Positieve gezondheid draagt bij aan herstel

De Academie Sociaal Werk en Theologie van Hogeschool Viaa organiseerde op 26 februari 2020 de veldwerkdag Het glas halfvol, hoe positieve gezondheid en psychologie bijdragen aan herstel. “In de zorg en welzijn zijn positieve benaderingen populair. We hopen dat we, door meer aandacht te geven aan wat iemand wél kan, aan wat wél goed gaat, meer ruimte creëren voor ontwikkeling en herstel.“ Op deze werkvelddag zijn diverse positieve visies toegelicht en praktijkvoorbeelden gedeeld.

Omdenken

De introductie van Marja Jager-Vreugdenhil, lector samenlevingstukken Viaa.“In de positieve psychologie is omdenken een belangrijke tool. Van ja maar,.. naar ja en. We kunnen nieuwe dingen leren door anders te kijken naar de werkelijkheid. Niet denken in problemen, maar kansen.”

Herstel

Spreker Machteld Huber, huisarts en grondlegger van positieve gezondheid van het Institute for Positive Health, onderzocht zichzelf toen ze een periode vier keer ernstig ziek was.Veerkracht is een belangrijk punt. Twee vragen stonden centraal in haar onderzoek: Hoe herstel je? En: Wat weten we van positieve gezondheid?

Blue zones

In de wereld zijn gebieden waar mensen heel oud worden zonder mentale aftakeling. De sleutels voor hun welbevinden zijn goed eten, natuurlijk bewegen, opstaan met een ideaal en vrienden hebben om dat ideaal te verwezenlijken. Concreet met een aantal punten. Zij:

 • eten grotendeels plantaardig, vers bereid voedsel
 • eten tot ze prettig verzadigd zijn
 • hebben moestuintjes
 • bewegen veel
 • zitten niet op de bank
 • zijn altijd verbonden met andere mensen.

Veerkracht

“Mensen met gevoel voor samenhang (SOC: scene on coherence) doorstaan moeilijke situaties relatief goed. Ze begrijpen hun situatie goed en maken eigen keuzes en het gevoel van zingeving. Deze mensen kiezen voor zingeving ervaren.”’

Definitie gezondheid

“In 2009 organiseerde Huber samen met de Gezondheidsraad en ZonMw een tweedaagse internationale conferentie. Wereldwijd bogen tal van experts zich over de definitie van gezondheid. Hun inzichten leidden tot het nieuwe concept. Gezondheid als het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.”

Spinnenweb Positieve Gezondheid

Grondlegger Huber licht de definitie met een paar opmerkingen toe en laat daarbij de tool Het spinnenweb Positieve Gezondheid zien. Het spinnenweb maakt met zes speerpunten en bijbehorende vragenlijstjes inzichtelijk wat mensen belangrijk vinden en wat ze doen.

“Het kwaliteitsweb zet aan tot reflectie en brengt het gesprek op gang. Als iemand iets op pakt gaat het welbevinden omhoog. Daarom is de essentie: Wat kunnen en willen mensen. Het spinnenweb laat zien dat mensen niet doen wat ze moeten maar wat ze willen. Dat zet aan tot zelfreflectie.De speerpunten motiveren met vragen wat zou iemand kunnen veranderen en wat zou hij of zij zelf willen doen. Wat zou je willen veranderen?
Wat is voor jou belangrijk en dan verder in kleine stapjes hoe daar te komen.”

Vragenlijst Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is een manier om breder naar gezondheid te kijken. Kun je je bijvoorbeeld voldoende redden? Voel je je gelukkig of misschien juist eenzaam? En is er misschien medische zorg nodig of steun uit je omgeving? Het gaat erom dat jij je gezond en energiek voelt, op de manier die bij jou past. Op de site https://mijnpositievegezondheid.nl/ staat een vragenlijst Positieve Gezondheid. Het invullen van de vragenlijst helpt je kiezen en bespreken wat voor jou belangrijk is.

Luisteren

Machteld Huber licht haar visie tot slot met een aantal opmerkingen toe, ook na discussie met de aanwezigen en Ewoud de Jong psychiater, geneesheer-directeur Eleos. “Gezondheid gaat over het hele leven. Behandel de ziekte, maar kijk ook naar de mens in zijn geheel en heb aandacht voor de sociale omgeving. Laat gezondheid een middel zijn opdat iemand zijn of haar ding kan doen. Professionals moeten leren om hun mond te houden en te luisteren naar de cliënt. Positieve gezondheid is het bevorderen van veerkrachtig en betekenisvol leven in een gezondheidsbevorderende omgeving.”

Netwerkgids

De pilot Netwerkgids is één van de vijf pilots van het programma Volwaardig leven van het ministerie van VWS. Met als doel het vergroten van de mogelijkheden van passende zorg voor mensen met een complexe zorgvraag. Hoe draagt Kwaliteit van leven bij aan positieve gezondheid? Op die vraag geeft Saskia Dulk, Netwerkgids van MEE, samen met Jeannette van Harten, ervaringsdeskundige, antwoord in een workshop.
Toelichting ervaringsdeskundige:
“Ervaring delen is kennis vermenigvuldigen. Wat is bepalend: Hoe ga je met mensen om. Heb je een goed gesprek? Kijk naar de mens als mens. Wat motiveert om elke dag naar buiten te gaan. Wat heeft hij nodig? De netwerkgids is hierbij een handig gespreksmiddel, ook over wat wel goed gaat.

Succesfactoren contact cliënt:

 • de tijd nemen om goed te luisteren
 • begrepen voelen, respectvol benaderen
 • uitgebreide vraag verduidelijking
 • als waakvlam steeds op de achtergrond, fel brandend als het nodig is
 • samenwerking met naasten van de cliënt en overig netwerk betrekken
 • inzet ervaringsdeskundige.”

De Ruimte

Arvid Storm, ervaringsdeskundige RIBW Groep Overijssel en Lesley Wintermans, ondersteunend vrijwilliger, gaven een toelichting op De Ruimte, het herstelcentrum in de Zwolse wijk De Pierik. De Ruimte is een locatie met een open karakter, opgezet door cliënten en ervaringsdeskundigen van RIBW GO. Het is een plek waar iedereen welkom is, waar jij jezelf mag zijn, je mag ontwikkelen en groeien in je kracht. Deelnemers krijgen alle ruimte voor eigen inbreng.

Meer informatie facebook/fresiastraat55Zwolle

Email: deruimtefresiastraat55@outlook.com

 

Geef een reactie