Bestuurder Ina Huesken vertrekt bij RIBW GO

RIBW Groep Overijssel gaat per 1 juni 2020 met Jan-Willem Bedeaux verder als een eenhoofdige Raad van Bestuur. Met het vertrek van Ina Huesken wordt deze stap nu gezet als een logisch gevolg van een proces dat vorig jaar is gestart met de inrichting van een managementteam en een regionale structuur met vier regiomanagers.

Managementteam

Bewust is gekozen voor een minder zware top. Vorig jaar is de organisatie opnieuw ingericht door te gaan werken met vier regiomanagers (per centrumgemeente één regiomanager) en veertien teammanagers. De regiomanagers zijn daarbij onderdeel van het managementteam. Ondersteuning van de regio’s vindt plaats vanuit een centraal servicebureau. In de nieuwe structuur hebben begeleiders nu meer ruimte voor hun vakmanschap.

‘Het werken met een managementteam en de aansturing vanuit vier regio’s zorgt voor een werkwijze van regionale en lokale verbinding. Hierdoor staan we als organisatie dichter bij onze cliënten, naastbetrokkenen, opdrachtgevers en (lokale) samenwerkingspartners’, aldus de bestuurder Jan-Willem Bedeaux.

Nieuwsbrief juni (1) 2020 van RIBW GO Raalte e.o.

De nieuwste nieuwsbrief van de RIBW GO Raalte e.o. is weer uitgekomen.
Klik hier om de nieuwsbrief van juni 2020 deel 2 te lezen.

 

ATC  Salland (Arbeids- & TrainingsCentrum Salland) is een werkstation. We werken hierin samen op het gebied van arbeid en dagbesteding met Interakt Contour, Carmel College en de Zonnehof. We bieden een diversiteit aan productlijnen aan die aansluiten op de ontwikkelingen van de cliënt (‘van wijk naar werk’): productiewerk, fietsreparatie- en montage, klussen-, groen- en buitenwerk, administratie- en educatie, catering, kledingproject en houtbewerking. Over de week komen er ongeveer 75 deelnemers bij de ATC Salland verdeeld over drie locaties. De ziektebeelden van deelnemers zijn heel divers, maar het betreft vooral psychiatrische en psychosociale problematiek. De meeste deelnemers zijn volwassenen die komen vanuit RIBW GO, Dimence en De Parabool. Verder begeleiden we ook jongeren die stage lopen vanuit het Carmel College in Salland. Wij bieden trajectmatig en ontwikkelingsgericht dagbesteding/werk op tredes van de participatieladder 1, 2 en 3. Na arbeidstraining is het mogelijk om op de participatieladder trede 4 door te stromen. Door het gebruik te maken van de INVRA proberen wij door arbeidstraining de deelnemers hoger in de participatieladder door te laten stromen naar vrijwilligers- of betaald werk.

Nieuwsbrief GGZ Beraad Overijssel 20 mei 2020

Hierbij een nieuwe Nieuwsbrief van het GGZ Beraad Overijssel over sociaal domein, ggz, herstel en empowerment in Overijssel.

In de bijlage lees je meer over de volgende onderwerpen:

 • Cruisen mag weer: op 5 juni een flaneer-borrel van het GGZ Beraad in het Zwolse park 
 • Onrust in de medezeggenschap: “Grote problemen in de CCR van Dimence”
 • Staatsteun is terug: Zorg en welzijn op slot, maar vergoeding blijft
 • Breed aanbod: Intact maakt zelfhulp tijdelijk digitaal
 • Hoera: op 1 juni mag de inloop weer los!

NIEUWSBRIEF GGZ BERAAD OVERIJSSEL 20 MEI 2020

Nieuwsbrief mei (2) van RIBW GO Raalte e.o.

De nieuwste nieuwsbrief van de RIBW GO Raalte e.o. is weer uitgekomen.
Klik hier om de nieuwsbrief van mei deel 2 te lezen.

 

ATC  Salland (Arbeids- & TrainingsCentrum Salland) is een werkstation. We werken hierin samen op het gebied van arbeid en dagbesteding met Interakt Contour, Carmel College en de Zonnehof. We bieden een diversiteit aan productlijnen aan die aansluiten op de ontwikkelingen van de cliënt (‘van wijk naar werk’): productiewerk, fietsreparatie- en montage, klussen-, groen- en buitenwerk, administratie- en educatie, catering, kledingproject en houtbewerking. Over de week komen er ongeveer 75 deelnemers bij de ATC Salland verdeeld over drie locaties. De ziektebeelden van deelnemers zijn heel divers, maar het betreft vooral psychiatrische en psychosociale problematiek. De meeste deelnemers zijn volwassenen die komen vanuit RIBW GO, Dimence en De Parabool. Verder begeleiden we ook jongeren die stage lopen vanuit het Carmel College in Salland. Wij bieden trajectmatig en ontwikkelingsgericht dagbesteding/werk op tredes van de participatieladder 1, 2 en 3. Na arbeidstraining is het mogelijk om op de participatieladder trede 4 door te stromen. Door het gebruik te maken van de INVRA proberen wij door arbeidstraining de deelnemers hoger in de participatieladder door te laten stromen naar vrijwilligers- of betaald werk.

