Stigma? Doe jij ff normaal

Destigmatisering bij GGZ instellingen

Ongeveer 70% van de mensen met een psychische aandoening ervaart stigmatisering. Heb jij ook wel eens te maken met stigmatisering? Uit onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat meer dan de helft van de GGZ cliënten in de laatste twee jaar stigma door een ggz-hulpverlener heeft ervaren.Ben jij cliënt bij BW Dalfsen? Dan is het goed om te weten dat team Dalfsen samen met vakteam Inclusie meedoet aan een onderzoek rondom stigmatisering. Dit alles onder toezicht van Samen Sterk Zonder Stigma (SSZS): onder het thema ‘Destigmatisering bij GGZ instellingen’.

Regina Lagendijk van team BW Dalfsen legt uit waarom ze meedoen en wat ze er van verwachten:
‘Ons team draait heel goed en we doen hard ons best om SRH gericht te werken. De SRH gerichte bejegening is er wel, maar toch denk ik dat we blinde vlekken hebben, en dat noem ik stigma’s. We gebruiken onbewust woorden die stigmatiserend kunnen werken. Daarnaast beschermen we de cliënten misschien wel te veel door ze regie uit handen te nemen, omdat we denken dat ze het niet kunnen. Ook dat is stigmatiseren’

Onlangs heeft dit team in Dalfsen een bezoek gehad van een ambassadeur van SSZS.  Ook Vakteam Inclusie gaat binnenkort met een ambassadeur in gesprek.
Regina: ‘Dat bezoek was indrukwekkend en drukt je met de neus op de feiten en je eigen stigma’s. We zijn daarnaast ook aan de slag gegaan met een quickscan. Daarin zie je hoe de teamleden stigma signaleren (of niet) . Ook zie je waar de verbeterpunten liggen.
Ik zie dat we vooral winst kunnen behalen op 1. ‘kennis rondom stigma’ en 2. ‘’ inzicht in het  eigen handelen’ hierin.
We gaan hier concreet mee aan de slag. SSZS heeft een toolbox met werkvormen die ons op weg kunnen helpen en ondersteunen.

BW Dalfsen wil ook met cliënten in gesprek gaan over ‘destigmatisering’ . In eerste instantie gaan ze vooral het Partnerberaad hierbij betrekken: Hoe ervaren zij stigma binnen de hulpverlening? Daarna willen ze samen gaan onderzoeken wat de volgende stap zou kunnen zijn.

Regina hoopt dat door dit project medewerkers bij zichzelf signaleren wanneer ze stigmatiserend werken. Maar vooral ook dat het binnen het team een bespreekbaar onderwerp wordt en dat het normaal is om met elkaar hierover in gesprek te gaan.

Voor meer info over dit project
Rietje Klei – Vakteam Inclusie
Regina Lagendijk – BW Dalfsen

 

 

 

Geef een reactie