Cliënt-ervaringsonderzoek ‘De Menselijke Maat’

Het cliënten-ervaringsonderzoek (C-EO) ‘De Menselijke Maat’ van Insight Zorg START vandaag!

Hoe ervaar jij jouw begeleiding? Kun jij met al je vragen terecht bij de begeleiding? Praat jou begeleider met je over wat voor jou belangrijk of van waarde is? Stimuleert je begeleider je om aansluiting te vinden bij activiteiten in de buurt? Heeft de begeleider oog voor de waarde die je gewenste netwerk voor je kan hebben?  

DOE MEE, WANT JOUW MENING TELT!!!

Waarom?
RIBW GO vindt het belangrijk om te luisteren naar cliënten en heeft daarom Insightzorg gevraagd om een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren. Insightzorg zal dit onderzoek uitvoeren aan de hand van de vragenlijst ‘de Menselijke Maat’.
RIBW GO vind het belangrijk hoe cliënten hun begeleiding ervaren. Het C-EO is een mooie manier om dit in kaart te brengen. Het C-EO geeft ons handvatten om samen met cliënten de zorg binnen RIBW GO nog verder te verbeteren. 

Wanneer?
Het C-EO zal via de begeleider aan cliënten worden overhandigd en kan zowel digitaal als op papier ingevuld worden. Een onderdeel van het C-EO is dat begeleiders een digitale vragenlijst invullen, zodat we de antwoorden kunnen spiegelen ten opzichte van de antwoorden van cliënten.
Wij willen cliënten de mogelijkheid geven om aan te geven hoe de begeleiding van RIBW Overijssel wordt ervaren. Cliënten kunnen aangeven waar ze tevreden en waar ze minder tevreden over zijn, beknopt in +/- 31 vragen. Het onderzoek richt zich niet op de mening van cliënten over individuele medewerkers, maar over de begeleiding van RIBW Groep Overijssel in het algemeen. Het eindrapport bevat geen namen, zowel niet van cliënten als van medewerkers en is volledig anoniem.

Het C-EO start op 26 oktober en zal eindigen op 11 december 2020.

In januari 2021 zijn de resultaten van het C-EO bekend en wordt er uiteraard aan iedereen teruggekoppeld. Vanaf dat moment kunnen cliënten  samen met begeleiders  aan de slag met het formuleren van verbeterpunten.

DOE MEE, WANT JOUW MENING TELT!!!

Op zoek naar een vriend of vriendin? Kijk op Durfjijmetmij.nl!

“Wat is dat nou voor een vraag?
Wat moet ik met jou durven dan?”
“Nou…, vrienden worden misschien!?
Of zoek je soms een date, of iemand om een serieuze relatie mee op te bouwen!?”
Neem dan eens en kijkje op de website:

www.durfjijmetmij.nl

RIBW Groep Overijssel is aangesloten bij de GRATIS contactwebsite ‘Durfjijmetmij.nl’, speciaal voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid.
Voor wie zijn of haar sociale wereld via internet wil vergroten, kan zich rechtstreeks aanmelden en een account aanvragen voor deze website. De enige voorwaarde is dat je minimaal 18 jaar bent en in zorg bent bij RIBW Groep Overijssel

Ben je op zoek naar nieuwe vrienden (uit heel Nederland!) of durf je een stap verder te gaan en wil je een serieuze date of relatie zoeken, dan zit je bij Durfjijmetmij.nl goed. Én veilig! Blijf dus niet langer alleen, zet die eerste stap en schrijf je in!

Stigma? Doe jij ff normaal

Destigmatisering bij GGZ instellingen

Ongeveer 70% van de mensen met een psychische aandoening ervaart stigmatisering. Heb jij ook wel eens te maken met stigmatisering? Uit onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat meer dan de helft van de GGZ cliënten in de laatste twee jaar stigma door een ggz-hulpverlener heeft ervaren.Ben jij cliënt bij BW Dalfsen? Dan is het goed om te weten dat team Dalfsen samen met vakteam Inclusie meedoet aan een onderzoek rondom stigmatisering. Dit alles onder toezicht van Samen Sterk Zonder Stigma (SSZS): onder het thema ‘Destigmatisering bij GGZ instellingen’.

Regina Lagendijk van team BW Dalfsen legt uit waarom ze meedoen en wat ze er van verwachten:
‘Ons team draait heel goed en we doen hard ons best om SRH gericht te werken. De SRH gerichte bejegening is er wel, maar toch denk ik dat we blinde vlekken hebben, en dat noem ik stigma’s. We gebruiken onbewust woorden die stigmatiserend kunnen werken. Daarnaast beschermen we de cliënten misschien wel te veel door ze regie uit handen te nemen, omdat we denken dat ze het niet kunnen. Ook dat is stigmatiseren’

Onlangs heeft dit team in Dalfsen een bezoek gehad van een ambassadeur van SSZS.  Ook Vakteam Inclusie gaat binnenkort met een ambassadeur in gesprek.
Regina: ‘Dat bezoek was indrukwekkend en drukt je met de neus op de feiten en je eigen stigma’s. We zijn daarnaast ook aan de slag gegaan met een quickscan. Daarin zie je hoe de teamleden stigma signaleren (of niet) . Ook zie je waar de verbeterpunten liggen.
Ik zie dat we vooral winst kunnen behalen op 1. ‘kennis rondom stigma’ en 2. ‘’ inzicht in het  eigen handelen’ hierin.
We gaan hier concreet mee aan de slag. SSZS heeft een toolbox met werkvormen die ons op weg kunnen helpen en ondersteunen.

