‘Wat ik vooral doe is spiegelen’

Vanessa Benik is woonbegeleider en regievoerder op de locatie van de RIBW Overijssel aan de Faustlaan in Oldenzaal. Ze vertelt over één van haar cliënten waarvan ze zegt: Daar doe ik het voor! ‘Toen ik begon met de begeleiding lag hij vaak op bed en deed niet veel vanwege zijn angsten en dwanghandelingen. Hij zocht steeds naar bevestiging. Ik zag veel in hem maar hij geloofde niet in zichzelf. Dat was de belemmering. Ik heb heel veel gesprekken met hem gehad over hoe hij dat kon veranderen. Ik stelde vragen: hoe zie je jezelf? Waar wil je staan en wat is daarvoor nodig? Er zit veel in hem. En dat zei ik ook. Daar heeft hij het nog steeds over.’

Knap
‘Binnen twee jaar en dat is heel snel, veranderde hij. De cliënt kijkt nu positiever naar zichzelf, liet zijn haar kort knippen en is twintig kilo afgevallen. De doorzetter heeft zijn medicatie afgebouwd, gaat naar zijn vrijwilligerswerk en heeft een eigen hondje. ‘Hij heeft zijn oude ik terug. Dat is heel knap. De cliënt kreeg meer inzicht in zichzelf en wat er voor nodig is om stappen te maken. Hij stelt nieuwe doelen. Het is belangrijk dat hij weet: ik ben niet gek en ik mag er zijn. Ik mag zijn zoals ik ben.’ Vanessa kreeg waardering en complimenten voor haar aanpak.

Fijn
‘Als een cliënt start met de begeleiding mag hij of zij vooral leuke dingen doen. Niet teveel moeten. We kijken naar wat werkt, naar een goede daginvulling en welke begeleiding cliënten fijn vinden. Het is heel belangrijk dat je vanaf het begin vertrouwen opbouwt en dat je naast iemand staat. Ik laat de regie wel bij de cliënt. Wat ik vooral doe is spiegelen. Ik zeg wat ik zie. Ik ga echt de diepte in en ik vraag door. Als iemand nee zegt ga ik door.’
Vanessa zet bij de begeleiding de SRH- methode in. Deze methodiek Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) ondersteunt mensen met psychische en sociale kwetsbaarheid bij hun herstelproces.

Zelf
De corona crisis leverde het team in Oldenzaal nieuwe inzichten op. ‘Door de beperkingen die de begeleiding en cliënten hadden tijdens de pandemie, moesten ze zelf veel dingen doen. We hebben ontdekt dat cliënten zelfstandiger zijn dan we denken. Huishoudelijke hulp en boodschappen doen, (gezond) koken. En dat ging best goed. Voorheen hadden we ook wel de discussie dat we teveel overnamen van cliënten. De intentie was er wel maar cliënten vonden het wel fijn dat wij boodschappen deden en huishoudelijke ondersteuning boden. Maar nu moest het anders en kon dat ook.’

Zijn
‘Je zegt wel tegen de cliënt: je mag zijn zoals je bent, maar dat moet je ook uitstralen als team. We overleggen veel over wat we zien bij de cliënt en we staan klaar voor elkaar. Het is belangrijk dat je omkijkt naar je collega’s en dat je met hen in gesprek blijft. Een fijn team. Dat is de basis.’

Kwaliteit
‘Het team werkt in een driehoek. De vaste woonbegeleider werkt samen met de vaste ondersteunend begeleider en de cliënt. Ze  overleggen regelmatig en kiezen momenten om samen te sparren over de voortgang en aanpak.’
Naast de begeleiding van cliënten, maakt Vanessa de roosters en ontwikkelt als regievoerder jaarplannen met kwaliteitsdoelen voor en met de zes begeleiders A en zes begeleiders B van het team. Ze voert ook overleg met netwerkpartners als de gemeente, organisaties voor dagbesteding en Mediant. Het team van Vanessa laat de laatste twee jaar continuïteit in de begeleiding zien.

Meer informatie
Team Oldenzaal

Meer weten over herstel en begeleiding via RIBW GO?