Meer ontspannen of meer bewegen? PMT kan helpen!

Vanuit de opleiding psychomotorische therapie (PMT / Hogeschool Windesheim) en bewegingsagogie zijn er stagiaires werkzaam bij de RIBW GO in Zwolle en daarbuiten. In de corona tijd zetten zij zetten wekelijks bewegingstips op het Clientenportaal. Maar de opleiding PMT biedt meer in de thuissituatie.
Bij het woord therapie denk je misschien meteen aan grote problemen of een behandeling, maar psychomotorische training is ook heel goed te gebruiken om te ontspannen, in balans te blijven, in beweging te komen en leren omgaan met stress. Bij PMT denken wij dat bewegen en aandacht voor je lichaam kan helpen om dingen te veranderen of kun je tips krijgen hoe je met een bepaalde dingen om kunt gaan.

Door het coronavirus is het lastiger om PMT-trainingen te geven op de plek waar je woont. Daarom is er vanuit de opleiding een online vorm van PMT opgezet, de naam hiervan is PMT online www.pmtonline.nl.
Heb jij een hulpvraag of een probleem waarbij PMT je zou kunnen helpen? Bespreek dit dan eerst met je persoonlijk begeleider en meld je vervolgens aan via het emailadres: pmtonline@windesheim.nl en zet daarbij in de titel of in de email ‘RIBW’ bij.
Een twee studenten zullen dan contact met je opnemen om samen met jou een plan te maken. Bijvoorbeeld dat je beter kunt ontspannen, lekkerder kunt slapen en minder piekert.

Mocht je twijfelen of dit iets is dat voor jou zou kunnen helpen of heb je al een vraag? Neem contact op met je begeleider of stuur een mailtje met je vraag!

Wet langdurige zorg in 2021 beschikbaar voor cliënten in GGZ

Ontvang je momenteel zorg bij RIBW GO die vergoed wordt door de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk dat je vanaf 2021 in aanmerking komt voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

Als je aan de voorwaarden voldoet en overgaat naar de Wlz-zorg, dan komt dat in de plaats van de zorg die je via de gemeente ontvangt. Hieronder lees je welke voorwaarden aan de Wlz zijn verbonden.

Voor wie?

De Wlz is bedoeld voor als je:

 • …(een leven) lang begeleiding nodig hebt.
 • …niet altijd zelf kan zeggen dat je hulp nodig hebt.
 • …vaak begeleiding nodig hebt om een vraag te kunnen stellen.

De aanvraag

Ben je cliënt bij RIBW Groep Overijssel, dan doen wij de aanvraag voor jou bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Hiervoor hebben wij een diagnose nodig die minder dan twee jaar oud is. Als je dit niet hebt, dan gaat je begeleider er daar samen met jou mee aan de slag.

Wat wordt er anders?

De Wmo-indicatie werd elk jaar opnieuw afgegeven. De Wlz-indicatie hoef je maar één keer aan te vragen en kan je hele leven blijven gelden als dat nodig is. Met de Wlz-indicatie kun je bovendien in heel Nederland terecht en hoef je niet meer alleen binnen je eigen gemeente ondersteuning te vragen.

Wat blijft hetzelfde?

Met de Wlz-indicatie kun je gewoon blijven wonen waar je nu woont zolang jij en je begeleider dit passend vinden.

Eigen bijdrage

Net als bij de Wmo, betaal je voor de Wlz een eigen bijdrage. Om dit te berekenen kun je kijken op www.hetcak.nl.

Wil je meer informatie?

Lees hier onze veelgestelde vragen

Of kijk op:
www.regelhulp.nl
www.informatielangdurigezorg.nl
www.ciz.nl

Daarnaast kan je begeleider samen met jou vragen stellen bij de contactpersoon verblijf van RIBW Groep Overijssel.

Belangrijk: Voortaan beeldbellen met Mobiléa

We hebben een veilige oplossing gevonden voor het beeldbellen tussen jou en je begeleider. Deze oplossing wordt vanaf deze week ingezet. Het gaat om de applicatie Mobiléa Beeldzorg 2.0. We gaan dan ook geen andere beeldbel-apps meer gebruiken. Deze zijn namelijk niet altijd veilig. Dat deze de afgelopen periode gebruikt mochten worden, was een noodsituatie in verband met corona.

Je krijgt van je begeleider een digitale uitnodiging (via e-mail) om een account aan te maken, zodat je gebruik kunt maken van deze applicatie. Je kunt deze applicatie op zowel een vaste computer, laptop, tablet of je telefoon gebruiken. In de uitnodiging die je per e-mail krijgt van je begeleider staat duidelijk uitgelegd hoe je de app kunt installeren en hoe je deze kunt gebruiken. Alle geplande beeldbel-afspraken met je begeleider verlopen vanaf nu via Mobiléa.
Mocht je er niet uitkomen, dan kun je altijd contact opnemen met je begeleider.

