Werkweek Terschelling september 2021

Werkweek Terschelling

De RIBW Overijssel  organiseert twee keer per  jaar,  in april en in september de ”Werkweek Terschelling”.  Deze werkweek is toegankelijk voor alle cliënten van de RIBW Overijssel. Een groep, bestaande uit zo’n 20 deelnemers en 4 begeleiders, verblijft een midweek  in “Huize Brandaris” op West-Terschelling. Maar, de komende werkweek in september is anders. In verband met Covid 19 hebben we besloten om met een kleinere groep naar Terschelling te gaan. Deze week kunnen er 8 cliënten mee.

De eerstvolgende werkweek vindt plaats van 20 tot en met 24 september 2021

Het gaat om een werkweek waarin diverse onderhoudswerkzaamheden en tuinonderhoud voor “Huize Brandaris” worden verricht, ook zijn er keukentaken en is er huishoudelijk werk dat gedaan moet worden. De begeleiding wordt gedaan door woon- en werkbegeleiders van de RIBW Overijssel.

Wij verwachten volledige inzet van de deelnemers met betrekking tot de werkzaamheden en een dusdanige lichamelijke conditie om de werkzaamheden te kunnen volhouden.

In de ochtenduren wordt er gewerkt en  in de middag- en avonduren is er voldoende gelegenheid voor ontspanning en om het eiland te verkennen. Ook worden er leuke activiteiten georganiseerd door de begeleiding. Het is een leuke week met een actief karakter!

Voor de duidelijk; het gaat niet om een vakantieweek, maar om een werkweek. Er wordt van je gevraagd dat je rekening kunt houden met andere deelnemers (je bent onderdeel van een groep) en dat je bereidt bent om de handen uit de mouwen te steken.

Wij houden ons aan de regels over middelengebruik, zoals die zijn opgesteld door de RIBW. Tijdens de informatiebijeenkomst zal de deelnemers worden gevraagd om hiervoor te tekenen.

De eigen bijdrage voor de hele week  is vastgesteld op € 95,–  per persoon. Dit is inclusief de reis vanaf een vooraf aangekondigde opstapplaats, de  bootreis en het verblijf (incl. eten en drinken) in “Huize Brandaris” en de activiteiten op Terschelling. Het bedrag dat je normaal gesproken ontvangt voor voedingsgeld kun je gebruiken voor de betaling van de eigen bijdrage. Overleg dit met je persoonlijk begeleider.

Dit bedrag is exclusief reiskosten naar de kennismakingsbijeenkomst en naar de opstapplaats.

Deze kosten komen voor uw eigen rekening ook dient u zelf voor vervoer te zorgen naar de kennismakingsochtend en naar een van de opstapplaatsen. Uw begeleider is hier niet  verantwoordelijk voor.

Let op: deelname aan de werkweek kan de eigen bijdrage van het CAK beïnvloeden.

De uiteindelijke samenstelling van de groep wordt bepaald door de begeleidingsgroep.

Er kunnen maximaal 8 cliënten mee, aanmelden is geen garantie dat je ook mee kunt.

Daarbij wordt o.a. rekening gehouden met:

 • verhouding eerste deelname t.o.v. eerdere deelnames;
 • verhouding mannen/vrouwen;
 • ervaring en affiniteit met de werkzaamheden en voorkeur voor de werkzaamheden;
 • begeleidingsbehoefte.

Het is niet mogelijk om huisdieren mee te nemen!

Voor de duidelijkheid volgen hieronder de criteria:

 • men wordt in staat geacht in een groep onder begeleiding werkzaamheden uit te voeren, zonder al te veel individueel gerichte aandacht;
 • men moet ervaring en affiniteit hebben met een van eerdergenoemde werkzaamheden;
 • men moet kunnen omgaan met regels en afspraken binnen een groep met een open karakter;
 • men moet in principe de eigen medicatie zelfstandig beheren;
 • de locatie en werkzaamheden vereisen voldoende mobiliteit van de deelnemer;
 • de deelnemer moet toestemming geven dat er informatie wordt gevraagd bij de persoonlijk begeleider;
 • indicatie  moet aanwezig zijn;
 • aanmelding betekent nog geen definitieve deelname.

Nadat het aanmeldtraject is doorlopen volgt er een bevestiging of afwijzing.

Als u een bevestiging heeft ontvangen, zal er voorafgaande aan de werkweek een bijeenkomst plaatsvinden waar de deelnemers kennis kunnen maken met elkaar en met de begeleiders. Ook wordt er nader uitleg gegeven over het verloop van de week.

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op:

Datum                   : vrijdag 10 september
Tijdstip                   : 10.00 – 12.00 uur
Plaats                     : Nog nader te bepalen

 Aanwezigheid bij de bijeenkomst  is verplicht. De reiskosten voor het vervoer naar de informatiebijeenkomst zijn voor eigen rekening. Vervoer graag zelf regelen.

Het aanmeldformulier die bij deze brief is bijgevoegd dient volledig ingevuld te worden. Dit formulier kan door u of uw begeleider gescand en gemaild worden naar onderstaand e-mailadres of  per post opsturen naar:

RIBW Overijssel
Ossenmarkt 24
8011 MS Zwolle

Aanmeldformulieren dienen voor maandag 16 augustus bij de organisatie binnen te zijn.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de organisatie van de werkweek Terschelling, te bereiken door te mailen naar: werkweekterschelling@ribwoverijssel.nl

Met vriendelijke groeten,

Begeleiding van de werkweek Terschelling

Klik hier voor de flyer van de werkweek Terschelling

Klik hier voor het aanmeldformulier van de werkweek Terschelling

Geef een antwoord