Mooie uitkomsten Cliëntenervaringsonderzoek

Cliënten vertelden hoe zij de ondersteuning ervaren en gaven ons het gemiddelde rapportcijfer 7,7.

Van en voor onze cliënten

31,4% van de cliënten deelden hun ervaringen. Zij krijgen deskundige ondersteuning van de begeleiders. We zien om naar de cliënten door te luisteren en begrijpelijk te communiceren. Ook kijken we samen met hen naar de regie die zij zelf kunnen nemen om een plek in de samenleving (terug) te kunnen vinden.

Uitkomsten

Alle antwoorden die cliënten hebben gegeven over de ondersteuning worden vergeleken met de antwoorden van de medewerkers. Ook aan hen zijn vragen gesteld over de beleving en ervaring van de ondersteuning aan cliënten. De uitkomsten zijn belangrijk voor de deskundigheid van onze medewerkers en voor de ondersteuning die we cliënten bieden. Het onderzoeksbureau dat alle gegevens anoniem verwerkt brengt deze samen in een rapportage. Het rapport wordt in alle teams met medewerkers en cliënten besproken.

Vertrouwen

We zijn er in geslaagd de goede score van 2020 vast te houden en hier en daar zelfs te verbeteren. We kijken daarom vol vertrouwen uit naar de toekomst waarin we onze deskundigheid zullen inzetten en ‘omzien naar elkaar’.

Geef een antwoord