Corona-update over mondkapjes, quarantaine en bezoek

Op vrijdag 14 januari liet het kabinet weten dat er vanaf zaterdag 15 januari weer meer open kan.

De recordhoogtes in besmettingen van de omikronvariant én de quarantaineregels zorgen wel voor uitval van personeel. Ook dreigt nog steeds overbelasting van de zorg. Het kabinet is dus nog voorzichtig en wij als organisatie ook. Dit doen we om  ervoor te zorgen dat onze begeleiders niet uitvallen en jouw ondersteuning door RIBW Overijssel doorgang kan blijven vinden.

De nieuwe landelijke maatregelen en adviezen betekenen voor ons het volgende:

Mondkapjes

Het mondkapjesadvies wordt uitgebreid. Overal waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, wordt geadviseerd een mondkapje te dragen. Dat geldt vanaf nu ook op de werkvloer, dus ook op onze locaties en in de ambulante ondersteuning.

Quarantaine

Wie een boosterprik heeft van minimaal een week oud of wie korter dan 8 weken geleden corona heeft gehad, hoeft niet meer in quarantaine na nauw contact met een besmet persoon. Mits iemand geen klachten heeft.

Bezoek

Thuisbezoek gaat naar 4 personen. Dat houdt in dat een cliënt maximaal vier personen, m.u.v. begeleiders en mantelzorgers, per dag mag ontvangen. Daarnaast is het advies om maar 1 keer per dag op bezoek te gaan en van te voren een zelftest te doen.

Basisregels

Op dinsdag 25 januari besluit het kabinet opnieuw of er meer kan. Tot die tijd: zorg goed voor jezelf en elkaar door je te houden aan de basisregels:

 • Houd overal 1,5 meter afstand van anderen.
 • Blijf thuis bij klachten. Doe een zelftest.
 • Is die positief? Doe dan een test bij de GGD.
 • Schud geen handen.
 • Was vaak en goed je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

Corona update: lockdown vanwege Omikron variant

Het is de afgelopen week duidelijk geworden dat Omikron-variant van het Coronavirus zich ook in Nederland zeer snel verspreidt. De verwachting is dat deze variant eind december al dominant zal zijn in Nederland. Dit is eerder dan verwacht. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland vanaf zondag 19 december tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022 in lockdown gaat. Wederom een zware maatregel waar we allemaal op onze eigen manier weer op moeten inspelen.

Laat je niet kisten door de strenge maatregelen.

Zij zijn voor een goed doel, ook al is niet alles even logisch. Probeer lichtpuntjes te zien en te voelen. Er is, ondanks alle corona-zorgen, ook nog genoeg om van te genieten. Help een ander.

Lock down? Houd moed!

Cliëntenzorg gaat gewoon door

In het belang van mentale gezondheid vinden we het van groot belang dat jouw ondersteuning door RIBW Overijssel gewoon door kan blijven gaan. Dit om er (mede) voor te zorgen dat niemand (verder) in een isolement of ontregeld raakt. We hebben aan de begeleiders gevraagd om samen met jouw te bekijken wat passend en mogelijk is. Ook groepsbijeenkomsten en de Academie van Zelfstandigheid kunnen gewoon doorgaan. Uiteraard met inachtneming van alle basismaatregelen:

 • Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
 • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
 • Houd 1,5 meter afstand. Bescherm jezelf en anderen.
 • Schud geen handen.
 • Was vaak en goed je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

Ontvangen van bezoek

Een bewoner mag maximaal 2 personen vanaf 13 jaar, m.u.v. begeleiders en mantelzorgers, per dag ontvangen. Dat was vier personen. Wel maakt het kabinet een uitzondering voor de feestdagen. Op 24, 25 en 26 december en tijdens de jaarwisseling geldt een maximum van 4 personen vanaf 13 jaar per dag.

Voor buiten geldt er een maximum groepsgrootte van 2 personen vanaf 13 jaar.

Invulling kerstdagen

Deze kerst wordt opnieuw anders dan normaal. Daarom is het belangrijk om met elkaar alvast het gesprek aan te gaan om samen na te denken over deze kerstdagen. Mogelijk kunnen je niet op bezoek je naasten. Daarnaast mag je alleen in kleine groepen en op 1,5 meter afstand bijeen komen. Wat betekent dit voor jou en wat zijn jouw mogelijkheden en wensen met de kerstdagen? Bespreek het met elkaar en organiseer datgene wat mogelijk is binnen de regels.

Op rijksoverheid.nl/coronamaatregelen staan alle maatregelen, voorwaarden en uitzonderingen verder toegelicht.

Corona-update: strengere maatregelen

Het aantal coronabesmettingen is nog nooit zo hoog geweest als in de laatste weken. Daarom heeft het kabinet in de persconferentie van vrijdag 26 november opnieuw weer strengere maatregelen afgekondigd. De maatregelen zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag sterk te verminderen om zo de coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen.

