Wet langdurige zorg in 2021 beschikbaar voor cliënten in GGZ

Ontvang je momenteel zorg bij RIBW GO die vergoed wordt door de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk dat je vanaf 2021 in aanmerking komt voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

Als je aan de voorwaarden voldoet en overgaat naar de Wlz-zorg, dan komt dat in de plaats van de zorg die je via de gemeente ontvangt. Hieronder lees je welke voorwaarden aan de Wlz zijn verbonden.

Voor wie?

De Wlz is bedoeld voor als je:

  • …(een leven) lang begeleiding nodig hebt.
  • …niet altijd zelf kan zeggen dat je hulp nodig hebt.
  • …vaak begeleiding nodig hebt om een vraag te kunnen stellen.

De aanvraag

Ben je cliënt bij RIBW Groep Overijssel, dan doen wij de aanvraag voor jou bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Hiervoor hebben wij een diagnose nodig die minder dan twee jaar oud is. Als je dit niet hebt, dan gaat je begeleider er daar samen met jou mee aan de slag.

Wat wordt er anders?

De Wmo-indicatie werd elk jaar opnieuw afgegeven. De Wlz-indicatie hoef je maar één keer aan te vragen en kan je hele leven blijven gelden als dat nodig is. Met de Wlz-indicatie kun je bovendien in heel Nederland terecht en hoef je niet meer alleen binnen je eigen gemeente ondersteuning te vragen.

Wat blijft hetzelfde?

Met de Wlz-indicatie kun je gewoon blijven wonen waar je nu woont zolang jij en je begeleider dit passend vinden.

Eigen bijdrage

Net als bij de Wmo betalen cliënten voor de Wlz een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van de persoonlijke situatie en kan dus van geval tot geval verschillen. De hoogte van de eigen bijdrage wordt o.a. bepaald door:

  • Inkomen
  • Spaargeld of vermogen
  • Noodzakelijke zorg (vastgesteld ZZP)
  • Gezinssituatie (partner en/of kinderen)
  • Intra- of extramurale zorg

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de eigen bijdrage vast en maakt hiervoor gebruik van informatie van de belastingdienst. De hoogte van de eigen bijdrage wordt opgenomen in het indicatiebesluit van het CIZ. Op de website www.hetcak.nl staat een rekenhulp waarmee de eigen bijdrage kan worden berekend. We kunnen geen algemene indicatie geven over de hoogte omdat dit echt afhankelijk is van ieders persoonlijke omstandigheden

Wil je meer informatie?

Lees hier onze veelgestelde vragen

Of kijk op:
www.regelhulp.nl
www.informatielangdurigezorg.nl
www.ciz.nl

Daarnaast kan je begeleider samen met jou vragen stellen bij de contactpersoon verblijf van RIBW Groep Overijssel.

Geef een reactie