De Centrale Cliëntenraad (CCR) komt op voor de belangen van alle cliënten van RIBW GO. Het is namens cliënten de gesprekspartner voor de Raad van Bestuur.
De CCR denkt mee en geeft, gevraagd en ongevraagd, advies bij ontwikkelingen en besluiten. De Centrale Cliëntenraad bestaat uit afgevaardigden van de drie Overlegtafels van Partnerberaden.

Contact: centraleclientenraad@ribwgo.nl

Leden

  1. Peter ten Have
  2. Diny Vloedgraven
  3. Ina Beunk
  4. Jolanda Lusseveld
  5. Cindy Barelds

Edwin Kamp (onafhankelijk voorzitter)

De medezeggenschap wordt ondersteund door de adviseurs Ragonda Kaizer en Nicole Evers


Dagelijks Bestuur

Peter ten Have

Jolanda Lusseveld

Edwin Kamp

Leden per regio

Noord West

Peter

Midden

Jolanda
Diny
Ina

Zuid Oost

Cindy

Adviesbrieven

Geen documenten gevonden, upload met deze knop een nieuw document

Kaderbrieven

Geen documenten gevonden, upload met deze knop een nieuw document

Diverse documenten

Geen documenten gevonden, upload met deze knop een nieuw document