Beeldbellen

Het thuiswerkadvies was in onze organisatie al aangescherpt. En voor iedereen geldt: blijf zoveel mogelijk thuis. Dat betekent ook dat we aan de begeleiders hebben gevraagd om weer zoveel mogelijk gebruik te maken van beeldbellen. De begeleider maakt hierover passende afspraken met de jou. Is beeldbellen niet mogelijk: houd dan altijd 1,5 meter afstand.

Groepsbijeenkomsten voor cliënten gaan na 17.00 uur wél door

In het belang van herstel kunnen de groepsbijeenkomsten en cursussen vooralsnog wel doorgang blijven vinden. Ook na 17.00 uur. Uiteraard met inachtneming van alle basismaatregelen:

 • Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
 • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
 • Houd 1,5 meter afstand. Bescherm jezelf en anderen.
 • Schud geen handen.
 • Was vaak en goed je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

Op rijksoverheid.nl/coronamaatregelen staan alle maatregelen, voorwaarden en uitzonderingen verder toegelicht.

Corona update: over beeldbellen, groepen en boostervaccinaties

Het kabinet heeft weer strengere maatregelen genomen om de enorm snelle stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Deze maatregelen hebben ook gevolgen voor onze organisatie:

Medewerkers werken weer zoveel mogelijk vanuit huis

We hebben aan de medewerkers gevraagd om weer zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Niet leuk, wel noodzakelijk. Dat betekent ook dat (een gedeelte van) de cliëntondersteuning weer online plaats gaat vinden via beeldbellen. Begeleiders maakt hierover passende afspraken met jou.

Groepsbijeenkomsten voor cliënten gaan gewoon door

De groepsbijeenkomsten en cursussen blijven in het belang van herstel gewoon doorgang vinden.

Thuisbezoek naar 4 personen

Thuisbezoek gaat naar 4 personen. Dat houdt in dat je maximaal vier personen, m.u.v. begeleiders en mantelzorgers, per dag mag ontvangen

Boostervaccinaties voor BW-cliënten

Woon je in een Beschermd Wonen locatie, dan kom je binnenkort in aanmerking voor een boostervaccinatie. Qua organisatie zijn wij hierover in gesprek met onze branchevereniging Valente en de GGD. Zodra hier meer over bekend is, brengen wij jullie hiervan op de hoogte.

Basismaatregelen blijven belangrijk voor iedereen

Het blijft van groot belang dat iedereen de basisregels blijft volgen, of je nu wel of niet gevaccineerd bent. Deze basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen. Ons eigen gedrag is hierin cruciaal. Door je aan de basisregels te houden zorgen we er met zijn allen voor dat het virus zich minder kan verspreiden en er uiteindelijk geen beperkende maatregelen meer nodig zijn.

Houd rekening met elkaar door het volgende te doen:

 • Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
 • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
 • Houd 1,5 meter afstand. Bescherm jezelf en anderen.
 • Schud geen handen.
 • Was vaak en goed je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

Op rijksoverheid.nl/coronamaatregelen staan alle maatregelen, voorwaarden en uitzonderingen verder toegelicht.

Corona update: extra maatregelen

Het aantal besmettingen is in de afgelopen weken hard gestegen. Om ervoor te zorgen dat we onszelf en elkaar beschermen tegen de, opnieuw, toegenomen aanwezigheid van het coronavirus, neemt het kabinet extra maatregelen om de snelle spreiding van het virus af te remmen. Deze maatregelen komen bovenop de maatregelen en adviezen die op dit moment al gelden.

Basismaatregelen blijven belangrijk voor iedereen

Het blijft van groot belang dat iedereen de basisregels blijft volgen, of je nu wel of niet gevaccineerd bent. Deze basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen. Ons eigen gedrag is hierin cruciaal. Door je aan de basisregels te houden zorgen we er met zijn allen voor dat het virus zich minder kan verspreiden en er uiteindelijk geen beperkende maatregelen meer nodig zijn.

Houd rekening met elkaar door het volgende te doen: 

 • Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
 • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
 • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen.
 • Schud geen handen.
 • Was vaak en goed je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

Mondkapjes

Onze locaties zijn geen publieke binnenruimte. Het dragen van een mondkapje is daarom niet verplicht. Het staat overigens alle medewerkers, cliënten en/of bezoekers vrij om een mondkapje te dragen wanneer zij zich daar veiliger bij voelen.