Inning eigen bijdrage WMO wordt tijdelijk stopgezet

Veel Wmo-cliënten hoeven in april en mei geen eigen bijdrage te betalen. Het gaat om mensen die hulp bij het huishouden, begeleiding en dagbesteding krijgen. Dat heeft minister Hugo de Jonge (VWS) besloten. Hij gaat in overleg met de VNG over compensatie van de door gemeenten gederfde inkomsten uit eigen bijdragen over deze maanden.

Zorg en ondersteuning kan gezien de corona-maatregelen niet of niet op de gebruikelijke manier worden geboden. Hoewel de minister benadrukt dat de zorg en ondersteuning zo veel mogelijk moet worden geleverd, desnoods op een alternatieve manier, kan dat niet altijd. Soms wordt de ondersteuning op verzoek van de cliënt stopgezet, soms is het een gezamenlijk besluit van aanbieder en cliënt.

Ondoenlijk

In de wet Wmo-abonnementstarief is bepaald dat er geen factuur voor de eigen bijdrage wordt gestuurd als de zorg in een maand niet kan worden geboden; het zogeheten ‘startstopbeleid’. Bij de vaststelling van de wet ging de wetgever ervanuit dat hiervan slechts in beperkte mate gebruik van zou worden gemaakt, bijvoorbeeld als een Wmo-cliënt tijdelijk in het ziekenhuis zou worden opgenomen. Nu gaat het om veel cliënten die geen hulp krijgen.

Het is volgens de minister ondoenlijk om per cliënt te bekijken of er al dan niet een factuur moet worden verstuurd. ‘Dit leidt onherroepelijk tot veel onduidelijkheid, discussies en bezwaarprocedures en daarmee voor alle betrokken partijen een onevenredig grote (administratieve) uitvoeringslast.’ Gemeenten en zorgaanbieders hebben nu wel andere dingen aan hun hoofd. Daarom heeft De Jonge voor een generieke maatregel gekozen.

Aanvulling:

In de Voorjaarsnota van het kabinet is een bedrag van 18 miljoen euro opgenomen ter compensatie voor gemeenten.

Bron: binnenlandsbestuur.nl

Boodschap van de Centrale Clientenraad (CCR)

Cliënt voor Cliënt,

In deze tijd vinden we het belangrijk als jullie vertegenwoordiging in de Centrale Cliëntenraad van de RIBW Overijssel, om contact te hebben.
Terwijl iedereen het gevoel heeft dat de tijd stil staat, gaat achter de schermen alles gewoon door. Dit doen we door contact en digitaal te vergaderen in Microsoft Teams. Ook voor ons nieuw, maar het gaat!

Velen van ons zijn thuis, alleen en onrustig want er is niets zichtbaar. Alleen een naam COVID- 19 ofwel corona. De maatregelen die Premier Rutte ons mededeelt, de handvatten die de regering geeft, daar zullen we ons aan moeten houden, wil deze pandemie weer overgaan.
De situatie vraagt veel van ons en geeft veel beperkingen. Dat vraagt zo veel mogelijk thuis te zijn, alleen boodschappen doen, geen contact of
op 1.5 meter afstand. Veel en vaak handen wassen en hoesten in je ellenboog.

De situatie waar we in zitten zijn we niet gewend. Onze dag invulling en structuur valt weg. Voor de medewerkers gelden dezelfde maatregelen, dat maakt dat je begeleiding niet langskomt of op een andere manier. Hierin kun je ook je eigen verantwoordelijk aanspreken in je doen en laten. We zitten allemaal in dezelfde situatie, er zal in ieder geval iets bedacht zijn om toch contact met je te houden. Probeer niet de hele dag naar het nieuws te luisteren, anders kom je niet tot andere gedachten  wat extra stress en angst geeft. Blijf wel op de hoogte en heb vertrouwen dat het overgaat.

Vermaak je zelf, soms geeft dit extra een impuls voor andere leuke dingen zoals puzzelen, borduren, een eindje fietsen. Hier word je fysiek ook sterker van, vooral als je alleen woont. Als je op een woonvorm woont, probeer rekening te houden met elkaar. De medewerkers doen vreselijk hun best om er iets van te maken.
Hiervoor onze dank aan de medewerker en bestuur om snel in te zetten.
Iedere nieuwe dag geeft kansen en een uitdaging voor een stukje geluk. Wees een zonnetje in eigen huis.

Vriendelijke Groeten,

Diny Vloedgraven,
CCR RIBW Overijssel.

Resultaat onderzoek over inzage in eigen cliëntdossier

RIBW GO heeft cliënten gevraagd wat ze vonden van de digitale toegang tot het eigen cliëntdossier via Caren. Die informatie werd opgehaald in de partnerberaden en in de teams. Dus ook medewerkers werden bevraagd. In februari werd al met dit onderzoek gestart. Afgesproken is dat de aandachtsfunctionaris van elk Partnerberaad ervoor zorgt dat Caren daar wordt besproken met cliënten.

