De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Dat geldt dus ook voor beschermd wonen, ambulante begeleiding en opvang van dak- en thuisloze mensen met psychische en/of psycho-sociale klachten. Dat staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo.

De gemeente maakt afspraken met zorgaanbieders. Gemeenten bepalen wie welke zorg en ondersteuning krijgt, hoeveel en hoelang. Gemeenten betalen dat. Cliënten kiezen zelf bij welke aanbieder zij de ondersteuning die de gemeente hen toezegt willen regelen.

  • Kijk op de website van de gemeente waar jij woont hoe de Wmo in jouw gemeente geregeld is.
  • Kijk op de website van jouw zorgaanbieder wat die voor jou kan doen.

Wie mag ik meenemen naar het gesprek met de gemeente over mijn ondersteuningsvraag?

In de Wmo staat dat je iemand mee mag nemen naar het gesprek bij de gemeente over de zorg die je nodig hebt. Het is verstandig om iemand mee te nemen die jij vertrouwt. Dat kan familie zijn, een vriend of vriendin of je buurman of buurvrouw. Is dat je (werk)begeleider? Die persoon mag meestal mee in zijn functie als begeleider, maar het heeft niet altijd de voorkeur van de gemeente.
Is dat een onafhankelijke vertrouwenspersoon of cliëntondersteuner (OCO)? De gemeente moet die volgens de Wmo beschikbaar stellen. Je kunt die vraag bij je gemeente stellen: ‘Is er een onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO) die ik kan meenemen naar een gesprek?’
Ook met die OCO kun je het gesprek voorbereiden.

Tips:

  • Bereid het gesprek voor met diegene die jij meeneemt.
  • Bedenk vooraf wat je mee wilt nemen, bijvoorbeeld iets uit je begeleidingsplan of behandeldossier.
  • Zet alvast iets op papier dat je meeneemt naar het gesprek.

Mijn indicatie loopt af, wat moet ik doen?

Ga 12 weken voordat de indicatie afloopt naar de gemeente. Op de website van de gemeente waar je woont staan telefoonnummer, bezoekadres of e-mailadres.
Er is een overgangsregeling voor Beschermd Wonen. Die is niet langer dan 5 jaar. Als jouw indicatie voor BW eerder afloopt dan 1 januari 2021, ga dan ruim voordat de indicatie afloopt naar de gemeente waar je woont.

Tips:

  • Hou je eigen indicatietermijn goed in de gaten.
  • Ook RIBW GO doet dat. Je begeleider weet ervan.
  • Neem ruim voordat je indicatie afloopt contact op met je eigen gemeente. De volledige aanvraag met alle gevraagde documenten moet tenminste 8 weken van tevoren ingediend zijn bij de gemeente.
  • Een vraag die je kunt stellen of mailen: ‘Mijn indicatie voor begeleiding loopt binnenkort af. Waar kan ik terecht?’