Cliënt-ervaringsonderzoek ‘De Menselijke Maat’

Het cliënten-ervaringsonderzoek (C-EO) ‘De Menselijke Maat’ van Insight Zorg START vandaag!

Hoe ervaar jij jouw begeleiding? Kun jij met al je vragen terecht bij de begeleiding? Praat jou begeleider met je over wat voor jou belangrijk of van waarde is? Stimuleert je begeleider je om aansluiting te vinden bij activiteiten in de buurt? Heeft de begeleider oog voor de waarde die je gewenste netwerk voor je kan hebben?  

DOE MEE, WANT JOUW MENING TELT!!!

Waarom?
RIBW GO vindt het belangrijk om te luisteren naar cliënten en heeft daarom Insightzorg gevraagd om een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren. Insightzorg zal dit onderzoek uitvoeren aan de hand van de vragenlijst ‘de Menselijke Maat’.
RIBW GO vind het belangrijk hoe cliënten hun begeleiding ervaren. Het C-EO is een mooie manier om dit in kaart te brengen. Het C-EO geeft ons handvatten om samen met cliënten de zorg binnen RIBW GO nog verder te verbeteren. 

Wanneer?
Het C-EO zal via de begeleider aan cliënten worden overhandigd en kan zowel digitaal als op papier ingevuld worden. Een onderdeel van het C-EO is dat begeleiders een digitale vragenlijst invullen, zodat we de antwoorden kunnen spiegelen ten opzichte van de antwoorden van cliënten.
Wij willen cliënten de mogelijkheid geven om aan te geven hoe de begeleiding van RIBW Overijssel wordt ervaren. Cliënten kunnen aangeven waar ze tevreden en waar ze minder tevreden over zijn, beknopt in +/- 31 vragen. Het onderzoek richt zich niet op de mening van cliënten over individuele medewerkers, maar over de begeleiding van RIBW Groep Overijssel in het algemeen. Het eindrapport bevat geen namen, zowel niet van cliënten als van medewerkers en is volledig anoniem.

Het C-EO start op 26 oktober en zal eindigen op 11 december 2020.

In januari 2021 zijn de resultaten van het C-EO bekend en wordt er uiteraard aan iedereen teruggekoppeld. Vanaf dat moment kunnen cliënten  samen met begeleiders  aan de slag met het formuleren van verbeterpunten.

DOE MEE, WANT JOUW MENING TELT!!!

Geef een reactie