Corona update: dilemma’s over vaccineren

We hebben inmiddels allemaal een oproep gekregen ons te laten vaccineren tegen het coronavirus, om onszelf maar ook de ander meer te beschermen. Ondertussen is 83% van Nederland volledig gevaccineerd. Aangezien we als organisatie een afspiegeling zijn van onze samenleving , gaan we ervan uit dat dit percentage vergelijkbaar is voor onze collega’s en cliënten. Door de stijgende vaccinatiegraad is er sinds 25 september weer meer mogelijk en heeft het kabinet  besloten om de 1,5 meter los te laten. In de vorige update lieten we weten dat we het als organisatie belangrijk vinden dat iedereen kan meedoen en zich veilig voelt. Helpend hierbij is dat je vooral ook met een ander rekening houdt, elkaar letterlijk en figuurlijk de ruimte geeft en dat je (sociale) dilemma’s bespreekbaar maakt.

Voer het gesprek met elkaar

Vanuit verschillende invalshoeken hebben mensen uit onder meer de Centrale Cliëntenraad en de Naastbetrokkenenraad, met elkaar gesproken over  de dilemma’s waar we met elkaar tegen aan (kunnen) lopen.

De belangrijkste uitkomst van dit gesprek is dat we willen vertrouwen op ieders eigen verantwoordelijkheid. Of je nu wel of niet gevaccineerd bent. Dat betekent bijvoorbeeld dat je met klachten thuisblijft, je laat testen en niet naar een groepsbijeenkomst gaat. Daarnaast is het advies om de dilemma’s die zich voordoen bespreekbaar te maken. Dat is niet altijd makkelijk, maar voer het gesprek met elkaar. We vragen je hierbij om oordeelvrij naar elkaar te luisteren. Elk geluid mag er zijn ook al ben je het niet altijd met elkaar eens. Toon begrip voor elkaar en ga voor jezelf na wat je kan doen om rekening te houden met de ander. Zo blijven we samen werken aan een zorgzame samenleving waarin iedereen kan meedoen en zich veilig voelt.

 

Geef een antwoord