BW Dalfsen wil ook met cliënten in gesprek gaan over ‘destigmatisering’ . In eerste instantie gaan ze vooral het Partnerberaad hierbij betrekken: Hoe ervaren zij stigma binnen de hulpverlening? Daarna willen ze samen gaan onderzoeken wat de volgende stap zou kunnen zijn.

Regina hoopt dat door dit project medewerkers bij zichzelf signaleren wanneer ze stigmatiserend werken. Maar vooral ook dat het binnen het team een bespreekbaar onderwerp wordt en dat het normaal is om met elkaar hierover in gesprek te gaan.

Voor meer info over dit project
Rietje Klei – Vakteam Inclusie
Regina Lagendijk – BW Dalfsen

 

 

 

Fotoshoots voor onze nieuwe huisstijl! Doe je mee?

We krijgen binnenkort een nieuwe huisstijl! Op dit moment wordt er achter de schermen druk gewerkt aan alle voorbereidingen om deze nieuwe huisstijl in november te introduceren. Denk daarvoor bijvoorbeeld aan de website, het omzetten van folders en flyers, etc. Passend bij deze nieuwe huisstijl hebben we ook nieuwe foto’s nodig, zodat we beelden hebben die passen bij onze organisatie en onze strategie. Foto’s van echte mensen en echte situaties. En daar hebben we jouw hulp bij nodig.

Fotoshoots: meld je aan!
In oktober plannen we 3 dagen waarop er fotoshoots plaatvinden. Ben je cliënt bij RIBW GO en vind je het leuk om mee te doen, meld jezelf aan! De beelden zullen we gaan gebruiken voor onze nieuwe website of voor andere communicatiemiddelen,  Natuurlijk krijg je de beelden zelf ook te zien, en vragen we je officieel om toestemming om de beelden te mogen gebruiken.

Waar en wanneer?
De fotoshoots vinden plaats ergens in Zwolle, op de volgende data:

 • Maandag 19 oktober
 • Woensdag 21 oktober
 • Donderdag 22 oktober

De exacte locaties zijn nog niet bekend. We delen de dagen op in meerdere momenten, je hoeft dus niet een hele dag aanwezig te zijn. Lijkt het je leuk, meld je dan aan door een e-mail te sturen naar communicatie@ribwgo.nl. Vermeld in de e-mail de volgende informatie:

 • Wie meldt/melden zich aan?
 • Voor welke datum?
 • Kun je in de ochtend of in de middag? Als je de hele dag beschikbaar bent horen we dat ook graag!

We nemen daarna zo snel mogelijk contact met je op om een en ander voor te bespreken en een planning te maken. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kunnen we niet garanderen dat iedereen die zich aanmeldt ook daadwerkelijk deel kan nemen.
Wie zien je aanmelding graag tegemoet!

Het cliënt-ervaringsonderzoek komt er weer aan!

Het cliënten-ervaringsonderzoek (C-EO) ‘De Menselijke Maat’ van Insight Zorg komt er weer aan!

Hoe ervaar jij jouw begeleiding? Kun jij met al je vragen terecht bij de begeleiding? Praat jou begeleider met je over wat voor jou belangrijk of van waarde is? Stimuleert je begeleider je om aansluiting te vinden bij activiteiten in de buurt? Heeft de begeleider oog voor de waarde die je gewenste netwerk voor je kan hebben?

Om daar een goed beeld van te krijgen start in oktober (week 43 of 44) het cliënten-ervaringsonderzoek ‘de Menselijke Maat (C-EO).

DOE MEE, WANT JOUW MENING TELT!!!

Waarom?
RIBW GO vindt het belangrijk om te luisteren naar cliënten en heeft daarom Insightzorg gevraagd om een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren. Insightzorg zal dit onderzoek uitvoeren aan de hand van de vragenlijst ‘de Menselijke Maat’.

RIBW GO vind het belangrijk hoe cliënten hun begeleiding ervaren. Het C-EO is een mooie manier om dit in kaart te brengen. Het C-EO geeft ons handvatten om samen met cliënten de zorg binnen RIBW GO nog verder te verbeteren.

Wanneer?
Het C-EO zal via de begeleider aan cliënten worden overhandigd en kan zowel digitaal als op papier ingevuld worden. Een onderdeel van het C-EO is dat begeleiders een digitale vragenlijst invullen, zodat we de antwoorden kunnen spiegelen ten opzichte van de antwoorden van cliënten.

Wij willen cliënten de mogelijkheid geven om aan te geven hoe de begeleiding van RIBW Overijssel wordt ervaren. Cliënten kunnen aangeven waar ze tevreden en waar ze minder tevreden over zijn, beknopt in +/- 25 vragen. Het onderzoek richt zich niet op de mening van cliënten over individuele medewerkers, maar over de begeleiding van RIBW Groep Overijssel in het algemeen. Het eindrapport bevat geen namen, zowel niet van cliënten als van medewerkers en is volledig anoniem.

