Nieuwsbrief april 2022 RIBW Overijssel Raalte e.o.

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief van RIBW Overijssel Raalte e.o. verschenen.
Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Team ATC Salland is een werkstation. We werken hierin samen op het gebied van arbeid en dagbesteding met Interakt Contour, Carmel College Zonnehof en de Parabool. We bieden een diversiteit aan productlijnen aan die aansluiten op de ontwikkelingen van de cliënt (‘van wijk naar werk’): productiewerk, klussen-, groen- en buitenwerk, administratie- en educatie, catering, kledingproject en houtbewerking. Over de week komen er ongeveer 75 deelnemers bij ATC Salland verdeeld over drie locaties. De ziektebeelden van deelnemers zijn heel divers, maar het betreft vooral psychiatrische en psychosociale problematiek. De meeste deelnemers zijn volwassenen die komen vanuit RIBW GO, Dimence en De Parabool. Verder begeleiden we ook jongeren die stage lopen vanuit het Carmel College in Salland. Wij bieden trajectmatig en ontwikkelingsgericht dagbesteding/werk op tredes van de participatieladder 1, 2 en 3. Na arbeidstraining is het mogelijk om op de participatieladder trede 4 door te stromen. Door het gebruik te maken van de INVRA proberen wij door arbeidstraining de deelnemers hoger in de participatieladder door te laten stromen naar vrijwilligers- of betaald werk.

Geef een antwoord