‘Van betekenis zijn voor een ander’

‘Pand 40 is de plek voor iedereen met ruimte voor ontmoeting, activiteiten en informatie. De ideeën en wensen van cliënten en buurtbewoners zijn leidend.’ Kristel Oude Booijink, vakinhoudelijk team ondersteuner van RIBW GO in Enschede-Oost en Inge Schreuder ervaringsdeskundige, gaven op 1 oktober officieel het startsein voor de opening van Pand 40 op het Redemptoristenpark in Enschede.

Buurtonderzoek
Kristel, die inmiddels een jaar actief is binnen dit team, was voorheen ambulant ondersteuner voor RIBW GO Hengelo. Ze vertelt over het onderzoek dat zij opzette in het kader van haar studie Associate degree Sociaal werk in de zorg . ‘Toen ik hier kwam merkte ik dat bewoners weinig hun huis uitkwamen en dat een daginvulling ontbrak.’ Het onderzoek richtte zich op cliënten en daarnaast op bewoners van het park. Hoewel er in Glanerbrug allerlei activiteiten worden georganiseerd, lijkt het de parkbewoners niet te trekken, omdat zij soms wat ouder zijn en de afstand een drempel is. ‘De beste passende oplossing was een inloophuis. Deze locatie is in eerste instantie opgezet met het doel de cliënten te koppelen met buurtgenoten, zodat integratie beter verloopt.’ De buurt maakte op 1 oktober in kleine groepjes kennis met de mogelijkheden. De bewoners, van het park met honderd woningen, hebben uiteenlopende leeftijden.

Motivatie
‘Buurtbewoners kregen een flyer met de uitnodiging voor de opening persoonlijk overhandigd of in de bus. Op de  achterzijde stonden vragen: wat kun je bijdragen en aan welke activiteiten heb je behoefte? De vraag om bij te dragen wordt te weinig gesteld, zowel aan cliënten als aan het buurtnetwerk. Het is vaak de motivatie om door te gaan. Tijdens de corona crisis gingen we versneld open voor cliënten omdat alles voor hen wegviel. We gingen op inschrijving open. We startten met drie cliënten per keer. Inge inventariseerde door middel van een SRH-lijst (Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen) de wensen en behoeften. ‘Daaruit kwam het volgende steeds naar voren bij de cliënten en buurtgenoten: zingeving en van betekenis zijn voor een ander.’

Ondersteuning
Kristel en Inge zijn enthousiast. ‘We willen een veilige, warme en laagdrempelige ontmoetingsplek creëren. Soms spreken we parkbewoners op straat aan en vragen: “Hoe is het met u?” Dat werkt. Je moet goed kijken naar wat de wijk nodig heeft en naar de mensen in de wijk,’ vertelt Kristel verder. ‘Het is een co-creatie. Mensen in het park vragen om hulp bij het gebruik van hun computer. Cliënten kunnen hen daarbij helpen. Sommige bewoners zijn ouder en eenzaam en hebben ondersteuning nodig. Daarin kan pand 40 een rol spelen. Kom binnen en zeg maar wat je wilt. Dan kijken we samen hoe we dat kunnen realiseren. We organiseren in het weekend ook een inloop omdat we verwachten dat de vraag stijgt. Onze planning is hierop aangepast. We realiseren ook een spreekuur en geven uitleg over MijnRIBW en Caren Zorgt.’

Ervaringsdeskundige Inge signaleert dat mensen veel thuis zitten en daardoor teveel nadenken. ‘Bewoners denken in cirkeltjes en hebben steeds dezelfde gedachten. Een cliënt wilde graag schilderen. Ze kwam er thuis maar niet aan toe. Daarom bracht ze haar schilderspullen naar het ontmoetingshuis. Vanmiddag gaan we hiermee aan de slag. Ze vindt het sowieso moeilijk om hierheen te komen, dus dat ze eerst eens alleen kan komen is prettig voor haar.’

Zelf bijdragen
Inge, die werkt met ambulante cliënten en de kunstacademie volgde, gaat herstelcursussen organiseren. Daarnaast heeft ze het plan opgevat voor Do-ing, een vorm van Yoga en bewegingslessen. Inge vertelt wat wijkbewoners kunnen doen en verwachten. ‘Samen met cliënten en buren kunnen we van alles organiseren. Koffie drinken, muziek maken, creatief schilderen, of bijdragen aan de inrichting van het pand. Cliënten wilden graag een huiselijke sfeer en warme kleuren. Er moest een bank komen.’ Zij kwamen zelf ook met kleine dingen voor de inrichting van het ontmoetingshuis. Een buurman bracht een groene plant mee, die op tafel staat.

Verbinding
‘Buurtbewoners die bij de opening waren gaven aan dat ze wel wat wilden doen zoals samen koken en of eten. Sommigen zeiden: “ik zit de hele dag thuis en ik vind het mooi om wat voor een ander te doen en het gesprek aan te gaan.”’ Inge brengt mensen in beweging en in verbinding met elkaar. Ze matcht cliënten met buurtbewoners. In Enschede zette ze een kookgroep op, die nu door de deelnemers zelf draaiend wordt gehouden. ‘Als ik iemand uit die groep goed ken, dan match ik hem met een cliënt uit deze wijk om er op uit te gaan. Bijvoorbeeld samen wandelen.’

Samen
‘Het is een wijk met sociale huurwoningen. Buurtbewoners die eerst dachten: mensen van de RIBW bezorgen alleen maar overlast, tonen meer begrip en willen samenwerken,’ voegt Kristel toe. ‘Dat vermindert de stigmatisering door de parkbewoners en het zelf stigma van de cliënt.’ Het idee is een Doe Mee groep op te zetten om meer begrip, activering en herstel te bevorderen.
Het ontmoetingshuis Pand 40 is bewust opgezet zonder het RIBW GO stempel. Zo kan zowel de buurman als de cliënt laagdrempelig samenkomen. ‘Het is ook mooi dat cliënten vanuit hier vrijwilligerswerk oppakken.’ Daarom zijn de contactpersonen van het pand blijvend in overleg met organisaties als Surplus of Woningcorporatie Domijn, wijkcoaches en de gemeente. ‘Het is de bedoeling dat we uiteindelijk onszelf overbodig maken. Mensen kunnen hier zelf een krant lezen of met buren afspreken om een kaartje te leggen of samen een voetbalwedstrijd kijken. Hier is het mogelijk om elkaar te ontmoeten.’

Hoger
‘De vraag: waar is behoefte aan? Moet blijvend worden geïnventariseerd,’ geeft Kristel aan. Twintig procent van de cliënten staat binnen twee jaar een trede hoger op de maatschappelijke lader, is het uiteindelijk geformuleerde doel van het onderzoek.

Meer informatie
De openingstijden van Pand 40 zijn voorlopig maandag, woensdag en donderdag van 19.00 – 21.00 uur, donderdag van 09.00 – 12.00 uur en vrijdag van 11.00 – 14.00 uur.
Locatie Redemptoristenpark 40.