Stap in de wijk: een reden om schoenen aan te trekken

RIBW GO is volop in ontwikkeling. De organisatie, maar ook de begeleiding van cliënten. Want cliënten vragen om een andere manier van zorg. Om aan die veranderende zorgvraag een antwoord te bieden zet RIBW GO een belangrijke beweging in met de naam ‘Stap in de wijk’.

Jan-Willem Bedeaux, voorzitter Raad van Bestuur licht toe: ‘Basis voor de verandering vormen de gesprekken met cliënten in Partnerberaden, overlegtafels en Centrale Cliëntenraad. Onze cliënten hebben ons gevraagd: help ons om in beweging te komen!’ ‘Waar kan ik leren, waar kan ik werken en hoe kan ik contacten leggen met anderen?’ ‘Ik doe ertoe, ik kan iets betekenen voor een ander en een ander voor mij’. Daarvoor gaan we onze organisatie anders inrichten’ aldus Jan-Willem.

Doe Mee

‘Het is belangrijk dat cliënten achter de voordeur vandaan komen en waar mogelijk elkaar ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van contactgroepen: Doe Mee groepen die elkaar ondersteunen’. Op enkele locaties in Nijverdal en Zwolle is al gestart met dergelijke Doe Mee groepen waarbij cliënten elkaar met begeleiding van een coach een soort ‘zelfhulpgroep’ vormen. Hierbij wordt de kennis en ervaring van cliënten zelf ingezet om stappen in hun ontwikkeling te zetten.

Een Digitaal platform met App

Maar Stap in de wijk is breder van opzet: cliënten worden met de dag vaardiger in het gebruik van digitale middelen. Of het nu gaat om een computer, tablet of smartphone, het zijn middelen die veel mensen al gebruiken om in contact te komen of te blijven met de maatschappij. Zo wordt er een app voor op de smartphone ontwikkeld waarmee cliënten zelf hulp en begeleiding kunnen vragen op een moment dat het hun uitkomt. ‘Geen agendageleide zorg maar vraaggeleide zorg op locatie of thuis’, zo vertaalt Jan-Willem deze beweging naar nieuwe vormen van zorg.

In de wijk

‘Ook wordt er nagedacht over een telefonische of online hulplijn voor cliënten. Het zijn allemaal ontwikkelingen die horen bij ‘Stap in de wijk’. Zoals de naam al doet vermoeden is het de bedoeling de zorg en de begeleiding zoveel mogelijk in de wijk aan te bieden, dicht bij de burger thuis in ontmoetingscentra zoals bijvoorbeeld een wijkcentrum.

Keuzemenu

‘Stap in de wijk biedt een keuzemenu van zorgelementen waaruit je als cliënt – binnen de grenzen van je indicatie en onder begeleiding van RIBW herstelprofessionals – zelf kunt kiezen. De zeven zorgelementen in het keuzemenu zijn: een ontmoetingsruimte in de wijk, groepsaanbod, werk, peer-to-peer, 24/7 zorg op afstand, het eigen netwerk en individuele ondersteuning indien nodig.   Wel benadrukt Jan-Willem dat bij Stap in de wijk in elke gemeente iets kan verschillen, afhankelijk van de financiering en de mogelijkheden die een dorp of wijk biedt.

Meer tijd voor begeleiding

Naast Stap in de wijk is ook besloten wijzigingen aan te brengen in de organisatie onder de titel ‘Voor vakmanschap’. Om er aan bij te dragen dat begeleiders meer tijd kunnen besteden aan de cliënt zijn er teammanagers en regiomanagers aangesteld om ervoor te zorgen dat begeleiders de handen zoveel mogelijk vrij hebben om datgene te doen waar ze goed in zijn: het ondersteunen van de cliënt.

Kostbaar

Omdat Stap in de wijk misschien niet voor iedereen passend is, zal de begeleiding altijd rekening houden met iemands persoonlijke voorkeuren en omstandigheden: ‘Zie Stap in de wijk als een keuzemenu van zorgelementen, waarbij we steeds zoeken naar wat het best bij je past, ’aldus Jan-Willem. ‘Als de cliënt niet achter de voordeur vandaan komt is het zaak dat de begeleiding samen met de  cliënt de beweging naar de voordeur maakt’. De relatie tussen begeleider en cliënt is het meest kostbare voor RIBW GO, het is en voorwaarde om goede begeleiding te kunnen bieden.


De veranderingen die gepaard gaan met Stap in de wijk en Voor Vakmanschap! sluiten aan bij de kernwaarden van de organisatie die samengevat het woord MOVI vormen:

  • Moedig
  • Ontwikkelingsgericht
  • Vol vertrouwen en
  • Integer

Wij staan voor een zorgzame samenleving. Waarin we omzien naar elkaar en waarin je kunt worden wie je bent.

We ondersteunen psychisch kwetsbare mensen bij het vormgeven van hun leven. Zo lang als nodig.

De komende periode zal Stap in de wijk steeds verder worden uitgezet. Het gehele project bestaat uit zeven pijlers, met elk een andere startdatum.

Geef een reactie