten’ te worden/het vernietigen van je gegevens;
 • Recht op inzage: Het recht om je persoonsgegevens in te zien die wij van je verwerken;
 • Recht op rectificatie en aanvulling: Het recht om de persoonsgegevens te wijzigen;
 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken;
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: RIBW GO doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming/profilering;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Je kunt altijd aan ons vragen welke gegevens over je worden verwerkt. Heb je een vraag of een verzoek in het kader van je rechten, onder aan deze privacyverklaring staan onze contactgegevens.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. De cookies die wij gebruiken zijn functionele cookies. Die zijn er voor om jouw gebruik van de website makkelijker te maken. Daarnaast worden ook zogenaamde double click cookies gebruikt om YouTube-video’s te tonen. Deze cookies gebruikt YouTube bijvoorbeeld om de bandbreedte te controleren, zodat de video correct wordt afgespeeld. Google gebruikt de double click-cookie om relevantere advertenties weer te geven op internet en te beperken hoe vaak je een bepaalde advertentie te zien krijgt.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de ‘analytics’ diensten. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Contact
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je een vraag of klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens. Je vraag kan je richten aan de Functionaris Gegevensbescherming, Brenda van der Veen:

RIBW Groep Overijssel
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Dr. Klinkertweg 2
8025 BS Zwolle
privacy@ribwgo.nl

Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht een klacht in te dienen bij de:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Tel: 0900-2001201
Of kijk op de site: Autoriteit Persoonsgegevens.