Steun van een ander helpt

Cursus Herstellen doe je Zelf
Tom Michorius ervaringsdeskundige, geeft de cursus Herstellen doe je Zelf in Almelo en Enschede. De cursus is er op gericht om herstel te bevorderen bij psychische problemen en of verslavingsproblematiek van RIBW cliënten. Bij deze cursus staat het delen van ervaringen en het vinden van de eigen krachten en mogelijkheden centraal.

“Heel veel ontwrichtende ervaringen overkomen je, vertelt Tom. Vaak kom je er zelf niet uit daarom heb je een steuntje, of een duwtje in de rug nodig van een ander. Dat kan een woord, een gebaar maar ook een langdurend traject zijn. Een voorbeeld figuur kan daarbij helpen.”

Uitleg handleiding
Tom geeft een toelichting op de verschillende hoofdstukken van het handboek Herstellen doe je Zelf. “Het zijn de hoofdstukken en onderdelen van de cursus waar ik persoonlijk het meest mee heb. Positieve ervaringen maar ook persoonlijke confrontaties. Het boek is jouw leidraad. Dat heb je nodig.

De bijeenkomst blik naar de toekomst
Mensen worden gemotiveerd om vooruit te kijken en toch een, hoe klein en dichtbij ook, idee te schetsen over hoe ze hierover denken.
Dit kan soms confronterend zijn voor mensen die hier normaal niet over nadenken, maar je kunt ook uit wat anderen inbrengen inspiratie halen en aan het denken worden gezet over wat je dan wilt.

Keuzes
De bijeenkomst over keuzes vind ik altijd erg mooi. Hier interviewen twee deelnemers samen wat zij  vinden van gemaakte keuzes, moeilijk en makkelijk en hoe dit dan verlopen is. Er wordt onderscheid gemaakt in de verschillende soorten keuzes en hoe dat dan werkt. Het is een hoofdstuk dat erg dichtbij kan komen, confronterend kan zijn en vaak wel wat los maakt.

Het gaat ook over doelen waarbij het de bedoeling is om in te zien wat nodig is om een doel te behalen. Dat je grote doelen kunt opsplitsen en dat een klein doel makkelijker te behalen is. Ook hier merk je vaak dat vooral mensen, die hier niet vaak actief bij stil staan, ineens worden getriggerd om er over na te denken en er over te praten.

Rollen
Eén van de laatste bijeenkomsten gaat over rollen, die je vroeger had, verloren bent en misschien weer terug zou willen, of juist niet. Veranderingen tussen vroeger en nu worden duidelijk en ook kom je vaak tot de conclusie dat er rollen zijn die juist goed zijn om te leren loslaten of te vervangen voor nieuwe omdat ze je kunnen belemmeren.

Steun
Steun is ontzettend belangrijk. Daarover gaat ook een bijeenkomst. Sommige steunbronnen worden vaak niet zo gezien of ervaren maar zijn er wel degelijk. Je kunt het uit allerlei dingen halen. Een dier of een bepaalde structuur, werk of een hobby. Steun kan heel breed zijn.Toen ik heel diep in de put zat heeft een vriend mij daaruit gehaald. Hij heeft mij het hele proces bijgestaan.

Deelnemers komen te weten dat er meer bronnen van steun zijn dan je in eerste instantie zou denken, ook door wat anderen delen. Je gaat zelf nadenken of dat bij jou ook zo is.”

Meer informatie?
Kijk op het Cliëntenportaal RIBW GO voor een verdere uitleg en  de cursuslocaties en data van de cursus Herstellen doe je Zelf  http://bit.ly/2Quwbd5