Doe mee met project: ‘Drie kunnen samen meer dan een’

In december 2020 is het project “Drie kunnen meer dan één” gestart. Met MEE, GGNet, Dimence en Hogeschool Windesheim gaan we een werkwijze ontwikkelen voor het verbeteren van de samenwerking tussen cliënten, hun naasten en begeleiders. Wij willen hier graag naasten van cliënten van RIBW Overijssel actief bij gaan betrekken.

Ben je cliënt van RIBW Overijssel? Heb je al langere tijd begeleiding? Of ben je een naastbetrokkene? En vind je een goed contact tussen jou en je naasten belangrijk, ook al is dat misschien wel eens lastig? Dan nodigen wij je uit om mee te doen aan dit project!

Bij RIBW Overijssel hebben jij, begeleiders en naasten vaak lange tijd met elkaar te maken. Wij zijn benieuwd hoe dit onderlinge contact verloopt en willen je ervaringen graag horen.

Meepraten?

In het voorjaar van 2021 beginnen we met het voeren van gesprekken met cliënten, naasten en begeleiders. Ook vragen we deelnemers om een vragenlijst in te vullen. Eind 2021 koppelen we resultaten van de gesprekken en de vragenlijst terug in een congres. Natuurlijk nodigen we alle deelnemers van harte uit hierbij aanwezig te zijn en mee te praten.

Vervolgens gaan we vanaf begin 2022 in groepen aan de slag om te bespreken hoe de samenwerking tussen cliënten, naasten en begeleiders beter kan. Het gaat in totaal om 10 groepsbijeenkomsten waarin we ervaringen uitwisselen en oplossingen verkennen: wat werkt wel en wat niet?

De onderzoekers begeleiden dit en maken een handleiding voor een goede samenwerking tussen cliënten, naasten en begeleiders. De gegevens worden in het onderzoek anoniem verwerkt in handleidingen en een beleidsadvies voor de organisatie waar jij bij betrokken bent.

Doe mee!

Er zijn online informatiebijeenkomsten op de volgende data via Microsoft Teams:

  • Op donderdag 15 april om 19.00 uur
  • Op woensdag 21 april om 16.00 uur

Aanmelden kan bij Mieke Biemond m.biemond@ribwoverijssel.nl

Ben je cliënt of naastbetrokkene, doe dan mee! De manier waarop dat kan, wordt in overleg met jouw contactpersoon van RIBW Overijssel bepaald.

Voor deelname aan de bijeenkomsten ontvangt je per bijeenkomst een vergoeding.

Heb je vragen of ben je geïnteresseerd? Laat dit dan weten aan Mieke Biemond. Zij is te bereiken via telefoonnummer 06-12561084 of e-mail: m.biemond@ribwoverijssel.nl

Wil je de informatie printen en nalezen, download dan hier onze flyer

Geef een reactie