Corona update: dilemma’s over vaccineren

We hebben inmiddels allemaal een oproep gekregen ons te laten vaccineren tegen het coronavirus, om onszelf maar ook de ander meer te beschermen. Ondertussen is 83% van Nederland volledig gevaccineerd. Aangezien we als organisatie een afspiegeling zijn van onze samenleving , gaan we ervan uit dat dit percentage vergelijkbaar is voor onze collega’s en cliënten. Door de stijgende vaccinatiegraad is er sinds 25 september weer meer mogelijk en heeft het kabinet  besloten om de 1,5 meter los te laten. In de vorige update lieten we weten dat we het als organisatie belangrijk vinden dat iedereen kan meedoen en zich veilig voelt. Helpend hierbij is dat je vooral ook met een ander rekening houdt, elkaar letterlijk en figuurlijk de ruimte geeft en dat je (sociale) dilemma’s bespreekbaar maakt.

Voer het gesprek met elkaar

Vanuit verschillende invalshoeken hebben mensen uit onder meer de Centrale Cliëntenraad en de Naastbetrokkenenraad, met elkaar gesproken over  de dilemma’s waar we met elkaar tegen aan (kunnen) lopen.

De belangrijkste uitkomst van dit gesprek is dat we willen vertrouwen op ieders eigen verantwoordelijkheid. Of je nu wel of niet gevaccineerd bent. Dat betekent bijvoorbeeld dat je met klachten thuisblijft, je laat testen en niet naar een groepsbijeenkomst gaat. Daarnaast is het advies om de dilemma’s die zich voordoen bespreekbaar te maken. Dat is niet altijd makkelijk, maar voer het gesprek met elkaar. We vragen je hierbij om oordeelvrij naar elkaar te luisteren. Elk geluid mag er zijn ook al ben je het niet altijd met elkaar eens. Toon begrip voor elkaar en ga voor jezelf na wat je kan doen om rekening te houden met de ander. Zo blijven we samen werken aan een zorgzame samenleving waarin iedereen kan meedoen en zich veilig voelt.

 

Corona-update: Versoepelingen per 25 september

Een zorgzame samenleving betekent voor ons een samenleving waarin iedereen kan meedoen en waarin mensen omzien naar elkaar. Het kabinet heeft in de persconferentie van dinsdag 14 september laten weten dat ze de vaccinatiegraad hoog genoeg vindt om de verplichte 1,5 meter afstand overal op te heffen. Dat betekent dat er per 25 september weer meer mogelijk is. Om ervoor te zorgen dat iedereen kan meedoen en zich veilig voelt, vragen we aan iedereen om elkaar letterlijk en figuurlijk de ruimte te (blijven) geven. Als (sociale) dilemma’s zich voor doen: maak het bespreekbaar. Kijk met elkaar wat er nodig is om prettig met elkaar samen te werken.

De basisregels blijven

De basisregels blijven voorlopig nog voor iedereen van belang:

 • advies om afstand te houden
 • handen wassen
 • geen handen schudden
 • hoesten en niezen in de elleboog
 • thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD
 • regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes

 

Corona update en versoepelingen zaterdag 26 juni

Zoals je in de persconferentie van vrijdag 18 juni hebt kunnen horen: het vaccineren gaat in een hoog tempo. Medio juli heeft iedereen die gevaccineerd wil worden een eerste en vaak ook een tweede vaccinatie gehad. Doordat de besmettings- en opnamecijfers nu snel dalen heeft het kabinet besloten om stap 4 van het openingsplan te vergroten en in te laten gaan per 26 juni. Dat betekent dat de meeste maatregelen niet meer nodig zijn en alle deuren weer open gaan, waarbij anderhalvemeter de alles bepalende norm blijft.

Per 26 juni gelden de volgende versoepelingen:

Beperkingen thuisbezoek en groepsbijeenkomsten vervallen, mits 1,5 meter afstand houden mogelijk is. Dat betekent dat alle client- en teambijeenkomsten weer fysiek mogen plaatsvinden, mits anderhalvemeter afstand gehouden kan worden.

Voorzichtig

We vragen aan iedereen om voorzichtig te blijven. Kijk dus samen met je begeleider in welke situaties het handig is om fysiek bijeen te komen en welke situaties juist meer geschikt zijn voor online ontmoeting (zoals beeldbellen met je begeleider of een afspraak met je medebewoner(s).

Basisregels blijven nodig

Ondanks deze positieve berichten, is het virus nog niet weg en blijven nieuwe varianten zich aandienen. Daarom blijft het belangrijk dat we ons aan de basisregels houden: handen wassen, afstand houden en via de GGD testen bij klachten.

Zelftest

Daarnaast kan het voorkomen dat je bij groepsbijeenkomsten gevraagd wordt een zelftest te (laten) doen.

Tot slot

Medio augustus bekijkt het kabinet op welke manier en wanneer de laatste stap van het openingsplan (het loslaten van de anderhalvemeter en de overige basisregels) gezet kan worden. Voor nu: maak er met elkaar een mooie zomer van!

