Visie

Ondersteuners Medezeggenschap bieden cursussen /workshops richt op (de ontwikkeling van) de medezeggenschap van cliënten (en medewerkers) en de ontwikkeling van de Partnerberaden, Overlegtafels en de Centrale Cliëntenraad. Medezeggenschap is bij uitstek herstelgericht en heeft als uitgangspunt om te kijken naar mogelijkheden en (te ontwikkelen) talenten. De cursussen worden gegeven op basis van evenwaardigheid en partnerschap.

Doel

Het doel van de cursussen/workshops is kennisoverdracht, ontwikkeling en versterking van de adviesfunctie. Bijkomend voordeel is dat medezeggenschap en de cursussen in dit kader bijdragen aan herstel en participatie bevorderen.

Middel

Door laagdrempelige kennisoverdracht variërende werkvormen met veel ruimte voor interactie, aansluitend bij sfeer/behoefte van de groep cursisten.

Voor wie?

Het cursusaanbod en de workshops zijn bedoeld voor alle mensen die actief zijn binnen de verschillende lagen van de medezeggenschap of daarin geïnteresseerd zijn, zowel voor cliënten als  medewerkers.

Kosten

De cursussen/workshops van de adviseurs medezeggenschap zijn kosteloos voor cliënten. Deelname van medewerkers kost het aantal uren die de cursus of workshop in beslag neemt.

Aanbod