Visie

Ondersteuners Medezeggenschap bieden cursussen /workshops richt op (de ontwikkeling van) de medezeggenschap van cliënten (en medewerkers) en de ontwikkeling van de Partnerberaden, Overlegtafels en de Centrale Cliëntenraad. Medezeggenschap is bij uitstek herstelgericht en heeft als uitgangspunt om te kijken naar mogelijkheden en (te ontwikkelen) talenten. De cursussen worden gegeven op basis van evenwaardigheid en partnerschap.

Doel

Het doel van de cursussen/workshops is kennisoverdracht, ontwikkeling en versterking van de adviesfunctie. Bijkomend voordeel is dat medezeggenschap en de cursussen in dit kader bijdragen aan herstel en participatie bevorderen.

Middel

Door laagdrempelige kennisoverdracht variërende werkvormen met veel ruimte voor interactie, aansluitend bij sfeer/behoefte van de groep cursisten.

Voor wie?

Het cursusaanbod en de workshops zijn bedoeld voor alle mensen die actief zijn binnen de verschillende lagen van de medezeggenschap of daarin geïnteresseerd zijn, zowel voor cliënten als  medewerkers.

Kosten

De cursussen/workshops van de adviseurs medezeggenschap zijn kosteloos voor cliënten. Deelname van medewerkers kost het aantal uren die de cursus of workshop in beslag neemt.

Aanbod

 • Wet medezeggenschap Cliënten Zorg
 • Structuur van de medezeggenschap
 • Ontwikkeling van de Partnerberaden
 • Veranderingen in de zorg

In één dagdeel als workshop voor gevorderde Partnerberaden

In 2 of 4 dagdelen afhankelijk van het kennisniveau.

Volgt: meerdere lessen via het MijnRIBWGO.nl

 • Hoe organiseren we het werk?
 • Planning
 • Cirkel van invloed/betrokkenheid
 • Time management
 • Win-win, pro-actief etc.
 • Vergadertechniek
 • Slechtnieuwsgesprek
 • Daadkrachtige medezeggenschap

In 4 dagdelen

Hoe gaat de samenwerking nu en hoe ga we op een respectvolle manier met elkaar om?

Dit bespreken naar aanleiding van een opdracht waarin iedereen met elkaar moet samenwerken om iets op te lossen. Welke rol heeft iedereen in het team en wat zijn hiervan de kwaliteiten en hoe kan je hier elkaar bij helpen?

Workshop van 1 dagdeel

Leren luisteren, fasen in het proces, win/win, strategieën.

Workshop van 1 dagdeel

Leren luisteren, fasen in het proces, win/win, strategieën.

Workshop van 1 dagdeel

Samen met de wijkwerker? Netwerken hoe doe je dat? Netwerken is ook vooruit kijken. Een selectie maken wie waar heen gaat en wat doet. Informatie inwinnen en ontmoeten.

Workshop van 1 dagdeel

 • Secretaris / notulist
 • Voorzitter
 • Penningmeester
 • De theoretische uitleg over deze taken en het trainen hiervan
 • Eventueel zijn er voor ieder dagelijks bestuurslid specifieke cursussen voor hun taken

Workshop van 1 dagdeel

Feedbackregels op praktische en aansprekende manier aanbieden en door middel van rollenspellen. Met humor.

Workshop van 1 dagdeel

Contact met de achterban

Vinden en binden leden voor verschillende lagen medezeggenschap, hoe doe je dat? Welke middelen kan je hiervoor inzetten? Hoe bereik je ook de ambulante cliënten? Welke werkvormen zijn er en hoe lever je maatwerk daarin?

Workshop van 1 dagdeel

Workshop van 1 dagdeel door de afdeling personeelszaken (HRM)