Het C-EO start tussen 19-26 oktober en zal eindigen op 11 december 2020.

In januari 2021 zijn de resultaten van het C-EO bekend en wordt er uiteraard aan iedereen teruggekoppeld. Vanaf dat moment kunnen cliënten  samen met begeleiders  aan de slag met het formuleren van verbeterpunten.

DOE MEE, WANT JOUW MENING TELT!!!

Gezocht: cliënten voor Cliënten Raad en voor Regio Raden!

Praat je mee?

De medezeggenschap wordt opnieuw vormgegeven en dat doen we graag met jou! Wil jij meepraten, meedenken en mee bouwen aan goed leven voor de cliënten van RIBW Groep Overijssel? Reageer dan op de vacature. Er worden zowel leden voor de Centrale Cliënten Raad gezocht, als voor de nieuw te vormen Regio Raden. Kijk wat er bij je past en reageer! Je kunt ook op beide vacatures reageren.

Wat wordt er verwacht van een lid van de Centrale Cliënten Raad?

Als lid van de Centrale Cliëntenraad (CCR) en van de Regio Raad kom je op voor de belangen van alle cliënten van RIBW GO. Het is namens cliënten de gesprekspartner voor de Raad van Bestuur. De CCR denkt mee en geeft, gevraagd en ongevraagd, advies bij ontwikkelingen en besluiten. Tijdens overleggen bespreek je thema’s die alle cliënten van RIBW GO aangaan. Denk aan bijvoorbeeld het beleid rondom veiligheid, huisvesting of voeding. Daarnaast is de CCR een inspiratieplek voor het vormen van visie, wat gedeeld wordt met de Raad van Bestuur. De CCR heeft bijvoorbeeld ook adviesrecht en instemmingsrecht, wat betekent dat er in sommige gevallen een advies gegeven moet worden of zelfs moet worden ingestemd met een voorstel. Als lid verdiep je je in deze thema’s en in gezamenlijkheid vorm je hier een mening over. Het belang voor alle cliënten van RIBW GO vormt hierbij het uitgangspunt. Je bent het visitekaartje voor de cliënten van RIBW GO en durft je ook zo te presenteren. Uiteraard krijg je hier ondersteuning bij, van ervaren leden binnen de CCR of de adviseur Inclusie.

Wat wordt er verwacht van een lid van de Regio Raad?

De Regio Raad vertegenwoordigt de cliënten in een van de vier regio’s van RIBW GO. Als cliënt van RIBW GO kun je actief meepraten over de ontwikkelingen in jouw regio. Dit kun je doen in de nieuw te vormen Regio Raad.
Tijdens Regio Raad overleggen bespreek je thema’s die de cliënten van de regio aangaan. Denk aan bijvoorbeeld het beleid rondom veiligheid, huisvesting of voeding. Daarnaast is de Regio Raad een inspiratieplek voor het vormen van visie, wat gedeeld wordt met de regiomanager. De Regio Raad heeft een signalerende functie waar lokale aangelegenheden bespreekbaar gemaakt kunnen worden. Binnen deze raad kunnen er focus of projectgroepen opgericht worden die met lokale en regionale thema’s aan de slag gaan. Als lid verdiep je je in deze thema’s en in gezamenlijkheid vorm je hier een mening over. Het belang voor de cliënten van de regio vormt hierbij het uitgangspunt. Je bent het visitekaartje voor de cliënten van RIBW GO en durft je ook zo te presenteren. Uiteraard krijg je hier ondersteuning bij, van ervaren leden binnen de CCR, begeleiders die zijn aangesloten als AF’er of de adviseur Inclusie.

 Het betreft vrijwilligersfuncties, de gesprekken vinden plaats op 29 september. Reageer op een manier die bij jou past, dus dat mag via een brief, een kaart, een videoboodschap. We zien je graag op 29 september!

Lees hier de vacature voor leden van de Centrale Cliënten Raad (CCR)

Lees hier de vacature voor de Regio Raden


Wil je meer weten?
Neem dan contact op met Ragonda Kaizer, adviseur Inclusie, via r.kaizer@ribwgo.nl of via 06 – 10 43 01 53
of Diny Vloedgraven, lid CCR, dinyvloedgraven@gmail.com

Chantal (41) helpt in Almelo 80 à 90 mensen met psychische problemen: ‘Heb ook zelf de bodem aangeraakt’

Het project MensdoorMens wil zelfstandig en op een nieuwe locatie verder. De vrijplaats voor zelfregie en herstel voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, is onderdeel van Stichting De Klup en gevestigd in voormalige school De Hagedoorn in Almelo.

Twee jaar na de oprichting is MensdoorMens toe aan een nieuwe stap, vertelt ervaringsdeskundige, oprichter en coördinator Chantal Soepboer (41).

1. Vanuit welke levenservaringen heb jij MensdoorMens twee jaar geleden opgericht?
„Ik ben zelf psychisch kwetsbaar, heb niet altijd gelukkige keuzes gemaakt in mijn leven. Jong uit huis, veel baantjes gehad in onder meer horeca en bij Menzis. Maar ik kwam op straat te staan en in de schuldsanering terecht. Ik kan je zeggen: ik heb de bodem aangeraakt, verder kon ik niet zinken. Ik kwam bij hulpverlening en heb nieuwe energie en inspiratie gekregen van de mensen die me hielpen. Ik kreeg hoop en houvast, ben zelf boeken gaan lezen die mijn therapeuten ook lazen. Zo werd ik ervaringsdeskundige en heb dit opgericht.”

