Even voorstellen: Jiska, Gerdien en Mieke van Vakteam Inclusie

Worden wie je bent, meedoen in de samenleving, zelfstandig de regie over je leven voeren….
Dat willen we allemaal en dat is ook waar RIBW Overijssel voor staat. Zo werken jij en je begeleider nauw met elkaar samen om je persoonlijke doelen te bereiken.

Ervaringsdeskundigen

We vinden het heel belangrijk dat iedereen die bij de RIBW Overijssel begeleid wordt een beroep kan doen op een ervaringsdeskundige. Ervaringsdeskundigen (h)erkennen als geen ander wat je door maakt omdat zij zelf een herstelproces doorlopen hebben.

Opleiding

Wanneer je geleerd hebt om te reflecteren op eigen ervaringen met ontwrichting en herstel spreken we van ervaringskennis. Niet iedereen met ervaringskennis is ook meteen ervaringsdeskundig, daarvoor moet je eerst een opleiding hebben gevolgd waarmee je jouw ervaringskennis professioneel leer inzetten.

Belangrijk

De medewerkers van vakteam Inclusie ondersteunen ervaringsdeskundigen zodat zij hun werk goed kunnen doen. Dit zijn: Jiska Ouwerkerk, Gerdien Pleysier en Mieke Biemond. Zij bieden bijvoorbeeld ondersteuning bij het organiseren van trainingen en geven voorlichting over ervaringsdeskundigheid. Want RIBW Overijssel vindt de inzet van ervaringsdeskundigen belangrijk. Zij herkennen als geen ander wat jij doormaakt. Ervaringsdeskundigen hebben immers in het verleden zelf ook begeleiding ontvangen om weer de regie over hun leven te krijgen!

Herstelcursussen en herstelgroepen

Naast het versterken van de inzet van ervaringsdeskundigen helpen Jiska, Gerdien en Mieke ook bij het aanbieden van groepsgerichte herstelcursussen en het vormen van herstelgroepen. Bij zo’n cursus of groep krijg je niet alleen ondersteuning van begeleiders of ervaringsdeskundigen, maar juist ook van mede-cliënten. Zo kun je elkaar steunen in het herstelproces.

Stigma

Ook werken de medewerkers van vakteam Inclusie aan het bestrijden van het stigma dat in de samenleving op psychische kwetsbaarheid rust. Hoe pak je dit aan en hoe zorg je ervoor dat zo’n stigma jezelf niet in de weg zit om je doelen te bereiken? Het zijn maar enkele voorbeelden van het werkgebied waarin Jiska, Gerdien en Mieke actief zijn. Zo ondersteunen zij je bij je streven om te worden wie je bent.

Wat vind jij?

Heb jij nog thema’s of onderwerpen die je belangrijk vindt voor jouw ondersteuning? Laat het ons weten! De medewerkers van vakteam Inclusie staan voor je klaar en zijn graag bereid om hierover met jou in gesprek te gaan.

Contact

Telefoon: 088 825 00 10 (vraag naar een medewerker van vakteam Inclusie)

Email: vakteaminclusie@ribwoverijssel.nl