Kwaliteit voor cliënt: ‘Hoe kun je het goede aandacht geven?’

Paula van den Dool vormt met drie van haar collega-gedragswetenschappers een subteam bij team kwaliteit van RIBW Groep Overijssel. Gedragswetenschappers adviseren en ondersteunen teams met vragen over begeleidingstrajecten en de inhoud van de begeleiding aan cliënten. Paula komt bij vijftien RIBW- teams over de vloer en praat en denkt mee over de inhoud van de zorg zoals hoe om te gaan met verslavingsproblematiek of een crisissituatie. Paula praat zelf meestal niet met cliënten.

Advies

De gedragswetenschapper brainstormt met een begeleider of coacht medewerkers, geeft aan hoe zij bepaalde situaties kunnen oppakken, adviseert, woont intervisiebijeenkomsten en zorgoverleggen bij en geeft trainingen. Soms, als het om een incident gaat, doet Paula onderzoek en maakt een rapport op.

Vragen

‘Ik word vooral betrokken wanneer de begeleiding minder goed loopt. Dan wordt mijn hulp ingeschakeld en vraag ik in breder perspectief wat iemand nodig heeft,’ legt Paula uit. ‘De lastigste vragen gaan over cliënten waar veel tegelijkertijd speelt. De cliënt heeft bijvoorbeeld een psychiatrische diagnose, een verslaving en hersenletsel en begrijpt het allemaal niet goed. Dan is de vraag: Is iemand hier op zijn plek? Bied je wat je moet? Wat kunnen we nog verbeteren of inzetten om het doel van de cliënt te bereiken?’

Groeien

Een voorbeeld is een casus waarbij de begeleider vastloopt in de begeleiding en aangeeft: ‘We willen wel meer bereiken maar we staan stil.’ Of dat de begeleiding bijvoorbeeld het netwerk probeert in te zetten bij een cliënt die we zien groeien. En het netwerk zegt vervolgens: ‘Ik vind dat het helemaal niet goed gaat’. Hoe krijgen we dan, door samen te werken, de neuzen dezelfde kant op zodat onze cliënt steun ervaart.’

Vertrouwen

‘Een medewerker vertelt dat hij vastloopt in het contact met de cliënt. ‘Ik doe mijn best maar er gebeurt niet zoveel,’ zegt de medewerker. Dan kijk ik hoe lang iemand bij ons is, ‘licht Paula verder toe. ‘Soms maken mensen in hun kindertijd al veel mee en mogelijk is het vertrouwen in de hulpverlening al beschadigd voordat ze bij ons komen. Ik benadruk dan de band en het vertrouwen dat er wel is. ‘Je kent hem toch al heel lang en er is vertrouwen. Dat is toch heel goed?’ geef ik dan aan. ‘Medewerkers willen soms  veel voor een cliënt. Ze zien allerlei mogelijkheden, maar dat lukt niet altijd. Dan laat ik zien welke stappen er al wel zijn gezet en laat hen daarbij stilstaan.
Ik zit niet in de sfeer van alle dag in hulp aan cliënten. Als medewerkers met hun handen in het haar zitten, werkt het goed dat ik de situatie van een afstand kan bekijken. Soms zie je door dichtbij te staan de grote lijnen niet meer en dat perspectief kan ik dan bieden.’

Kracht

RIBW Groep Overijssel hanteert bij de ondersteuning van cliënten en medewerkers de SRH methode. Dat staat voor Steunend Relationeel Handelen. ‘Daarbij kijk je naar de kracht en naar wat goed gaat. Hoe kun je dat vergroten en het goede aandacht geven? Wat kun je wel en waar ligt iemands motivatie?’ legt Paula uit. De RIBW-medewerkers werken met de SRH-coaches die de teams ondersteunen in hoe de methode toe te passen op de werkvloer.

Zijn

‘De SRH-methode vind ik positief, mede omdat presentie hier ook onderdeel van uitmaakt. Presentie benadrukt het aansluiten en afstemmen op de ander. Soms is het goed om er gewoon te zijn. Kijken waar iemand nu eigenlijk staat en er naast gaan staan. In plaats van meteen van alles te moeten. Dit staat soms haaks op bijvoorbeeld eisen vanuit de overheid rondom prestaties en de invulling van uren. Ik vind het mooi dat de RIBW Groep Overijssel er dan toch voor kiest om de SRH als basismethode in te zetten.’

Foto: @priscilladupreez