Werken aan herstel

De RIBW GO heeft werken aan herstel als leidraad bij de ondersteuning. Bij het woord herstel denk je vaak aan genezing. Dit leidt vaak tot verwarring. In de psychiatrie wordt met het woord herstel bedoeld hoe je met je psychische kwetsbaarheid omgaat, over hoe je die een plek geeft in je leven en over de pogingen om een bevredigend en zinvol leven op te bouwen.

Binnen de RIBW kun je naast je begeleider(s) ook in aanraking komen met herstel door deel te nemen aan een HerstelWerkGroep of deel te nemen aan een herstelcursus. De cursussen worden gegeven door ervaringsdeskundigen die hierin zijn getraind. Op deze pagina kun je lezen wat een HerstelWerkGroep is en wat je kan verwachten bij de herstelcursussen zoals Herstellen doe je Zelf, Foto met een Verhaal en de WRAP.

Groepsaanbod

Deze cursussen worden geregistreerd als groepsaanbod en komen ten ten laste van je beschikking/indicatie. Vraag je begeleider voor meer informatie hierover.

Bureau KiK

KiK staat voor Kennis is Kracht. Herstellen begint met een vorm van educatie. Je wilt iets anders doen in je leven en daar zul je wat voor moeten leren. Daar heb je vaardigheden voor nodig. Met de herstelgerichte activiteiten van Bureau KiK zou je daarmee een start kunnen maken. Bureau KiK is gericht op het aanbieden van herstelgerichte activiteiten voor alle cliënten van RIBW GO en ook voor mensen buiten RIBW GO. Het streven is om de activiteiten zo lokaal mogelijk aan te bieden.

Heb je nog vragen?

Aanbod

Een herstelwerkgroep is een werkgroep, waar je werkt aan herstel op eigen wijze en eigen tempo. Het maakt je bewust dat je een actieve rol kunt pakken voor je geestelijke gezondheid en de hulp die je daarbij kunt krijgen. Daarnaast leer je je ervaringen als cliënt te zien als een waardevolle bron van kennis.

Meer informatie

Herstellen doe je Zelf is een cursus van 12 bijeenkomsten waar je aan de hand van verschillende thema’s uitgenodigd
wordt om:

  • inzicht te krijgen in je eigen herstelproces
  • herstelervaringen met anderen te delen en herkenning, erkenning en steun te ervaren
  • weten welke waarden voor jou belangrijk zijn en eigen keuzes te maken
  • meer grip te krijgen op je eigen situatie en toekomst door het op doen van vaardigheden en het hervinden van je kracht

Aan deze doelen wordt in kleine stapjes gewerkt. Elke vooruitgang, ook al lijkt deze nog zo klein, zien we als een
overwinning.

Twee ervaringsdeskundigen geven de cursus. De groepsgrootte varieert van 6 tot 10 deelnemers. De cursus kent
twaalf bijeenkomsten. Drie maanden na afloop is er een terugkombijeenkomst.

Meer informatie

“De gereedschapskoffer voor een goed gevoel”.

Wellness Recovery Action Plan (WRAP) is een methodisch zelfhulp instrument dat jou helpt om zelf sturing te geven aan jouw welbevinden. De WRAP is in de jaren negentig in de Verenigde Staten ontstaan en ontwikkeld door Mary Ellen Copeland. Zij ging samen met anderen op zoek naar wat iedereen zelf gedaan had om eigen herstel vorm te geven. Ze kwamen tot het inzicht dat er in al die herstelprocessen een aantal overeenkomsten zaten. Op basis van deze inzichten is de WRAP ontstaan. WRAP wordt wereldwijd steeds meer gebruikt.

 

Meer informatie

“Durf jij de uitdaging aan om in te zoomen op je eigen leven en hierover in gesprek te gaan?”

In de cursus maak je foto’s aan de hand van een thema dat voor jou waardevol is. De foto’s vormen een verhaal waarmee je zin en betekenis geeft aan je leven. Het doel is te ontdekken hoe je om kunt gaan met je kwetsbaarheid en zin kunt geven aan het leven en dit behouden. Het fotoverhaal brengt je herstelproces in beeld.

Meer informatie