Dit zijn de uitkomsten van het onderzoek:

 • Er is behoefte aan de mogelijkheid om bepaalde informatie (nog) niet zichtbaar te maken voor cliënt omdat dit onrust veroorzaakt. Cliënten geven aan dat zij in bepaalde situaties overprikkeld kunnen raken door het lezen van de rapportage.
  • Wij adviseren om zo’n mogelijke situatie altijd van te voren met elkaar (cliënt en begeleider) te bespreken en neem het op in het Signaleringsplan. Laat de begeleider eventueel om advies vragen bij de gedragswetenschappers.
 • Er werd aangegeven dat het heel praktisch zou zijn als de cliënt kan werken in het PKP (persoonlijk krachtenprofiel), Zorgplan en de voortgangsrapportage
  • Dit is op dit moment nog niet mogelijk. De optie is besproken met het bedrijf Nedap dat verantwoordelijk is voor Caren. Zij bekijken wat hierin mogelijk is in de toekomst. Zodra hier meer nieuws over is laten wij je dat weten.
 • Begeleiders vinden het soms lastig hoe zij de rapportage moeten formuleren.
  • Maak de rapportage samen met je begeleider. Zo kunnen eventuele misverstanden worden voorkomen. Het is de bedoeling dat er feitelijk en correct wordt gerapporteerd.
 • Mails van externen worden soms in de rapportage geplakt.
  • Dit is niet de bedoeling omdat hier gegevens van derden in staan. Dit is niet AVG-proof.
 • Komt er ook een App voor Caren?
  • Deze wens is doorgegeven aan Nedap. Zij verwachten dat dit niet op korte termijn zal worden gerealiseerd.
 • Niet alle cliënten hebben er behoefte aan om hun dossier online in te zien of hebben de digitale middelen niet.
  • Het gebruik van Caren is niet verplicht. In de huidige Coronasituatie kan het wel heel praktisch zijn. Ook voor het ondertekenen van Zorgplannen bijvoorbeeld.

Superusers

In de teams wordt de informatie opgehaald door Superusers. Dit zijn begeleiders die ervaring hebben met Caren. Bij de superusers kan jouw begeleider ook terecht als je vragen hebt over Caren. Ook kan de superuser in jouw regio informatie geven in het partnerberaad. Vraag via je begeleider welke mogelijkheden hiervoor zijn.

Heb jij nog geen digitale toegang tot je cliëntdossier?

RIBW GO biedt jou de gelegenheid om digitaal je dossier in te zien. Dit kan met het programma Caren. Je hebt een code gekregen om het account te activeren. Is de activatiecode nog niet gebruikt en inmiddels verlopen dan kan je een nieuwe code aanvragen via je begeleider. Je hebt recht op inzage in het dossier, het is geen verplichting. Toch is het van belang dat je voldoende informatie hebt om een goede keus te maken of je het wel of niet gebruikt. Door je account te activeren en te gebruiken kun je het beste een keuze maken of je mee wilt lezen of niet.

Meer informatie

Filmpje Caren

Filmpje Kennisbank : veelgestelde vragen

Academie voor Zelfstandigheid online voor alle locaties

De trainingen van de academie voor Zelfstandigheid (avZ) zijn op 3 locaties gewoon online  doorgegaan. In Zwolle, Enschede en Hengelo. De trainingen starten zoveel mogelijk gezamenlijk via een online platform en daarna gaat elke deelnemer met zijn eigen leerprogramma aan de slag. Aan het eind van de training neemt de trainer weer contact op met de cliënt om afspraken te maken wat zij komende week kunnen oefenen en vanaf daar wordt de volgende training weer opgepakt. Neem voor tips contact op met de betreffende trainer via je begeleider.

Iets voor jou?

Ook de academie voor Zelfstandigheid heeft een online programma laten ontwikkelen dat wij kunnen aanbieden aan locaties waar cliënten thuis zitten. Misschien is het ook iets voor jou!

Daniëlle Doestgraag

De 8 modules zijn speciaal ontworpen om de Coronatijd door te komen door structuur aan de dagen te geven met een vermakelijk en soms ook leerzaam programma. Een 8 weken durend thematisch dagbestedingsprogramma waarin je een mix van creatieve-, sportieve-,  spel- en leeractiviteiten vindt in een tijd waarin je binnen zit. Het helpt je om de dag leuk, nuttig en leerzaam te besteden.

Zie de flyer voor meer informatie.
De eerste module die kan worden gevolgd gaat over persoonlijke verzorging; ‘Daniëlle Doestgraag’

Let op! 

Dit is een zelfstudie-leereenheid. Vraag eventueel je begeleider om hulp.

Dit programma valt buiten de online trainingen die nu door onze avZ trainers wordt aangeboden. De online trainingen van onze avZ trainers  zijn altijd maatwerk, gekoppeld aan het doel in je Zorgplan en zijn ontwikkelings- en herstelgericht.

Je kunt de leereenheid zelf op je computer, tablet of smartphone openen. Log daarvoor in op:

Ga naar Internet:be.wizr.eu
Gebruikersnaam: avzdag
Wachtwoord: Welkom1234 (met een hoofdletter W)

Je wordt daarna gevraagd zelf een eigen, persoonlijk wachtwoord aan te maken.

Deze AvZ leereenheid biedt stof voor de gehele week. Je volgt deze leereenheid dan ook op de resterende dagen van deze week. Elke vrijdag komt er een nieuwe module bij.

