Door Lotje getikt: Niet verschijnen

Soms is het begrijpbaar dat personen die onder de GGZ vallen door wat voor omstandigheden niet in staat zijn om te komen. Daar is natuurlijk alle begrip voor. Alleen meld dit altijd wel om de volgende redenen.
Het RIBW zet personeel in die nodig is om de cliënten te begeleiden. Hier krijgt men via de gemeente gelden voor om dit mogelijk te maken

Ambulant

Zodra een cliënt niet thuis is heeft de begeleider of begeleidster reistijd gemaakt die men niet kan registeren. Natuurlijk kan men het bezoek ook niet registreren. Dat kan pas na het daadwerkelijke bezoek. De begeleider maakt onnodige reiskosten en verspilt tijd. Als men voldoende gelden krijgt om cliënten te begeleiden is er niets aan de hand. Geloof je nog in sprookjes? Houd daar dan direct mee op. Het team krijgt echt niet ruim betaald voor hun begeleiding

Onnodige uitgaven

Het niet verschijnen bij een afspraak is dus kostenverhogend en betekent dat het team zich niet optimaal
voor de cliënten kan inzetten. Het is uiteindelijk in het nadeel van de cliënten. Natuurlijk zijn er omstandigheden die het niet thuis zijn of de deur niet te willen openen rechtvaardigen. Het betekent wel dat de begeleiding van het team dan ook  anderen onder druk zet. Het niet tijdig aangeven om niet op te komen draven benadeeld andere cliënten.

Reiskosten

Er zijn teams die door de afstanden veel reiskosten moeten maken. Ook hierdoor kunnen er financiële problemen ontstaan. Binnenkort is hier een gedeeltelijke oplossing voor die nu al in Twente bestaat.
Toekomstgericht moet men als ambulante cliënt rekening gaan houden met het feit dat een ieder de begeleider zelf gaat bezoeken en alleen als het niet anders kan de begeleider bij jou thuis komt.
De begeleider zit bijvoorbeeld op woensdagochtend in het wijkcentrum.

Arbeid en Dagbesteding

Ook hier krijgt het RIBW alleen gelden als de cliënt daadwerkelijk aanwezig is. Het niet verschijnen is hiervan mede de oorzaak dat de Werkelaar in de problemen kwam. Het aantal cliënten die hadden aangegeven van de arbeid en dagbesteding gebruik te willen maken en er echt kwam was maar zeer klein. Dat er problemen kwamen door het niet aanwezig zijn was onvermijdelijk. Ergens niet mee eens zijn en daardoor wegblijven is al helemaal dom. Bij het RIBW is er de medezeggenschap die men kan gebruiken om iets te bereiken.
Het gewoon links laten liggen en helemaal niets doen heeft veel problemen veroorzaakt. De trouwe bezoekers zijn de wegblijvers echt niet dankbaar. Veel mensen in de GGZ denken dat zij de oorzaak van alles wat fout gaat zijn. Dat is natuurlijk grote onzin maar de slechte gang van zaken bij de arbeid en dagbesteding is mede hierdoor ontstaan.

Beschermd wonen

Voor deze groep cliënten zijn er andere regels. Zoals in het begin wordt er rustig aan gedaan om zo snel als mogelijk aan de woonplek te wennen. Normaal geldt ook bij de BW dat iedereen die dit kan overdag aan dagbesteding doet. Zodra iedereen weg is kan er meer begeleiding in de avond en nacht aanwezig zijn. Voor iedereen krijgt het RIBW gelden om alles te verzorgen. Het overdag aanwezig zijn van veel personeel om dat de cliënten inactief blijven kost onnodig veel geld. Dit gaat uiteindelijk ook doorwerken in de begeleiding en nachtdienst. Iedereen die in staat is om overdag iets te gaan doen en dit vertikt om te doen schaadt andere cliënten. Het werkt natuurlijk anders als men dit daadwerkelijk niet kan. Dan komen er vergoedingen op een andere manier hiervoor binnen

Lotje

Haar uitspraak: “Het is van lotje getikt” dat cliënten niet begrijpen dat inactief blijven als eerste niet positief werkt voor hunzelf maar het niets willen doen ook zeer nadelig is voor anderen die worden begeleid door het RIBW of andere stichtingen in de GGZ. Het RIBW heeft de laatste tijd al cliënten opgevangen van andere stichtingen die het financieel niet aan konden. Begrijpt men wel dat het niet verschijnen heel erg nadelig kan werken.

Gebruik de zorg waar men recht op heeft en het is zaak dat het vooral in je voordeel werkt, en doe mee!

Marteb

Geef een antwoord