2. Welke instanties hebben je daar bij geholpen?
„Ik heb medewerking gekregen van de gemeente, ook financiële steun uit het innovatiefonds. Het Kansfonds was co-financier. Stichting De Klup heeft me enorm geholpen. Daar valt dit project onder. Ik ben daar 24 uur per week in dienst. De Hagedoorn was een perfecte opstartplek, ik heb hier een mooie ruimte mogen inrichten.”

3. Maar nu is MensdoorMens toe aan een nieuwe stap?
„We hebben meer ruimte nodig voor onze activiteiten, cursussen, trainingen en therapieën. We willen verder onder een eigen stichting. Het bewonersinitiatief De Hagendoorn heeft haar eigen succes. We willen hier niemand voor de voeten lopen. En we blijven samenwerken met De Klup. Dat is voor ons heel belangrijk.”

4. Hoe veel mensen met psychische problemen hebben jullie al kunnen helpen?
„We doen in principe niet aan registratie. Maar door corona kwam alles stil te liggen en we wilden contact houden met onze deelnemers. Toen zijn we een lijst gaan maken. We kwamen tot tachtig, bijna negentig.”

5. Wat is de kern van het succes van MensdoorMens?
„Ervaringsdeskundigheid. De drempel is hier laag. Op deze ontmoetingsplek voelen ze zich op hun gemak, vallen schaamte en taboes weg. Iedereen is hier welkom, met of zonder diagnose. Deelnemers helpen elkaar ook. Dat alles geeft mij heel veel voldoening.”

Bron: TC Tubantia

Werkweek Terschelling september 2020 gaat niet door

Langs deze weg willen wij jullie vertellen dat de werkweek naar Terschelling in september 2020 niet door gaat. Huize Brandaris kan met een volledige bezetting van 27 personen de 1,5 meter afstand niet garanderen en raadt ons af of met zo’n grote groep te komen. Mede daardoor hebben wij helaas moeten besluiten dat wij het niet verantwoord achten om nu te gaan. We gaan pas weer naar Terschelling als we aan de richtlijnen van het RIVM kunnen voldoen.

Werkweek Terschelling: Zet deze data alvast in je agenda!

De eerstvolgende werkweken vinden plaats van 10 tot en met 14 mei 2021 en 20 tot en met 24 september 2021.

Om de werkweek te kunnen blijven organiseren hebben we besloten om voor 2021 een andere opzet te bedenken. Hierover volgt begin 2021 meer informatie.

Met vriendelijke groeten,

Begeleiding van de werkweek Terschelling


De RIBW Groep Overijssel  organiseert twee keer per  jaar,  in mei en in september 2021 de ”Werkweek Terschelling”. Deze nieuwe werkweek 2021 is toegankelijk voor alle cliënten van de RIBW Groep Overijssel. Een groep zal dan bestaan uit zo’n 8 deelnemers, 2 begeleiders en 1 vrijwilliger, stagiaire of ervaringsdeskundige en verblijft een midweek  in “Huize Brandaris” op West-Terschelling.

Het gaat om een werkweek waarin diverse onderhoudswerkzaamheden en tuinonderhoud voor “Huize Brandaris” worden verricht, daarnaast zijn er keukentaken en is er huishoudelijk werk wat gedaan moet worden. De begeleiding wordt gedaan door woon- en werkbegeleiders van de RIBW Groep Overijssel.

De officiële uitnodiging volgt begin 2021. Dus dan kun je je aanmelden via het aanmeldformulier.

 

Wet langdurige zorg in 2021 beschikbaar voor cliënten in GGZ

Ontvang je momenteel zorg bij RIBW GO die vergoed wordt door de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk dat je vanaf 2021 in aanmerking komt voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

Als je aan de voorwaarden voldoet en overgaat naar de Wlz-zorg, dan komt dat in de plaats van de zorg die je via de gemeente ontvangt. Hieronder lees je welke voorwaarden aan de Wlz zijn verbonden.

Voor wie?

De Wlz is bedoeld voor als je:

 • …(een leven) lang begeleiding nodig hebt.
 • …niet altijd zelf kan zeggen dat je hulp nodig hebt.
 • …vaak begeleiding nodig hebt om een vraag te kunnen stellen.

De aanvraag

Ben je cliënt bij RIBW Groep Overijssel, dan doen wij de aanvraag voor jou bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Hiervoor hebben wij een diagnose nodig die minder dan twee jaar oud is. Als je dit niet hebt, dan gaat je begeleider er daar samen met jou mee aan de slag.

Wat wordt er anders?

De Wmo-indicatie werd elk jaar opnieuw afgegeven. De Wlz-indicatie hoef je maar één keer aan te vragen en kan je hele leven blijven gelden als dat nodig is. Met de Wlz-indicatie kun je bovendien in heel Nederland terecht en hoef je niet meer alleen binnen je eigen gemeente ondersteuning te vragen.

Wat blijft hetzelfde?