Mocht je hulp of vragen hierover hebben dan kun je contact opnemen met je begeleider. Wil je feedback geven dan kan dat in de module.

 

 

 

 

Filmtips over psychoses

Filmmaker Bas Labruyère maakte in 2010 de film ‘Verloren Jaren’ over de psychose die hij doormaakte tijdens zijn studie aan de Nederlandse Filmacademie. Het maken van die film heet een enorme bijdrage geleverd aan zijn herstelproces, en sindsdien was het zijn overtuiging dat hem dit nooit meer zou overkomen. Helaas kreeg Bas te kampen met een zware, langdurige terugval. Over deze terugval gaat de documentaire ‘Dit is geen Psychose’. De docu duurt 42 minuten en is te bekijken via www.verlorenjaren.nl

Precies 2 jaar geleden, op 20 april 2018, was de film ‘Alledaagse Waanzin’ te zien op de landelijke televisie. De inhoud: Ivor (26) uit Zwolle werkt bij een tech-bedrijf, hockeyt fanatiek en gaat graag de stad in met zijn vrienden. Tegelijkertijd kampt hij met manisch-depressieve klachten en lijdt hij aan psychoses. In ‘Alledaagse Waanzin’ zien we hoe hij de strijd aan gaat met zijn psychische problemen en het beeld dat mensen daarvan hebben.

Er is gefilmd bij Ivors ouders in Dalfsen, zijn studiegenoten in Enschede en bij Mediant in Twente. Ook filmmakers Jasper, Kars en Gerrit Doelman komen uit onze regio. De documentaire duurt 28 minuten en is nog steeds online te bekijken: typ de titel in bij Google of zoek via www.2doc.nl.
De website alledaagsewaanzin.film – op zoek naar positief herstel is ook nog steeds actief.

Doe mee groep Nijverdal digitaal actief

In deze moeilijke tijd kunnen ook de deelnemers van de Doe Mee groepen niet meer bij elkaar komen. Gelukkig zijn er nog wel andere manieren om met elkaar in contact te zijn en zorg voor elkaar te dragen.

DoeMee coach in Nijverdal Denny van den Berg ziet dat er via de groepsapp in de afgelopen 2 weken veel meer dan anders met elkaar contact wordt gezocht. De deelnemers hebben nu dagelijks wel even contact via Whatsapp.
Denny: ‘In de Doe Mee groep zitten een paar deelnemers, die ook tot de risicogroep behoren. Ze wisselen uit wat nog wel en niet meer mogelijk is. Men steunt elkaar waar dat kan en geeft elkaar tips om de dag door te komen.
De groepsbijeenkomsten op de maandagavond gaan niet meer door. In plaats daarvan gaan we op de maandagavond met de Houseparty-app met elkaar contacten en spelletjes spelen.
Op de vrijdagavond is er live via Youtube een Pubquiz. De Doe Mee groep in Nijverdal gaat daar ook aan meedoen!
Deze digitale tijd brengt gelukkig mogelijkheden om met elkaar in contact te blijven’.

Vergaderingen medezeggenschap geannuleerd!

Beste mensen,

Door de aangescherpte regels van onze regering over het corona virus en de maatregelen die de RIBW GO betreffen, is besloten om alle overleggen/vergaderingen voor de hele medezeggenschap tot nader order te staken.
Dit om een eventuele verspreiding van het virus tegen te gaan.
Wij willen iedereen er op wijzen  dat wanneer je klachten  hebt als hoesten, verkoudheid en/of koorts dat je dan thuis blijft!

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn gaan jullie dat uiteraard van ons horen.
Met vriendelijke groeten,

Adviseurs medezeggenschap,

Nicole Evers
Ragonda Kaizer

Nieuwsbrief GGZ Beraad Overijssel 9 maart 2020

Stichting GGZ Beraad Overijssel (2011) is een onafhankelijk regionaal verbindend platform voor en door
inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Het Beraad richt zich op actieve cliënten, ervaringsdeskundigen en bondgenoten. Het GGZ Beraad jaagt aan, informeert & emancipeert. Het Beraad werkt zonder subsidie en bestaat uit een bestuur en sympathisanten. De Nieuwsbrief verschijnt elke maand.

In deze nieuwsbrief in elk geval aandacht voor de volgende onderwerpen:

 • Hellup: zorg-partijen penetreren de wijk in Deventer en Raalte
 • Maart is druk van aard: alle thema-weken op een rijtje
 • Stuurloos Pro Juventus: het faillissement van een bloeier in de Jeugd GGZ
 • Tot de kern: Participatieraad Hardenberg on tour
 • Kakofonie: 2e Steunpunt Stemmen Horen start in Twente

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Als extra zit bij deze mail een Nieuwsbrief met opinie. Twee auteurs kijken terug op 7 jaar (incl. voorbereiding) van decentralisaties:

 • Remko de Paus: “Gemeenteraad, breng visie in debat over sociaal domein!”
 • Sibrand Hofstra: “Cliënt aan het hoofd van de keukentafel? Dat is niet erg gelukt…”

Klik hier om de nieuwsbrief met opinie te lezen.

 

 

Maak kennis met MijnRIBW!

