Onafhankelijke cliëntondersteuning in Overijssel

Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning?

Cliëntondersteuning helpt mensen om de juiste keuzen te maken over hoe passende zorg kan worden gerealiseerd. Het is van belang dat mensen op de hoogte zijn van hun rechten en mogelijkheden, weten welke zorgaanbieders voor hen beschikbaar zijn en op welke zorg aanspraak gemaakt kan worden.
Cliëntondersteuning kan worden geboden bij het maken van een keuze voor leveringsvorm en zorgaanbieder. Hier hoort ook informatie bij over de diverse vormen van zorg, cliëntenrechten en uitleg over wachttijden, zorgtoewijzing en de start van de zorgverlening bij.
Ook wordt ondersteuning geboden bij het opstellen, evalueren en bijstellen van een persoonlijk plan, het zorgplan of zorgplanbesprekingen.
Verder kan een client een onafhankelijke clientondersteuner inzetten als hij of zij niet tevreden is over de zorg en zelf niet meer weet hoe de problemen opgelost kunnen worden. Meer informatie vindt u op de website van Zorgbelang Overijssel.

Klik hier om naar de website te gaan.

Bron: Zorgbelang Overijssel

Geef een reactie