Gebruik voedingspas voor cliënten wijzigt per 1 november

In de BW woningen van de RIBW GO heeft iedere cliënt een voedingspas. Het gebruik van de pinpas wordt per 1 november beperkt, je kunt dan maximaal nog € 50,- per week pinnen. De eerder aangekondigde maatregel om pinnen van geld per 1 oktober helemaal onmogelijk te maken, komt hiermee te vervallen. De beperking tot € 50,- vindt plaats na overleg tussen de Raad van Bestuur en de Cliëntenraad. De reden hiervoor is dat de voedingspas regelmatig wordt gebruikt voor Marktplaats of WhatsApp fraude. Door het maximaal te pinnen bedrag te verlagen naar € 50 wordt fraude een stuk moeilijker. Met de pinpas kun je daarnaast gewoon in winkels en op de markt blijven betalen.

Het maximum te pinnen bedrag van € 50,- is ongeveer het gehele voedingsgeld voor een week. Door dit bedrag in één keer contant op te nemen heb je de hele week inzichtelijk hoeveel voedingsgeld er nog overblijft.
Als in de praktijk blijkt dat een limiet van € 50,- toch te vaak tot fraude leidt dan heroverwegen we de keuze.

Naast deze praktische oplossing werken we aan een structurele oplossing, bijvoorbeeld een soort tegoedpas waar het geld op staat.

Eén reactie

Geef een reactie