Corona update: regel over thuisbezoek versoepeld

In de persconferentie van vrijdag 28 mei heeft het kabinet besloten stap 3 van het openingsplan in te laten gaan per 5 juni. Dit houdt in dat er een aantal maatregelen worden versoepeld of aangepast. Voor onze organisatie geldt per 5 juni:

Thuisbezoek naar 4 personen

Thuisbezoek gaat naar 4 personen. Dat houdt in dat je als cliënt vanaf 5 juni maximaal vier personen per dag mag ontvangen, met uitzondering van begeleiders en mantelzorgers.

Blijf goed voor elkaar zorgen door je te houden aan de coronamaatregelen: handen wassen, afstand houden en via de GGD testen bij klachten.

Vaccinatie van start voor wie beschermd woont

Vanochtend hebben we bericht gekregen dat cliënten beschermd wonen via RIBW Overijssel uitgenodigd mogen worden voor hun vaccinatie. Je ontvangt dan het vaccin van Pfizer of Moderna.

Voordat je een belafspraak kunt maken, heb je eerst een brief van de begeleiding nodig. Deze brieven worden op zeer korte termijn bezorgd. In de brief staat omschreven hoe je een afspraak kunt maken. Mocht je hierbij ondersteuning nodig hebben dan kun je uiteraard een beroep doen op je begeleider. Omdat veel mensen echt zitten te wachten op vaccinatie, heeft dit dan ook direct onze aandacht.

Heb je een wettelijk vertegenwoordiger? Dan moet ook die toestemming geven voor jouw vaccinatie.  Raadpleeg bij vragen je begeleider.

Binnenkort start vaccinatie in beschermde woonvormen

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet op dinsdag 20 april zijn er een aantal belangrijke mededelingen:

Per 28 april: einde avondklok en thuisbezoek naar 2 personen

Steeds meer mensen krijgen een vaccinatie tegen corona, waardoor minder mensen ziek worden. De verwachting is dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames gaat afnemen. De samenleving stap voor stap openen is niet zonder risico’s, maar het kabinet heeft in de persconferentie van afgelopen dinsdag laten weten ook te kijken naar het maatschappelijke en economische belang. Daarom neemt het kabinet de eerste voorzichtige stap in het openingsplan op 28 april. Voor jou betekent dat het volgende:

 • Op 28 april 04.30 uur vervalt de avondklok.
 • Thuisbezoek naar 2 personen. Dat houdt in dat je maximaal twee personen, met uitzondering van. begeleiders en mantelzorgers, per dag mag ontvangen en maximaal één keer per dag ergens op bezoek mag.

Belangrijk blijft dat we ons allemaal aan de basisregels houden: handen wassen, afstand houden, testen bij klachten en omzien naar elkaar.

Vaccinatie voor cliënten beschermd wonen

Zodra er toestemming volgt vanuit het RIVM, ontvangen cliënten een uitnodiging voor vaccinatie via RIBW Overijssel. Hiermee kan een afspraak kan worden gemaakt voor vaccinatie via de GGD. Afhankelijk van je persoonlijke situatie zal de vaccinatie plaatsvinden bij de GGD of door een mobiel prikteam thuis. Vaccinatie vindt alleen plaats op vrijwillige basis. Je bent vrij om te kiezen of je wel of niet gevaccineerd wilt worden. Heb je een wettelijk vertegenwoordiger, dan moet die ook toestemming geven voor vaccinatie. Raadpleeg bij vragen je begeleider.

In de volgende update hopen we je verder te kunnen informeren.

 

 

Corona-update: toestemming wettelijk vertegenwoordiger nodig

In de korte update van vandaag alvast aandacht voor het tekenen van het toestemmingsformulier coronavaccinatie bij cliënten met een wettelijk vertegenwoordiger.

Toestemming vaccinatie bij cliënten met een wettelijk vertegenwoordiger

Er is toestemming nodig om gevaccineerd te worden. Iedereen zal voor zichzelf deze beslissing nemen. Voor cliënten met een wettelijk vertegenwoordiger geldt dat de vertegenwoordiger (de curator of mentor), indien mogelijk, samen met de cliënt deze beslissing neemt en dus ook het toestemmingsformulier moet ondertekenen.

Ter voorbereiding hierop is aan de teams gevraagd om alvast na te gaan bij wie dit speelt en de wettelijk vertegenwoordigers en cliënten in te lichten, zodat ze snel kunnen handelen als je als cliënt voor vaccinatie aan de beurt bent.

