Lessen van Corona

De lockdown van de eerste Corona maanden zit nog vers in ons geheugen. Ondertussen zitten we al in een volgende periode: We moeten leren leven met het virus in ons midden. Hopelijk komt er straks een tijd waarin alles achter ons ligt. De Corona tijd lijkt wel een beetje op de 4 fasen van Herstel:

 1. De ontreddering en verwarring in de eerste weken
 2. De worsteling daarna: hoe gaan we ons leven herinrichten
 3. En nu: we moeten leren leven met Corona
 4. Straks komt er een tijd dat alles achter ons ligt: het leven voorbij Corona

In de achter ons liggende periode hebben we goede dingen geleerd: Zowel medewerkers, cliënten en naastbetrokkenen moesten op eigen kracht, met creativiteit en inventiviteit zich een weg banen in en door de lockdown. We hebben betrokkenen bij de RIBWGO gevraagd hoe zij dat hebben gedaan. Deze verhalen kun je lezen op het Cliëntenportaal, onder de Corona rubriek.
We kwamen tot de ontdekking dat Corona ons ook veel goede dingen heeft opgeleverd. Daarom hebben we een aantal medewerkers gevraagd welke zaken ze willen behouden in de tijd met én voorbij Corona.
De hoofdthema’s die de medewerkers in het werk vast willen houden zijn:

 • Samenwerking en saamhorigheid
 • Begeleider doet een stapje terug
 • Regie bij de cliënt
 • Creativiteit

De quotes die bij dit artikel staan zijn van Justin (cliënt, 23 jaar). Corona inspireerde hem tot deze uitspraken

Samenwerking en saamhorigheid

‘Ook al is Corona negatief, blijf positief’

 • ‘In de eerste weken zaten we samen in het zelfde schuitje: cliënten en medewerkers. We kregen allemaal met hetzelfde te maken. Daardoor stonden we dichtbij elkaar en ontstonden er mooie (telefonische) gesprekken. Ik was wat minder ‘de begeleider ‘. De gesprekken waren gelijkwaardiger, van mens tot mens’. (Patrick Kuiper, Raalte)
 • ‘Het was opeens heel anders. Normaal geef je nabijheid en nu moest je het met afstand doen. Je moest er voor gaan in bijzondere situaties. Je komt snel met een oplossing. Het werd echte samenwerking en saamhorigheid. We waren er voor elkaar. Dat gold zowel voor cliënten als collega’s’. (Kristal van der Meche, Kampen)

Begeleider doet stapje terug

‘Last van drukte? Wacht maar tot Corona langs komt’

 • ‘Als begeleiders houden we vaak te lang vast aan oude structuren, omdat we denken dat cliënten zich daar veilig bij voelen en ze dat nodig hebben. In de corona tijd zagen we dat cliënten meer zelfstandig kunnen oplossen: uitstellen van hulpvragen of via beeldbellen vragen oplossen. Dat zouden we vast moeten houden.
  (Vera de Wilde, Deventer)
 • ‘Als begeleider faciliteer je minder. De cliënt is op zichzelf aangewezen. Dan blijkt soms dat hij meer kan dan we dachten’ (Dorien de Wilde, Zwolle)
 • ‘We hebben ontdekt dat cliënten zelfstandiger zijn dan we denken. Door de Corona moesten ze zelf veel dingen doen. Huishoudelijke hulp en boodschappen doen, (gezond) koken. En dat ging best goed. Voorheen hadden we ook wel de discussie dat we teveel overnamen van cliënten. De intentie was er wel maar cliënten verwachten van ons dat wij boodschappen doen en huishoudelijke ondersteuning bieden. En nu moest anders het en kon het ook anders.’ (Vanessa Benik, Oldenzaal)

Regie bij de cliënt

‘Wanneer ik vrij ben wil ik werken en wanneer ik werk wil ik vrij zijn’

 • ‘Cliënten hebben ontdekt dat ze meer zelf kunnen. Als hulpverlener zouden we vaker een stapje terug moeten doen. Een cliënt kwam door corona zonder werk thuis te zitten. Voorheen was hij bang dat zonder werk zijn hele structuur zou wegvallen: dag – nachtritme, huishouden verslonst, ik word weer depressief. Hij ontdekte dat dat allemaal niet gebeurde. Er kwam juist tijd voor doelen waar hij anders, vanwege werk, niet aan toe kwam: opbouwen van sociale contacten (ook online!). Door Corona heeft hij ontdekt dat hij de stap naar zelfstandig wonen kan gaan zetten. Veel meer mensen kunnen een volgende stap zetten: begeleiders en cliënten zijn vaak te bang’. (Vera de Wilde, Deventer)
 • ‘Als begeleiders zijn we zijn steeds met cliënten in gesprek om hen het geloof in zichzelf te laten hervinden. Voor Corona dachten we: Je moet eerst in jezelf geloven en vertrouwen opbouwen, voordat je zelf weer zaken op kunt pakken. In de Corona tijd ontdekten cliënten dat ze door dingen zelf te doen weer in zichzelf gingen geloven! (Vanessa Benik, Oldenzaal)

Creativiteit

‘Blijf bewegen/wandelen, dit houdt je bezig!’

 • ‘We zijn soepel omgegaan met de coronaregels omdat het voor jongeren best wel pittig was om steeds op hun kamer te blijven. We keken naar wat wel mogelijk was en organiseerden het zo dat ze even uit hun kamer konden komen voor de groepsmomenten. Daar hebben we meer tijd voor genomen. We spraken nu jongeren die we weinig zien en die normaal geen gebruikmaken van de koffiemomenten. Zij kwamen nu wel naar de huiskamer, in kleine groepjes. Dat was positief!’ (Esther van der Heide, Jongvolwassenen Zwolle)
  ‘We zijn veel gaan wandelen samen met de cliënten en dat leverde mooie gesprekken op’ (Vanessa Benik, Oldenzaal)
 • ‘De dagbesteding werd stop gezet, dus moesten we noodgedwongen anders gaan denken. We hebben een systeem bedacht dat we het productie- en inpakwerk naar de mensen thuis konden brengen. Via een oproep op het medewerkersportaal hebben hier ook cliënten buiten Zwolle aan meegedaan. We hebben veel mensen thuis bereikt en hen een dag structuur in moeilijke tijden gegeven’. (Patrick Kuiper, Raalte)
 • ‘Doordat de dagbesteding dicht ging, werd er klein productiewerk op de locatie gebracht. Cliënten voor wie de stap naar de dagbestedingslocatie normaliter te groot is, deden hier op de woonlocatie wel aan mee. Dit wil ik vasthouden voor de toekomst: We kunnen creatiever en actiever zijn om een zinvolle daginvulling op de woonlocatie aan te bieden aan mensen voor wie de stap naar dagbesteding nog te groot is. Das een mooie tussenstap op weg naar dagbesteding buitenshuis. (Vera de Wilde, Deventer)

Tenslotte willen we cliënten en naastbetrokkenen oproepen om hun ervaringen met en rondom Corona te delen op het Cliëntenportaal: Wat is het goede dat Corona heeft gebracht? Wat wil jij graag behouden en meenemen naar het leven voorbij Corona? Deel je reactie op het Cliëntenportaal!

Geef een reactie