“De gereedschapskoffer voor een goed gevoel”

Wellness Recovery Action Plan (WRAP) is een methodisch zelfhulp instrument dat jou helpt om zelf sturing te geven aan jouw welbevinden. De WRAP is in de jaren negentig in de Verenigde Staten ontstaan en ontwikkeld door Mary Ellen Copeland. Zij ging samen met anderen op zoek naar wat iedereen zelf gedaan had om eigen herstel vorm te
geven.

Ze kwamen tot het inzicht dat er in al die herstelprocessen een aantal overeenkomsten zaten. Op basis van deze inzichten is de WRAP ontstaan. WRAP wordt wereldwijd steeds meer gebruikt.

Het fundament van de WRAP bestaat uit vijf sleutelbegrippen:

 • Hoop
 • Persoonlijke verantwoordelijkheid
 • Eigen ontwikkeling
 • Opkomen voor jezelf
 • Steun

Door over deze begrippen na te denken en op persoonlijke wijze in te vullen en tot leven te brengen, komt ook het
proces van herstel in beweging.

De volgende stap is het verzamelen van ‘gereedschap’ om je goed te voelen.
Met dit gereedschap ga je de zes plannen van de WRAP vullen.

 1. In het Dagelijks Onderhoudsplan stop je wat je nodig hebt om je dagelijks goed te voelen.
 2. Bij Triggers bedenk je wat jouw triggers – situaties buiten jezelf – zijn. In het bijbehorende actieplan stop je uit je
  gereedschapskoffer dat wat je kan gebruiken om de trigger(s) te neutraliseren.
 3. Bij Vroege Waarschuwingstekens benoem je wat je merkt als het minder goed met je gaat. In het bijbehorende
  actieplan stop je gereedschap om je weer goed te gaan voelen.
 4. Bij Signalen van Ontsporing beschrijf je hoe je bent als het echt slecht gaat, maar je nog wel zelf wat kan doen.
  Ook dat gereedschap zet je in een actieplan.
 5. In het Crisisplan beschrijf je hoe jij wilt dat anderen jou in een crisis ondersteunen en ook hoe zichtbaar wordt dat
  de crisis weer over is.
 6. In het Post-crisisplan kun je uitwerken hoe je na een crisis weer geleidelijk terug kunt keren naar je dagelijks ritme.

Een WRAP is een plan van jou. Alleen het crisisplan deel jij zelf met diegenen die daar een rol in spelen en met wie je
dit wil delen.

Twee opgeleide WRAP facilitators geven de WRAP cursus. Zij zijn ervaringsdeskundigen en faciliteren het proces van
gelijkwaardige uitwisseling waarin jij de deskundige bent over jezelf. De uitwisseling van ervaringen inspireert.
De groepsgrootte varieert van minimaal 6 tot maximaal 12 deelnemers. Een WRAP-groep komt acht keer twee-eneen
half uur bij elkaar om alle onderdelen te leren kennen en een eerste eigen invulling te maken. Je kunt je WRAP in
de loop der tijd verder verfijnen, uitbouwen of aanpassen.

Waar wordt de cursus gegeven?

Zwolle

De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten. Zodra er voldoende deelnemers zijn, zullen de cursusdata in overleg worden vastgesteld.

Open inschrijving

Wil je graag in jouw eigen buurt meedoen aan de cursus? Zodra er voldoende deelnemers zijn, kunnen we een cursus starten.