De Centrale Cliëntenraad (CCR) komt op voor de belangen van alle cliënten van RIBW GO. Het is namens cliënten de gesprekspartner voor de Raad van Bestuur.
De CCR denkt mee en geeft, gevraagd en ongevraagd, advies bij ontwikkelingen en besluiten. De Centrale Cliëntenraad bestaat uit afgevaardigden van de drie Overlegtafels van Partnerberaden.

Contact: centraleclientenraad@ribwgo.nl

Leden

Van links naar rechts:
Mike Disberg (DB Enschede), Peter ten Have (DB Dalfsen), Ragonda Kaizer (ondersteuner Zuid-Oost), Joey van Driessen (ondersteuner Midden), Jan Kruizinga (secretaris), Edwin Kamp (onafhankelijk voorzitter Zwolle), Jolanda Ekkel (DB Twenterand), Suus Wunderink (Goor), Henri Verbeek (Kampen), Diny Vloedgraven (Raalte) en Gerda Brantenaar (penningmeester Dalfsen).

Ontbrekend:
Frans Kloppenborg (Enschede), Huub te Braake (ondersteuner CCR en Noord-West).

Nieuwe leden:
Ina Beunk (Hellendoorn/Nijverdal/Rijssen), Sage van der Ploeg (Zwolle Noord)


Dagelijks Bestuur

Voorzitter: Edwin Kamp (NW)
Mike Disberg
Peter ten Have
Jolanda Ekkel

Leden per regio

Noord West

Henri
Peter
Gerda

Midden

Jolanda
Diny

Zuid Oost

Suus
Frans
Mike

Kaderbrieven