Het cliënten-ervaringsonderzoek (C-EO) loopt langer door!

Hoe ervaar jij jouw begeleiding? Kun jij met al je vragen terecht bij de begeleiding? Praat jouw begeleider met je over wat voor jou belangrijk of van waarde is? Stimuleert je begeleider je om aansluiting te vinden bij activiteiten in de buurt?

Doe mee, want jouw mening telt!

RIBW Overijssel vind het belangrijk hoe cliënten hun begeleiding ervaren. Het C-EO geeft handvatten om samen met cliënten de zorg binnen RIBW Overijssel nog verder te verbeteren.

Het C-EO is op 7 juni gestart en zal eindigen op 8 augustus 2022.

Hoe kan je meedoen?

Het C-EO is per mail (via Rightmarkt onderzoek) of via een papierenvragenlijst via jouw begeleider bij jou terecht gekomen. Jij kunt aangeven waar je tevreden over bent en waar je minder tevreden over bent, in maar liefst 7 stellingen.

Vertrouwelijkheid en anonimiteit

Het onderzoek is 100% vertrouwelijk en anoniem. Antwoorden worden altijd vertrouwelijk behandeld en zijn voor niemand anders inzichtelijk. Na het onderzoek verzamelt en analyseert Right Marktonderzoek de gegevens en rapporteert deze vervolgens anoniem op het niveau van de organisatie, de regio/ servicediensten en op teamniveau. Ook worden hierin de resultaten van de cliënten en medewerkers t.a.v. de cliëntondersteuning met elkaar vergeleken.

Respons verhogen? Check de link!

Op dit moment ligt de respons op 24%, dat willen we uiteraard graag omhoog hebben. Heb jij jouw mening nog niet gegeven? Dat kan snel en makkelijk via deze link:
www.right.nl/ribwoverijssel

Hoe verder?

In september zijn de resultaten van het C-EO bekend en wordt er uiteraard aan iedereen teruggekoppeld. Hier op het cliëntenportaal zullen uiteraard ook de algemene bevindingen worden gedeeld. De resultaten zijn inzichtelijk per team, mits bij voldoende respons. Vervolgens gaan cliënten samen met begeleiders aan de slag met het formuleren van verbeterpunten.

Doe mee, want jouw mening telt!

Geef een antwoord