Om de ondersteuning aan ambulante cliënten nog verder te verbeteren heeft RIBW GO nu een digitaal hulpmiddel ontwikkeld: ‘MijnRIBW’. De komende periode kunnen ambulante cliënten in Almelo Noord, Raalte, Deventer en Hardenberg hiermee al kennismaken. Met dit hulpmiddel moet de ondersteuning voor ambulante cliënten toegankelijker worden.

Bekijk het filmpje voor meer informatie.

Positieve gezondheid draagt bij aan herstel

De Academie Sociaal Werk en Theologie van Hogeschool Viaa organiseerde op 26 februari 2020 de veldwerkdag Het glas halfvol, hoe positieve gezondheid en psychologie bijdragen aan herstel. “In de zorg en welzijn zijn positieve benaderingen populair. We hopen dat we, door meer aandacht te geven aan wat iemand wél kan, aan wat wél goed gaat, meer ruimte creëren voor ontwikkeling en herstel.“ Op deze werkvelddag zijn diverse positieve visies toegelicht en praktijkvoorbeelden gedeeld.

Omdenken

De introductie van Marja Jager-Vreugdenhil, lector samenlevingstukken Viaa.“In de positieve psychologie is omdenken een belangrijke tool. Van ja maar,.. naar ja en. We kunnen nieuwe dingen leren door anders te kijken naar de werkelijkheid. Niet denken in problemen, maar kansen.”

Herstel

Spreker Machteld Huber, huisarts en grondlegger van positieve gezondheid van het Institute for Positive Health, onderzocht zichzelf toen ze een periode vier keer ernstig ziek was.Veerkracht is een belangrijk punt. Twee vragen stonden centraal in haar onderzoek: Hoe herstel je? En: Wat weten we van positieve gezondheid?

Blue zones

In de wereld zijn gebieden waar mensen heel oud worden zonder mentale aftakeling. De sleutels voor hun welbevinden zijn goed eten, natuurlijk bewegen, opstaan met een ideaal en vrienden hebben om dat ideaal te verwezenlijken. Concreet met een aantal punten. Zij:

 • eten grotendeels plantaardig, vers bereid voedsel
 • eten tot ze prettig verzadigd zijn
 • hebben moestuintjes
 • bewegen veel
 • zitten niet op de bank
 • zijn altijd verbonden met andere mensen.

Veerkracht

“Mensen met gevoel voor samenhang (SOC: scene on coherence) doorstaan moeilijke situaties relatief goed. Ze begrijpen hun situatie goed en maken eigen keuzes en het gevoel van zingeving. Deze mensen kiezen voor zingeving ervaren.”’

Definitie gezondheid

“In 2009 organiseerde Huber samen met de Gezondheidsraad en ZonMw een tweedaagse internationale conferentie. Wereldwijd bogen tal van experts zich over de definitie van gezondheid. Hun inzichten leidden tot het nieuwe concept. Gezondheid als het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.”

Spinnenweb Positieve Gezondheid

Grondlegger Huber licht de definitie met een paar opmerkingen toe en laat daarbij de tool Het spinnenweb Positieve Gezondheid zien. Het spinnenweb maakt met zes speerpunten en bijbehorende vragenlijstjes inzichtelijk wat mensen belangrijk vinden en wat ze doen.

“Het kwaliteitsweb zet aan tot reflectie en brengt het gesprek op gang. Als iemand iets op pakt gaat het welbevinden omhoog. Daarom is de essentie: Wat kunnen en willen mensen. Het spinnenweb laat zien dat mensen niet doen wat ze moeten maar wat ze willen. Dat zet aan tot zelfreflectie.De speerpunten motiveren met vragen wat zou iemand kunnen veranderen en wat zou hij of zij zelf willen doen. Wat zou je willen veranderen?
Wat is voor jou belangrijk en dan verder in kleine stapjes hoe daar te komen.”

Vragenlijst Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is een manier om breder naar gezondheid te kijken. Kun je je bijvoorbeeld voldoende redden? Voel je je gelukkig of misschien juist eenzaam? En is er misschien medische zorg nodig of steun uit je omgeving? Het gaat erom dat jij je gezond en energiek voelt, op de manier die bij jou past. Op de site https://mijnpositievegezondheid.nl/ staat een vragenlijst Positieve Gezondheid. Het invullen van de vragenlijst helpt je kiezen en bespreken wat voor jou belangrijk is.

Luisteren

Machteld Huber licht haar visie tot slot met een aantal opmerkingen toe, ook na discussie met de aanwezigen en Ewoud de Jong psychiater, geneesheer-directeur Eleos. “Gezondheid gaat over het hele leven. Behandel de ziekte, maar kijk ook naar de mens in zijn geheel en heb aandacht voor de sociale omgeving. Laat gezondheid een middel zijn opdat iemand zijn of haar ding kan doen. Professionals moeten leren om hun mond te houden en te luisteren naar de cliënt. Positieve gezondheid is het bevorderen van veerkrachtig en betekenisvol leven in een gezondheidsbevorderende omgeving.”