Met de Wlz-indicatie kun je gewoon blijven wonen waar je nu woont zolang jij en je begeleider dit passend vinden.

Eigen bijdrage

Net als bij de Wmo betalen cliënten voor de Wlz een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van de persoonlijke situatie en kan dus van geval tot geval verschillen. De hoogte van de eigen bijdrage wordt o.a. bepaald door:

 • Inkomen
 • Spaargeld of vermogen
 • Noodzakelijke zorg (vastgesteld ZZP)
 • Gezinssituatie (partner en/of kinderen)
 • Intra- of extramurale zorg

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de eigen bijdrage vast en maakt hiervoor gebruik van informatie van de belastingdienst. De hoogte van de eigen bijdrage wordt opgenomen in het indicatiebesluit van het CIZ. Op de website www.hetcak.nl staat een rekenhulp waarmee de eigen bijdrage kan worden berekend. We kunnen geen algemene indicatie geven over de hoogte omdat dit echt afhankelijk is van ieders persoonlijke omstandigheden

Wil je meer informatie?

Lees hier onze veelgestelde vragen

Of kijk op:
www.regelhulp.nl
www.informatielangdurigezorg.nl
www.ciz.nl

Daarnaast kan je begeleider samen met jou vragen stellen bij de contactpersoon verblijf van RIBW Groep Overijssel.

Aanmelden opleiding GGZ-Ervaringsdeskundige

Wil je Ervaringsdeskundige worden?

In september 2020 begint de opleiding Associate Degree Ervaringsdeskundige in Zorg en Welzijn aan de Saxion Hogeschool. Saxion gaat met ingang van het nieuwe schooljaar starten met een 2 jarige Associate Degree opleiding. De LEON (Leergang Ervaringsdeskundigheid Oost Nederland) werd in het verleden gegeven door Saxion, maar deze zal per ingang van het nieuwe schooljaar over gaan naar Endoor ROC Twente. Beide opleidingen zijn bestemd voor (ex)cliënten die ervaringsdeskundige willen worden. Hier leer je je eigen herstelervaring in te zetten voor positieve resultaten bij anderen.
Voor de opleiding LEON gegeven door Endoor ROC Twente zijn nog plaatsen beschikbaar.

Toelatingseisen:

Om te beginnen met deze deeltijdopleiding, moet je voldoen aan de toelatingseisen.
Daarnaast beschik je over een relevante praktijkomgeving. Voordat je wordt ingeschreven voor de opleiding, voer je altijd een studie advies op maat gesprek. Dit gesprek is zowel informerend als adviserend (zie de link onderaan dit artikel).

Tot nu toe zijn er 6 aanmeldingen en er zijn 10 plaatsen beschikbaar.

Heb je belangstelling, klik dan hier om je aan te melden.

 

 

Informele herdenkingsbijeenkomst Jan Betram; vooraf aanmelden

Reeds eerder hebben wij gemeld dat Jan Betram tijdens zijn vakantie is overleden . Er is tot nu toe echter geen mogelijkheid geweest om afscheid van hem te nemen, vandaar dat in overleg met zijn familie een informele bijeenkomst gepland.

Op donderdag 6 augustus is er gelegenheid om informeel samen te komen en het leven van Jan Betram te herdenken. Een ieder mag een verhaal of anekdote vertellen, als hij of zij hier behoefte aan heeft. De bijeenkomst vindt paalts in Ommen aan Den Lagen Oordt 10 en duurt van 15.00 tot 16.30 uur

Gezien de coronamaatregelen kan er slechts een beperkt aantal mensen bij aanwezig zijn. Daarom dient men zich vooraf aan te melden. Dat kan tot 3 augustus bij h.vandermeer@ribwgo.nl

Nieuwsbrief GGZ Beraad Overijssel 15 juli 2020

Er is weer een verse Nieuwsbrief van het GGZ Beraad Overijssel verschenen.

In de Nieuwsbrief lees je meer over de volgende onderwerpen:

 • GGZ Beraad na de zomer: BBQ en bijeenkomsten in het Vechtdal
 • Advies Participatieraad Zwolle: “Koppel dagbesteding los van beschermd wonen”
 • Houvast of gijzeling? Medezeggenschap Dimence werkt met geheimhouding
 • AD-opleiding Deventer mag van start met 24 studenten
 • Belangenbehartiger Jan Betram is overleden

NIEUWSBRIEF GGZ BERAAD OVERIJSSEL 15 JULI 2020

Als extra bijlage bij deze zomerse Nieuwsbrief vind je een interview met Sylvie Spoelstra.

Als familie-ervaringsdeskundige startte zij in corona-tijd online groepen voor naasten van verslaafden.

Een laagdrempelige voorziening, die aanslaat bij een groep die ‘zichzelf te snel wegcijfert’.

NIEUWSBRIEF GGZ BERAAD INTERVIEWBIJLAGE 15 JULI 2020

Overlijden Jan Betram

Onlangs ontvingen wij het trieste bericht dat Jan Betram tijdens zijn vakantie in het buitenland is overleden.
Iedereen kende hem als een markant persoon, een opvallende verschijning met een uitgesproken mening. Hij stond bekend om zijn betrokkenheid met cliënten en zijn deelname aan de medezeggenschap in diverse lagen. Hij zette zich met hart en ziel in om op te komen voor de achterban, soms met een grote mond, maar altijd met de beste intenties voor anderen. Een discussie ging hij niet uit de weg, dat zullen velen zich ook nog wel herinneren, maar onder al die zelfverzekerdheid schuilde ook een man die veel meer in zijn mars had dan hij liet zien.
Jan stond ook bekend om zijn prachtige gedichten en blogs die te lezen zijn op het Cliëntenportaal onder zijn alias Marteb. Zijn laatste blog vind je hier.