Nog weinig duidelijkheid over vaccinatietraject

Graag hadden we jullie meer informatie gegeven over het vaccinatietraject. Achter de schermen wordt hier hard aan gewerkt. Via onze branche-organisatie Valente hebben we gehoord dat de vaccinatie van cliënten in beschermde woonvormen en mensen jonger dan 60 jaar niet eerder dan eind april/begin mei op de planning staat. Voor wie ouder is dan 60 jaar is dit hopelijk eerder. Voor cliënten jonger dan 60 jaar die begeleiding thuis ontvangen nog weer later.

Dat hadden we natuurlijk graag anders gezien. We doen er in ieder geval alles aan om direct te kunnen starten met vaccineren zodra de vaccins en de mensen die deze mogen toedienen beschikbaar zijn.

Mocht je met vragen zitten en/of behoefte hebben aan een gesprek dan kunnen onderstaande websites hierbij helpen:

Algemene informatie: www.coronavaccinatie.nl

Het coronavaccin in makkelijke taal

De overheidswebsite Steffie.nl biedt eenvoudige uitleg over vaccinatie en via deze link kun je de praatplaat ‘prik tegen corona’ downloaden.

Q&A coronavaccinatie en zwangerschap

Voor antwoorden op vragen over vaccinatie en zwangerschap is een Q&A beschikbaar van het Ministerie van VWS.

Het prikken is begonnen

In deze update kort aandacht voor de stand van zaken rondom de vaccinatie.

Het prikken is begonnen, uitnodiging via eigen huisarts

Er zijn al cliënten die via hun eigen huisarts een uitnodiging hebben ontvangen voor de vaccinatie tegen corona. Je kunt als cliënt hier gewoon gebruik van maken en hoeft niet te wachten op de vaccinatieplanning van onze organisatie. Mocht je met vragen zitten en/of behoefte hebben aan een gesprek dan kunnen onderstaande websites hierbij helpen:

Algemene informatie

Kijk voor algemene informatie op: www.coronavaccinatie.nl

Het coronavaccin in makkelijke taal

De overheidswebsite Steffie.nl biedt eenvoudige uitleg over vaccinatie, onder andere geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen die de Nederlandse taal niet (goed)beheersen. En via deze link kun je de praatplaat ‘prik tegen corona’ downloaden.

Hartelijke groet,

Jan-Willem Bedeaux

Raad van Bestuur RIBW Overijssel

Corona update: bezoekregeling en avondklok

Het kabinet heeft in de persconferentie van woensdag 20 januari laten weten dat de lockdown verder wordt aangescherpt omdat zij grote zorgen hebben over nieuwe virusvarianten. Vanaf zaterdag 23 januari geldt er een avondklok van 21.00 uur tot 4.30 uur de volgende ochtend. De avondklok geldt tot in ieder geval woensdag 10 februari 2021 04.30 uur.

Bezoek

Daarnaast is per direct het advies voor bezoek aangepast. Een bewoner mag maximaal één persoon, m.u.v. begeleiders en mantelzorgers, per dag ontvangen, en mag maximaal één keer per dag ergens op bezoek.

Kijk ook voor meer informatie op: www.coronavaccinatie.nl.

#ZorgzameSamenleving

De aangescherpte maatregelen zijn zwaar, maar noodzakelijk om het besmettingsniveau te verlagen en de verspreiding van de huidige en nieuwe varianten van het virus te vertragen. Door thuis te blijven, zoveel mogelijk thuis te werken en zo min mogelijk anderen te ontmoeten draag je bij aan het doel van de lockdown: zo min mogelijk contacten te hebben. Minder mensen ontmoeten is zwaar voor iedereen. Daarom: blijf goed op jezelf letten en elkaar.

Hartelijke groet,

Jan-Willem Bedeaux

Raad van Bestuur RIBW Overijssel

Corona update: ‘We stropen onze mouwen op’

Een nieuw jaar, een nieuwe corona update, een nieuwe fase in de bestrijding van het coronavirus. Nederland wordt gevaccineerd. Wellicht heb je de tv-spot we stropen onze mouwen op’ al voorbij zien komen. We zijn het nieuwe jaar ingegaan met de strengste lockdown sinds het begin van de pandemie in Nederland, maar óók met de eerste vaccinaties. Hiermee wordt er een eerste begin gemaakt met het einde van deze crisis.

Stand van zaken vaccineren

Gisteren is het vaccineren van zorgpersoneel uit de acute zorg van start gegaan. De ggz is ook opgenomen in de vaccinatiestrategie. Samen met het RIVM worden er voorbereidingen getroffen voor vaccinatie van ggz-medewerkers. Of en welke groepen cliënten in aanmerking komen voor vaccinatie via RIBW Overijssel is op dit moment nog onduidelijk. Het coronateam van RIBW Overijssel staat in nauw contact met alle partijen die de vaccinatiestrategie de komende weken verder uitwerken. Als er nieuws te melden is, communiceren wij dat in een update.