Netwerkgids

De pilot Netwerkgids is één van de vijf pilots van het programma Volwaardig leven van het ministerie van VWS. Met als doel het vergroten van de mogelijkheden van passende zorg voor mensen met een complexe zorgvraag. Hoe draagt Kwaliteit van leven bij aan positieve gezondheid? Op die vraag geeft Saskia Dulk, Netwerkgids van MEE, samen met Jeannette van Harten, ervaringsdeskundige, antwoord in een workshop.
Toelichting ervaringsdeskundige:
“Ervaring delen is kennis vermenigvuldigen. Wat is bepalend: Hoe ga je met mensen om. Heb je een goed gesprek? Kijk naar de mens als mens. Wat motiveert om elke dag naar buiten te gaan. Wat heeft hij nodig? De netwerkgids is hierbij een handig gespreksmiddel, ook over wat wel goed gaat.

Succesfactoren contact cliënt:

 • de tijd nemen om goed te luisteren
 • begrepen voelen, respectvol benaderen
 • uitgebreide vraag verduidelijking
 • als waakvlam steeds op de achtergrond, fel brandend als het nodig is
 • samenwerking met naasten van de cliënt en overig netwerk betrekken
 • inzet ervaringsdeskundige.”

De Ruimte

Arvid Storm, ervaringsdeskundige RIBW Groep Overijssel en Lesley Wintermans, ondersteunend vrijwilliger, gaven een toelichting op De Ruimte, het herstelcentrum in de Zwolse wijk De Pierik. De Ruimte is een locatie met een open karakter, opgezet door cliënten en ervaringsdeskundigen van RIBW GO. Het is een plek waar iedereen welkom is, waar jij jezelf mag zijn, je mag ontwikkelen en groeien in je kracht. Deelnemers krijgen alle ruimte voor eigen inbreng.

Meer informatie facebook/fresiastraat55Zwolle

Email: deruimtefresiastraat55@outlook.com

 

Coronavirus in Nederland, voorzorgsmaatregelen voor RIBW GO

In Nederland zijn de eerste besmettingen met het Coronavirus geconstateerd. In deze fase is alertheid en preventie belangrijk. Om jou als cliënt hierin te ondersteunen hebben we aantal voorzorgsmaatregelen getroffen.

RIBWGO heeft een plan van aanpak geschreven dat in de eerste plaats voorziet in preventie en daarnaast handvatten geeft hoe te handelen als cliënten of medewerkers van RIBWGO besmet raken met het Coronavirus. Jouw begeleider is hiervan op de hoogte.

Wat kun je zelf doen?

Was regelmatig je handen met zeep
Lichamelijk contact verloopt in de meeste gevallen via de handen. Was daarom regelmatig (en in ieder geval na elke keer dat je lichamelijk contact hebt gehad met een andere persoon, als je eten gaat klaarmaken of als je gehoest hebt) je handen met zeep en droog ze af met papieren handdoeken. Kunstnagels, nagellak en sieraden (ringen en armbanden) vormen een risico. Bij gebruik van handschoenen, gebruik deze eenmalig.

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

Bij hoesten of niezen, kunnen vochtige deeltjes meekomen die je via je handen verder kunt verspreiden. Hoest of nies daarom niet met je hand voor de mond, maar doe dit met de binnenkant van je elleboog. Gebruik zonodig papieren zakdoekjes en geen stoffen.

Mondkapjes

Het dragen van een mondkapje helpt niet in de preventie tegen het Coronavirus. Het kan het gevaar op besmetting zelfs vergroten wanneer het kapje met (besmette) handen wordt aangeraakt of als je het kapje langdurig draagt of vaker gebruikt.
Een mondkapje helpt wel als iemand besmet is of als je voor iemand die besmet is moet zorgen. Het is dan wel belangrijk het kapje direct na gebruik weg te gooien.

Hygiëne bezoek

Krijg je bezoek? Maak ook je bezoek er op attent om extra hygiënemaatregelen te treffen.

Vermoeden van besmetting

In geval van een vermoeden van besmetting neem je telefonisch contact op met de (lokale) GGD of de huisarts. Ga niet naar de GGD of de huisarts toe om te voorkomen dat je mogelijk anderen besmet. De GGD bepaalt in overleg met de huisarts of een test nodig is. Breng daarnaast je begeleider van RIBWGO op de hoogte.

Vragen?

RIBW GO houdt de actualiteit rond het Coronavirus nauwlettend in de gaten en waar nodig treffen wij op instructie van de GGD en het RIVM maatregelen. Voor meer informatie kun je de website van het RIVM en de GGD in de gaten houden. Daarnaast kun je voor vragen terecht bij je begeleider van RIBW GO.

Op zoek naar een vriend of vriendin? Kijk op Durfjijmetmij.nl!

