Coronavirus in Nederland, voorzorgsmaatregelen voor RIBW GO

In Nederland zijn de eerste besmettingen met het Coronavirus geconstateerd. In deze fase is alertheid en preventie belangrijk. Om jou als cliënt hierin te ondersteunen hebben we aantal voorzorgsmaatregelen getroffen.

RIBWGO heeft een plan van aanpak geschreven dat in de eerste plaats voorziet in preventie en daarnaast handvatten geeft hoe te handelen als cliënten of medewerkers van RIBWGO besmet raken met het Coronavirus. Jouw begeleider is hiervan op de hoogte.

Wat kun je zelf doen?

Was regelmatig je handen met zeep
Lichamelijk contact verloopt in de meeste gevallen via de handen. Was daarom regelmatig (en in ieder geval na elke keer dat je lichamelijk contact hebt gehad met een andere persoon, als je eten gaat klaarmaken of als je gehoest hebt) je handen met zeep en droog ze af met papieren handdoeken. Kunstnagels, nagellak en sieraden (ringen en armbanden) vormen een risico. Bij gebruik van handschoenen, gebruik deze eenmalig.

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

Bij hoesten of niezen, kunnen vochtige deeltjes meekomen die je via je handen verder kunt verspreiden. Hoest of nies daarom niet met je hand voor de mond, maar doe dit met de binnenkant van je elleboog. Gebruik zonodig papieren zakdoekjes en geen stoffen.

Mondkapjes

Het dragen van een mondkapje helpt niet in de preventie tegen het Coronavirus. Het kan het gevaar op besmetting zelfs vergroten wanneer het kapje met (besmette) handen wordt aangeraakt of als je het kapje langdurig draagt of vaker gebruikt.
Een mondkapje helpt wel als iemand besmet is of als je voor iemand die besmet is moet zorgen. Het is dan wel belangrijk het kapje direct na gebruik weg te gooien.

Hygiëne bezoek

Krijg je bezoek? Maak ook je bezoek er op attent om extra hygiënemaatregelen te treffen.

Vermoeden van besmetting

In geval van een vermoeden van besmetting neem je telefonisch contact op met de (lokale) GGD of de huisarts. Ga niet naar de GGD of de huisarts toe om te voorkomen dat je mogelijk anderen besmet. De GGD bepaalt in overleg met de huisarts of een test nodig is. Breng daarnaast je begeleider van RIBWGO op de hoogte.

Vragen?

RIBW GO houdt de actualiteit rond het Coronavirus nauwlettend in de gaten en waar nodig treffen wij op instructie van de GGD en het RIVM maatregelen. Voor meer informatie kun je de website van het RIVM en de GGD in de gaten houden. Daarnaast kun je voor vragen terecht bij je begeleider van RIBW GO.

Geef een reactie