Een stukje uit zijn blog: Door Lotje getikt

In een heel ver verleden hebben ze me een heleboel verteld waar ik van geloofde dat het de waarheid was. Achteraf bleek dit niet te kloppen en kwam de afknapper, Sinterklaas bestond niet en Piet kwam niet via de schoorsteen naar binnen. Wij hadden wel een schoorsteen. Dat kon dus maar hoe hij langs de kachel ging snapte ik niet. Pa zei de kachel is als jij slaapt uit en dan kan Piet er doorheen komen. Zo werd er gezegd dat ik als jongen tot het sterke geslacht behoorde. Als klein onderdeurtje was ik redelijk sterk vergeleken met mijn klasgenootjes en als brillenjood werd ik toch niet gepest. Hoewel ik het niet meer weet zal ik toen al een rappe bek gehad hebben en ik kon heel hard rennen al en ik was meestal veel sterker.

Met betrokkenen wordt gekeken hoe we een eventuele herdenkingsdienst vorm kunnen geven.

Team AWB Dalfsen/Ommen

Ragonda Kaizer
Adviseur medezeggenschap
Vakteam inclusie

Kwikstart helpt je om op eigen benen te staan

Kwikstart geeft antwoord op vragen zoals: wat moet ik geregeld hebben op mijn 18e? Hoe vind ik een fijne woonplek? Heb ik recht op zorgtoeslag? De app biedt informatie over wonen, financiën, verzekeringen, nazorg en gezondheid. Een praktische checklist helpt je het overzicht te bewaren. De app en bijbehorende website zijn samen met jongeren ontwikkeld.

Kwikstart is  te downloaden voor gebruik op mobiele apparaten.

Klik voor Apple  of Android

www.kwikstart.nl

Maak jij al gebruik van Mobiléa?

Vanaf 4 mei is de applicatie Mobiléa in gebruik, waarmee je kunt beeldbellen met je begeleider. We bevelen het gebruik van Mobiléa sterk aan omdat het de beste manier is om veilig te beeldbellen.

Heb je Mobiléa nog niet geïnstalleeerd op je computer, tablet of telefoon? Vraag dan aan je begeleider om meer informatie. Hij of zij kan je helpen de app te installeren en een account aan te maken.

Maak je al gebruik van Mobiléa?

Dan is het goed om te weten dat mogelijkheden van Mobiléa worden uitgebreid. Tot kortgeleden kon alleen de begeleider via Mobiléa een beeldbelgesprek met jou opstarten. Vanaf nu kan jij ook zelf een beeldbelgesprek opstarten met je begeleider of met anderen via Mobiléa.

Ook kun je nu tekstberichten via Mobiléa versturen. Een van de manieren van Mobiléa om op een veilige manier vertrouwelijke informatie te delen. Wil je een tekstbericht sturen naar je begeleider, doe dit dan via Mobiléa en niet langer via Whatsapp. We gaan de verdere mogelijkheden van Mobiléa de komende weken nog verder uitbreiden, zodat het gebruik praktischer en efficiënter wordt.

Hoe werkt Mobiléa?

We merken dat er veel vragen binnenkomen over het gebruik van Mobiléa. Om jou op weg te helpen hebben we een aangepaste handleiding voor de cliënt gemaakt.

Ook Mobiléa heeft verschillende instructiefilmpjes gemaakt:

Belangrijk bericht voor iedereen met bankpas van RIBW GO!

Heb jij een bankpas van RIBW GO in je bezit waar je was- en voedingsgeld op wordt gestort? Dan is dit bericht voor jou bestemd. We zijn namelijk verplicht om persoonlijke informatie bij je op te vragen. Hieronder vind je meer informatie waarom jou begeleider deze gegevens bij je opvraagt.

RIBW GO is verplicht om identiteitsgegevens aan te leveren voor alle passen die de organisatie in gebruik heeft. Wet- en regelgeving eist dat wij deze gegevens aanleveren bij de Rabobank.
Doen we dat niet dan zullen alle bankpassen die RIBW GO gebruikt per 1 september 2020 geblokkeerd worden door de Rabobank. Dit betekent voor jou dat het met deze bankpassen niet meer mogelijk is om betalingen te doen en geld op te nemen.

Welke gegevens moeten worden aangeleverd?

De Rabobank vraagt voor de bankpassen de volgende gegevens op over cliënten:

 • Voorletters
 • Roepnaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Type ID-bewijs
 • Uitgiftedatum ID-bewijs
 • Plaats van uitgifte
 • Land van uitgifte

Dit zijn alle verplichte gegevens die de bank opvraagt. Niet verplichte gegevens worden door RIBW GO niet aangeleverd bij de Rabobank.

Wat er niet veranderd?

De passen blijven op naam van RIBW GO staan en je mag de pas blijven gebruiken.