Eigen keuze

Ga ik me laten vaccineren? Dat is voor iedereen een eigen, vrije en persoonlijke keuze. Iedereen, ook cliënten, naasten en medewerkers, zal die vraag voor zichzelf moeten beantwoorden. We kunnen ons voorstellen dat je worstelt met vragen of op zoek bent naar handvatten om het gesprek met elkaar te voeren. Onderstaande websites kunnen hierbij helpen:

Het coronavaccin in makkelijke taal

De overheidswebsite Steffie.nl biedt eenvoudige uitleg over vaccinatie.

Algemene informatie

Kijk ook voor meer informatie op: www.coronavaccinatie.nl

Hartelijke groet,

Jan-Willem Bedeaux
Raad van Bestuur RIBW Overijssel

 

 

Corona update 24 december 2020

Ineens is het dan bijna Kerstavond. Een jaar waarin we meer dan ooit hebben moeten omzien naar elkaar. 

Omzien naar elkaar
Door deze omstandigheden wordt er ook veel flexibiliteit van je gevraagd, en dat is niet altijd even gemakkelijk. Zorg voor jezelf, voor een goed  dag- en nachtritme, voor je huishouden. Ieders wereldje is kleiner geworden, maar blijf anderen betrekken en vraag om hulp waar dat nodig is. Maak de punten die voor jou van belang zijn bespreekbaar met je begeleider en met je naasten. 

Blijf in contact met elkaar
Het is belangrijk om ook in het nieuwe jaar in contact te blijven met elkaar. Probeer hetgeen wat werkte in de eerste coronaperiode toe te blijven passen. Bijvoorbeeld via beeldbellen of met een wandeling. Kijk hoe je actief kunt blijven maar pas op voor samenkomen in groepen.

Doe wat kan, maar niet alles wat mag, moet je ook willen doen. Daar vertrouwen we op. Bij twijfel?? Praat erover met je begeleider.

Hele fijne dagen en een goed uiteinde van dit bijzondere jaar.

Hartelijke groet,

Jan-Willem Bedeaux
Raad van Bestuur RIBW Overijssel

Corona update 15 december

Premier Rutte heeft op maandagavond 14 december een harde lockdown aangekondigd tijdens zijn tv-toespraak vanuit het Torentje. Nederland gaat vanaf vandaag op slot en dat duurt zeker tot en met dinsdag 19 januari. Dit is nodig omdat de coronabesmettingen hard oplopen, de gezondheid van velen in gevaar komt en de zorg ontlast moet worden. Deze boodschap is begrijpelijk, maar ook zwaar voor ons allemaal. De maatregelen zijn ingrijpender dan ooit. Dit is voor iedereen een heftig besluit, zeker zo vlak voor de feestdagen.

Wat betekent dit?

Er zijn geen redenen voor grote aanpassingen. De ondersteuning door je begeleider gaat gewoon door, met inachtneming van de al geldende maatregelen. Blijf kijken naar wat er nodig is en bespreek je wensen met je begeleider. Waar nodig door middel van het gebruik van de beeldbel-app Mobiléa.

Aandacht voor jezelf (je gezondheid) en elkaar helpt ons om door deze moeilijke periode heen te komen.

Ontvangen van bezoek

Als bewoner mag je maximaal 2 personen per dag ontvangen. Dat was 3 personen. Wel maakt het kabinet een uitzondering voor Kerst. Op 24, 25 en 26 december blijft 3 personen het maximum. Voor buiten geldt voortaan een maximale groepsgrootte van 2 personen.

Zorg goed voor jezelf help elkaar door deze moeilijke periode heen

Zoals de premier al aangaf: er komt een moment dat we corona achter ons laten en het leven weer gewoon wordt. Met het vaccin in het vooruitzicht wordt 2021 een jaar van hoop. Tot die tijd: blijf extra goed voor jezelf zorgen en houd vol!

Hartelijke groet,
Jan-Willem Bedeaux
Raad van Bestuur RIBW Overijssel

Corona update

In de update van vandaag aandacht voor: regels voor groepen en hoe helpen wij elkaar met afstand houden.

De persconferentie
De persconferentie van dinsdag 17 november heeft alleen voor kleine aanpassingen gezorgd met betrekking tot de regels voor groepen:
– Een bewoner mag maximaal 3 personen per dag ontvangen.
– Buiten mogen we met maximaal 4 personen samen zijn.
– In binnenruimtes (bij groepsactiviteiten) mogen maximaal 30 personen in 1 ruimte aanwezig zijn, mits hierbij voldoende afstand kan worden gehouden.

Help elkaar! ….. door afstand te nemen
‘Hou vol’ is soms makkelijker gezegd dan gedaan. We moeten ons al meer dan een half jaar aan de anderhalvemeter regel houden. Uit onderzoek van het RIVM blijkt: hoe langer we afstand van elkaar houden, hoe lastiger we dat vinden. Dit brengt sociale dilemma’s met zich mee, ook op onze werkvloer. Iedereen snapt dat heel goed.