“Wat is dat nou voor een vraag?
Wat moet ik met jou durven dan?”
“Nou…, vrienden worden misschien!?
Of zoek je soms een date, of iemand om een serieuze relatie mee op te bouwen!?”
Neem dan eens en kijkje op de website:
www.durfjijmetmij.nl

RIBW Groep Overijssel is aangesloten bij de GRATIS contactwebsite ‘Durfjijmetmij.nl’, speciaal voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid.
Voor wie zijn of haar sociale wereld via internet wil vergroten, kan zich rechtstreeks aanmelden en een account aanvragen voor deze website. De enige voorwaarde is dat je minimaal 18 jaar bent en in zorg bent bij RIBW Groep Overijssel

Ben je op zoek naar nieuwe vrienden (uit heel Nederland!) of durf je een stap verder te gaan en wil je een serieuze date of relatie zoeken, dan zit je bij Durfjijmetmij.nl goed. Én veilig! Blijf dus niet langer alleen, zet die eerste stap en schrijf je in!

Activiteitenkalender Mensdoormens Almelo

De activiteitenkalender voor maart 2020 van Mensdoormens Almelo is uitgekomen.

Mocht je je willen aanmelden voor een activiteit dan kan dat per mail, facebook of schrijf je in op een van de inschrijflijsten in de herstelruimte.

Mensdoormens is een zelfregiecentrum in Almelo. Mensdoormens is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag geopend.

Het adres waar de activiteiten plaatsvinden is:
Wilgenstraat 11 (oude Hagedoorn school)
7605 EG  Almelo

De facebook pagina is:
https://www.facebook.com/vrijplaatsMDM/

Het email adres is:
chantal@mensdoormens.nl

U kunt hier zien welke activiteiten er zijn in maart.

Redactie Cliëntenportaal zoekt kunstenaars onder cliënten!

De redactie van het Cliëntenportaal is op zoek naar cliënten die kunst maken. Of het nu gaat om beelden, schilderijen: we willen cliënten die kunst maken graag een plek bieden.

Weet jij iemand die kunstwerken maakt? Kunst die het verdient om een mooie een mooie plek te krijgen op het Cliëntenportaal? Geef dit dan door aan de redactie via mijn@ribwgo.nl. We bieden graag meer cliënten de gelegenheid hun kunst hier ten toon te stellen. Deze is te vinden in het menu onder >Samen actief, >Werk van cliënten!

Ga hier rechtstreeks naar de kunstpagina, dan vind je daar al de kunst van Berend Nijborg, kunstenaar uit Hardenberg.

TV uitzending: VPRO Tegenlicht: Gewoon Gek?

Bijna 90.000 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor geestelijke gezondheidszorg, en een miljoen mensen heeft direct of indirect met een psychische aandoening te maken. Er moet iets veranderen, maar hoe? Wat is de grens tussen normaal en abnormaal?

Thema’s uit de eerste aflevering

Psychische diversiteit, normalisering van het abnormale, en innovatie van de geestelijke gezondheidszorg. Dat zijn thema’s uit de eerste aflevering van VPRO Tegenlicht, op 1 maart: “Gewoon Gek”.

“Wat ik zou willen zeggen is dat niets meer gek is en ook niets meer normaal. En dat eerste daar hebben heel veel mensen het over, maar wat mij betreft is dat tweede veel belangrijker. Want op het moment dat je zegt dat dingen normaal zijn, dan moeten mensen zich daaraan conformeren,” zegt Filosoof Sander Voerman van Redesigning Psychiatry.

Pioniers

In deze aflevering passeren nieuwe Nederlandse zorginitiatieven de revue, innovaties van pioniers die vinden dat de geestelijke gezondheidszorg moet veranderen. Er komen zorgontvangers aan het woord, patiënten met ADHD, burn-out, autisme, fobieën, bipolaire stoornis, borderline: zijn ze gek of gewoon?

Professor Floortje Scheepers, psychiater: “Een angststoornis, dan kan je zeggen dat is een ziekte. Maar angst is natuurlijk geen ziekte, ieder mens kent angst. De mate waarin je angst voelt of controle hebt over die angst, die varieert.”

Nauwelijks gericht

Onze maatschappij is nog slecht uitgerust om mensen die te maken hebben met ontregeling te begrijpen. We zien hen als een uitzondering en niet als een variatie. Ook de gezondheidszorg is nog nauwelijks gericht op al die psychische diversiteit. De diagnose bepaalt nog vaak de behandeling, maar de pioniers in deze aflevering hopen dat te veranderen.

Concepten gek en normaal

Hoe gaan wij om met de concepten gek en normaal? Wetenschappers, filosofen en ervaringsdeskundigen laten hierop hun licht schijnen. Mensen die het afwijkende omarmen en de psychische diversiteit van de mens vieren. Sommigen van hen trekken de DSM-classificaties*, die de basis vormen van het huidige stelsel, in twijfel. Wat schieten we op met al die labels? Hoe kan het beter in de toekomst? En is dit een taak die alleen bij de zorgverleners van de GGZ ligt of bij de samenleving als geheel?

In de aflevering:

UMC Utrecht, Professor Floortje Scheepers, psychiater

UMC Big Data Psychiatrie
Psychiater Jules Thielens
Zorgondernemer Bram van der Leden
Deelnemers van BijBram
Redesigning Psychiatry
Deelnemers van Enik Recovery College
Diverse ervaringsdeskundigen op de wachtlijst

Regie: Soraya Pol

Uitzending: zondag 1 maart, ca. 22.05u, NPO2

Bron: Redactie Medicalfacts/Alida Budding-Hennink, 24 januari 2020