Wat doet de Rabobank met deze gegevens?

De pas staat op naam van de RIBW GO en RIBW GO is en blijft verantwoordelijk. Hierin verandert niets voor jou. Mocht er iets met uw pas gebeuren dan zal de Rabobank altijd contact met RIBW GO opnemen en niet met jou.

Jouw persoonlijke informatie wordt niet gedeeld

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zal alle informatie worden opgeslagen in ons beveiligde zorgregistratiesysteem. Jouw persoonsgegevens zijn dus goed beveiligd en wordt nooit gedeeld met derden.

Gebruik passen

De pas blijft op naam van de RIBW GO staan. Dit betekent dat je nog steeds gebruik mag maken van de pas, conform de huidige werkwijze. Binnen het pakket van de Rabobank zullen je gegevens niet gekoppeld worden aan een specifieke bankrekening, maar aan een contract waar jou bankrekeningnummer onder valt.


Veel gestelde vragen

 • Kan ik zelf de ID-gegevens aanleveren bij de Rabobank?.

Dit is niet mogelijk. Je bankpas van RIBW GO valt onder een contract dat RIBW GO heeft met de Rabobank. De Rabobank heeft ons verplicht dit op een speciaal formulier aan te leveren.

 • Kan een begeleider je ID-gegevens terug zien in het zorg registratie systeem?

De begeleider vult de gegevens in het zorgregistratiesysteem in. Zodra dit verwerkt is, worden de gegevens overgebracht naar een extra beveiligde omgeving binnen ons zorgregistratiesysteem. De gegevens zijn dan niet meer zichtbaar voor de begeleider.

 • Mag ik een kopie van uw ID-bewijs sturen naar mijn begeleider?

Nee, je mag geen kopie sturen aan uw begeleider. Je kunt je ID-bewijs afgeven aan de begeleider, zodat de begeleider de gegevens in het zorgregistratiesysteem kan invullen. Er mag ook geen kopie van je ID-bewijs in het zorg registratie systeem worden opgeslagen. Onze begeleiders zijn op de hoogte van de wet- en regelgeving en weten dat ze geen kopie mogen maken.

Mocht je naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, kun je hierover contact opnemen met je begeleider.

Het Zelfregiecentrum in Raalte is weer open!

Misschien hebben jullie het al gezien of gehoord, ook Zelfregiecentrum Raalte is weer geopend!

Uiteraard met de passende voorzorgsmaatregelen. Onze vaste groep bezoekers weten ons (gelukkig) weer te vinden. Ook hebben we al enkele nieuwe mensen mogen ontvangen, dankzij verwijzingen van jullie!

Praktische informatie:

 •        Zelfregiecentrum Raalte is open om maandag en woensdag van 09.00-16.00u
 •       Er zijn activiteiten die passend zijn bij de huidige maatregelen, te denken aan: bingo op 1,5m afstand, gespreksactiviteiten en creatieve activiteiten waarbij iedereen een ‘eigen setje’ materialen krijgt.
 •      Op dit moment wordt er nog geen lunch bereid, maar ook dat willen we graag weer (op korte termijn) gaan oppakken.

Voor Corona waren wij al, in samenwerking met RIBW GO en Dimence, begonnen om mensen meer bekend te laten worden met het begrip ‘Herstel’. Inmiddels zijn er voor de zomerperiode een aantal activiteiten gepland en is het de bedoeling dat we in september weer cususussen kunnen gaan plaatsvinden (‘Op Eigen Kracht’ en ‘Herstellen doe je zelf’)

Verwijs gerust mensen naar ons door.

Op maandag en woensdag zijn we bereikbaar op: 06-44397861

Op de andere (kantoor)dagen op: 0570-613747 en/of dit e-mailadres: zelfregie@vriendendienstendeventer.nl

 

Nieuwsbrief GGZ Beraad Overijssel – Zomer editie

Hierbij een verse Nieuwsbrief van het GGZ Beraad Overijssel.

Je leest hierin meer over de volgende onderwerpen:

 • Hoera: de LEON leeft door in Hengelo!
 • Deventer wordt dè studiestad voor (familie) ervaringsdeskundigen
 • Vriendenhuis GGZ in Enschede stopt nu echt
 • Stichting Focus krijgt nieuwe directeur
 • 26 juni: flaneerborrel GGZ Beraad in Zwolle

NIEUWSBRIEF GGZ BERAAD OVERIJSSEL 15 JUNI 2020

In de interviews:

 • Wie betaalt de peer support in Zwolle? Arvid Storm over het succes van de Ruimte
 • Door Corona gaat zelfs het lotgenotencontact online. Tino (van Intact) vertelt of dat werkt

NIEUWSBRIEF GGZ BERAAD INTERVIEWBIJLAGE 15 JUNI 2020

Openingstijden Bureau Opstart

Tijdens de Coronacrisis zijn wij telefonisch bereikbaar op dinsdag van 09:00 – 10:00 uur en op donderdag van 09:00 – 10:00 uur en van 11:00 – 12:00 uur.
Tevens kun je ons ook ten alle tijden mailen, die wij zo spoedig mogelijk beantwoorden.
Het mailadres is opstartzwolle@ribwgo.nl, dit geldt voor alle regio’s..
Andere (oude) mailadres(sen) zijn vanaf heden opgeschort.

