Nieuwsbrief GGZ Beraad Overijssel 15 juli 2020

Er is weer een verse Nieuwsbrief van het GGZ Beraad Overijssel verschenen.

In de Nieuwsbrief lees je meer over de volgende onderwerpen:

  • GGZ Beraad na de zomer: BBQ en bijeenkomsten in het Vechtdal
  • Advies Participatieraad Zwolle: “Koppel dagbesteding los van beschermd wonen”
  • Houvast of gijzeling? Medezeggenschap Dimence werkt met geheimhouding
  • AD-opleiding Deventer mag van start met 24 studenten
  • Belangenbehartiger Jan Betram is overleden

NIEUWSBRIEF GGZ BERAAD OVERIJSSEL 15 JULI 2020

Als extra bijlage bij deze zomerse Nieuwsbrief vind je een interview met Sylvie Spoelstra.

Als familie-ervaringsdeskundige startte zij in corona-tijd online groepen voor naasten van verslaafden.

Een laagdrempelige voorziening, die aanslaat bij een groep die ‘zichzelf te snel wegcijfert’.

NIEUWSBRIEF GGZ BERAAD INTERVIEWBIJLAGE 15 JULI 2020

Geef een reactie