Maar. Hoe zorgen we er samen toch voor dat we het vol houden en elkaar niet in verlegenheid of lastige situaties brengen?
Wees een voorbeeld voor elkaar, dat werkt. Als jij je aan de anderhalve meter houdt, is dat voor de ander ook makkelijker.
Zo help je elkaar.

Blijf jezelf en elkaar herinneren aan de gedragsregels:
– geef het voorbeeld:
– Houd 1,5 meter afstand tot anderen
– Was vaak je handen
– Hoest en nies en in elleboog

Wat als iemand toch te dichtbij komt?
Maak het bespreekbaar. Ga met elkaar als dat nodig is het gesprek aan over de gevolgen van te weinig afstand houden.

Op anderhalvemeter afstand is omzien naar elkaar
Help elkaar door afstand te blijven houden. Hierdoor maken we het elkaar niet nog moeilijker te dan het al is. Hou vol!

Hartelijke groet,

Jan-Willem Bedeaux
Raad van Bestuur RIBW Overijssel

Corona update: Hou vol!

In de update van vandaag aandacht voor: groepsactiviteiten voor cliënten, aanscherping ontvangen van bezoek en tips voor thuisquarantaine.

Hou vol!

Het kabinet had deze week voor ons een dubbele boodschap: de landelijke cijfers worden beter, maar de maatregelen worden voor de komende 2 weken tóch verder aangescherpt. Dit is voor ons allemaal ingrijpend, maar noodzakelijk om de besmettingen en de druk op de zorg terug te dringen. Hou vol allemaal, voor jezelf en voor elkaar. Ook dàt is een vorm van bijdragen aan een zorgzame samenleving.

De aanscherping van de maatregelen hebben geen grote gevolgen voor ons als organisatie, maar wel even de aandacht voor de volgende 3 dingen:

Groepsactiviteiten voor cliënten

Er zijn geen extra aanscherpingen gekomen voor groepsactiviteiten voor cliënten. Dit kan gewoon doorgaan zoals we dat de afgelopen weken al deden.

Aanscherping ontvangen van bezoek

Ontvangen van bezoek kan nog steeds, met momenteel een maximum van 2 personen exclusief de bewoner(s).

Tips voor thuisquarantaine

Het is best ingrijpend om 10 dagen in (thuis)quarantaine te moeten. De Rijksoverheid heeft een gids gemaakt waarin je steun en hulp kan vinden om deze lastige periode zo goed mogelijk door te komen. Bijgaand vind je deze folder.

Houd moed in deze ingewikkelde tijden en blijf op afstand omzien naar elkaar.

Hartelijke groet,

Jan-Willem Bedeaux
Raad van Bestuur RIBW Overijssel

Regel rondom quarantaine en bezoekregeling aangepast

De GGZ-richtlijn (op basis van de richtlijn van de Rijksoverheid) met betrekking tot quarantaine is aangescherpt. Wij volgen deze richtlijn. Dit heeft tot gevolg dat een medewerker die op grond van de RIVM richtlijnen in quarantaine zou moeten, niet zo maar meer mag doorwerken op locatie. Dat mag alleen nog als de continuïteit van zorg in het geding is. Wanneer dat het geval is staat in een aparte richtlijn. Het gaat dan om zeer uitzonderlijke situaties.

Regels voor het ontvangen van bezoek aangepast

Het ontvangen van bezoek kan, een bewoner mag maximaal 3 personen per dag ontvangen.

Volle parken en bossen, kan ik er veilig naartoe?

Door alle coronamaatregelen blijft er niet veel meer over om te doen tijdens je vrije tijd. Vandaag in de corona-update: loop je in parken en het bos risico als het te druk wordt?

Op dit moment mag je gewoon nog naar het bos of een park, met een groep van maximaal 4 mensen van verschillende huishoudens. Volgens zowel het RIVM als de GGD is er geen specifiek advies te geven over of een bos of park veilig is om te bezoeken, maar gaat het om je eigen gedrag.

“Vraag is niet: is het veilig in het bos? Maar de vraag is: hou ik veilige afstand?”, zegt een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR. Volgens haar is het verhaal al vanaf het begin van de corona-uitbraak vrij simpel: “Het gaat om die anderhalve meter, je moet gewoon afstand houden. Of je nou in het park, bos of in iemands huiskamer bent.”

Bos geen brandhaard
De GGD publiceert elke week cijfers over waar de besmettingen plaatsvinden, voor zover het te traceren is met de hoge besmettingscijfers van de afgelopen periode. De meest recente cijfers geven aan dat verreweg de meeste (herleidbare) besmettingen in de thuissituatie plaatsvinden (55 procent), gevolgd door werk (11,4 procent) en contact met overige familie (11,3 procent).