Bestuurder Ina Huesken vertrekt bij RIBW GO

RIBW Groep Overijssel gaat per 1 juni 2020 met Jan-Willem Bedeaux verder als een eenhoofdige Raad van Bestuur. Met het vertrek van Ina Huesken wordt deze stap nu gezet als een logisch gevolg van een proces dat vorig jaar is gestart met de inrichting van een managementteam en een regionale structuur met vier regiomanagers.

Managementteam

Bewust is gekozen voor een minder zware top. Vorig jaar is de organisatie opnieuw ingericht door te gaan werken met vier regiomanagers (per centrumgemeente één regiomanager) en veertien teammanagers. De regiomanagers zijn daarbij onderdeel van het managementteam. Ondersteuning van de regio’s vindt plaats vanuit een centraal servicebureau. In de nieuwe structuur hebben begeleiders nu meer ruimte voor hun vakmanschap.

‘Het werken met een managementteam en de aansturing vanuit vier regio’s zorgt voor een werkwijze van regionale en lokale verbinding. Hierdoor staan we als organisatie dichter bij onze cliënten, naastbetrokkenen, opdrachtgevers en (lokale) samenwerkingspartners’, aldus de bestuurder Jan-Willem Bedeaux.

Nieuwsbrief juni (1) 2020 van RIBW GO Raalte e.o.

De nieuwste nieuwsbrief van de RIBW GO Raalte e.o. is weer uitgekomen.
Klik hier om de nieuwsbrief van juni 2020 deel 2 te lezen.

 

ATC  Salland (Arbeids- & TrainingsCentrum Salland) is een werkstation. We werken hierin samen op het gebied van arbeid en dagbesteding met Interakt Contour, Carmel College en de Zonnehof. We bieden een diversiteit aan productlijnen aan die aansluiten op de ontwikkelingen van de cliënt (‘van wijk naar werk’): productiewerk, fietsreparatie- en montage, klussen-, groen- en buitenwerk, administratie- en educatie, catering, kledingproject en houtbewerking. Over de week komen er ongeveer 75 deelnemers bij de ATC Salland verdeeld over drie locaties. De ziektebeelden van deelnemers zijn heel divers, maar het betreft vooral psychiatrische en psychosociale problematiek. De meeste deelnemers zijn volwassenen die komen vanuit RIBW GO, Dimence en De Parabool. Verder begeleiden we ook jongeren die stage lopen vanuit het Carmel College in Salland. Wij bieden trajectmatig en ontwikkelingsgericht dagbesteding/werk op tredes van de participatieladder 1, 2 en 3. Na arbeidstraining is het mogelijk om op de participatieladder trede 4 door te stromen. Door het gebruik te maken van de INVRA proberen wij door arbeidstraining de deelnemers hoger in de participatieladder door te laten stromen naar vrijwilligers- of betaald werk.

Nieuwsbrief GGZ Beraad Overijssel 20 mei 2020

Hierbij een nieuwe Nieuwsbrief van het GGZ Beraad Overijssel over sociaal domein, ggz, herstel en empowerment in Overijssel.

In de bijlage lees je meer over de volgende onderwerpen:

 • Cruisen mag weer: op 5 juni een flaneer-borrel van het GGZ Beraad in het Zwolse park 
 • Onrust in de medezeggenschap: “Grote problemen in de CCR van Dimence”
 • Staatsteun is terug: Zorg en welzijn op slot, maar vergoeding blijft
 • Breed aanbod: Intact maakt zelfhulp tijdelijk digitaal
 • Hoera: op 1 juni mag de inloop weer los!

NIEUWSBRIEF GGZ BERAAD OVERIJSSEL 20 MEI 2020

Nieuwsbrief mei (2) van RIBW GO Raalte e.o.

De nieuwste nieuwsbrief van de RIBW GO Raalte e.o. is weer uitgekomen.
Klik hier om de nieuwsbrief van mei deel 2 te lezen.

 

ATC  Salland (Arbeids- & TrainingsCentrum Salland) is een werkstation. We werken hierin samen op het gebied van arbeid en dagbesteding met Interakt Contour, Carmel College en de Zonnehof. We bieden een diversiteit aan productlijnen aan die aansluiten op de ontwikkelingen van de cliënt (‘van wijk naar werk’): productiewerk, fietsreparatie- en montage, klussen-, groen- en buitenwerk, administratie- en educatie, catering, kledingproject en houtbewerking. Over de week komen er ongeveer 75 deelnemers bij de ATC Salland verdeeld over drie locaties. De ziektebeelden van deelnemers zijn heel divers, maar het betreft vooral psychiatrische en psychosociale problematiek. De meeste deelnemers zijn volwassenen die komen vanuit RIBW GO, Dimence en De Parabool. Verder begeleiden we ook jongeren die stage lopen vanuit het Carmel College in Salland. Wij bieden trajectmatig en ontwikkelingsgericht dagbesteding/werk op tredes van de participatieladder 1, 2 en 3. Na arbeidstraining is het mogelijk om op de participatieladder trede 4 door te stromen. Door het gebruik te maken van de INVRA proberen wij door arbeidstraining de deelnemers hoger in de participatieladder door te laten stromen naar vrijwilligers- of betaald werk.