Hoeveel besmettingen er precies in bossen en parken plaatsvinden, is niet duidelijk. Wel is bekend dat 4 procent van de besmettingen bij ‘vrijetijdsbesteding’ plaatsvinden, maar daar vallen bijvoorbeeld sportclubs ook onder. Drukke bossen zijn in ieder geval nog geen coronabrandhaarden. En buiten lopen mensen natuurlijk minder risico op besmettingen dan binnen.

Toch moet je ook in het bos of park je houden aan basisregels, zoals afstand houden en handen wassen, benadrukt de GGD. “Overal waar mensen geen afstand houden, vinden besmettingen plaats. In welke setting je ook bent.”

Iets verder lopen
Volgens Marcel Van Dun van Staatsbosbeheer is de drukte in de bossen makkelijk te vermijden. “Als je iets verder loopt en iets meer moeite doet om naar een plek te gaan waar het rustig is, dan heb je alle vrijheid.” Om je te helpen, hebben verschillende boswachters eerder dit jaar hun favoriete onontdekte plekken op een rijtje gezet.

Voor wie de aankomende tijd naar buiten wil, heeft Van Dun nog twee tips: “Als het regent wil iedereen op dezelfde plekken schuilen en wordt de anderhalve meter moeilijk. Dus neem een paraplu mee. En op veel plekken is de horeca dicht, dus wees erop voorbereid dat je onderweg niet naar de wc kunt.”

Aanscherping maatregelen: bezoekregeling aangepast

In de afgelopen periode is het aantal besmettingen overal toegenomen. Voor begeleiders die een cliënt willen bezoeken zijn daarom de regels aangescherpt. Begeleiders met klachten maar zonder koorts kunnen in afwachting van de testuitslag op locatie blijven werken met gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat geldt ook wanneer sprake is van een positieve test bij een nauw contact van de begeleider. De definitie van een nauw contact is: iemand waarmee je langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hebt gehad. Als een huisgenoot van een begeleider positief is getest, moet de begeleider thuisblijven tot 10 dagen na het laatste risicocontact. Het risico op besmetting van cliënten of collega’s is in dat geval te groot.

Gebruik mondkapje

Je begeleider zal gebruikmaken van een mondkapje wanneer er een kans is dat hij of zij besmet is en in afwachting is van de testuitslag. Of wanneer jij of je huisgenoot vermoedelijk zijn besmet en het bezoek langer duurt dan 15 mintuten, of wanneer het bezoek binnen bereik van 1,5 meter plaatsvindt. Het is vooralsnog niet verplicht om mondkapjes te dragen in de werk- en leefruimtes van beschermd wonen, dagbesteding en werken en leren. Dit valt niet onder de publieke binnenruimtes.
Het staat overigens alle medewerkers, cliënten en/of bezoekers vrij om een mondkapje te dragen wanneer zij zich daar veiliger bij voelen.

Regels voor het ontvangen van bezoek aangescherpt

Het ontvangen van bezoek kan, met een maximum van 3 personen exclusief de bewoner(s).Dat geldt ook nog steeds. Daarbij geldt nu wel de toevoeging: maximaal 3 personen exclusief de bewoner(s) en 1 bezoek per dag.

Persconferentie kabinet van 13 oktober

De maatregelen die het kabinet op dinsdag 13 oktober heeft afgekondigd zijn heel ingrijpend. Gericht op één doel: het COVID-virus en de effecten daarvan terugdringen. Deze maatregelen gaan ons allemaal raken, persoonlijk en in ons sociale leven. We moeten bewegingsvrijheid opofferen om verspreiding te voorkomen, om het bekende r-getal onder de één te krijgen.

Wij hebben de afgelopen twee weken onze maatregelen voor onze zorg al aangescherpt. Op dit moment zien we geen noodzaak voor aanvullende maatregelen. Dat geldt natuurlijk niet voor restaurant Vidi Veni in Zwolle en Grand Café St. Jozef in Deventer.

De begeleiding gaat gewoon door zoals je gewend bent. Wees samen voorzichtig en kijk samen met je begeleider op welke manier we je het best kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door vaker gebruik te maken van Mobiléa voor beeldbellen.

De komende dagen wordt de gang van zaken getoetst, zonodig volgt er eind deze week weer een update.

Voor nu wil ik nogmaals mijn waardering uitspreken voor de verantwoordelijkheid die jij en je begeleider nemen om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Wat we als RIBW Overijssel in ieder geval willen doen is: ´omzien naar elkaar´. Houd moed en houd vol!

Hartelijke groet,

Jan-Willem Bedeaux
Raad van Bestuur RIBW Groep Overijssel