Door Lotje getikt: Het GGZ alphabet

Iedereen heeft zijn sterke kanten en natuurlijk ook wat zwakke kanten. Over dat laatste zal ik het maar niet hebben want ik ben nu op vakantie. Zo let ik vooral op gebouwen, woningen en bossen en de buuf op de dieren die er rondlopen of vliegen. Zodra zij iets ziet ben ik meestal te laat om het ook te zien. Ik let bijvoorbeeld op het aantal treden tot de voordeur. Hoe meer treden hoe hoger de sneeuwval kan zijn en bij de schuren die boven de rooilijn, zeg maar hoger dan de omgeving, liggen. Het dammetje is er om binnen te komen. Zodra er sprake is van veel sneeuwval zie je op het dak maatregelen om de sneeuw bij de voordeur niet van het dak af te laten glijden. Anders moet je eerst een meter sneeuw wegvegen om behoorlijk naar buiten te kunnen komen. Dakgoten die een meter onder het dak zijn geplaatst om te voorkomen dat het opgetaste sneeuw niet het dak in kan kruipen. Voor dat soort zaken heb ik gewoon meer aandacht dan de buuf.

Het boekje

Lezen is ook een van mijn sterke kanten want dat doe ik zeer graag. Hier ben ik altijd attent op en kijk  rond of er iets leesbaars aanwezig is. Op het kantoor in Zwolle is er zo’n plek bij de balie waar Joke heel vaak zit. Daar vond ik het boekje over het GGZ alphabet. Leuk om te lezen tijdens de vakantie en nam het boekje mee.

Joke

Iets wat ik minder leuk vind maar voor haar een hele positieve stap is is dat Joke gaat werken als secretaresse bij een RIBW team vlak bij haar huis. Voor haar een hele verbetering en eveneens voor het team dat haar strikte. Joke was volgens mij na de koffiejuffrouw de belangrijkste vrouw die bij het RIBW werkt. Sorry hoor Ina (lid van de Raad van Bestuur) in mijn ogen zijn beide toch belangrijker en de derde plaats is toch ook mooi en dan val je nog in de medailles.

Joke is als telefoniste de eerste persoon die je spreekt als je het RIBW belt. Alleen al haar stem geeft je rust en een prettig gevoel. Ze is zeer begrijpend en zoek de persoon die je hebben moet op. Gelukkig blijft Marijke nog en zijn de andere telefonisten ook heel aardig.

Het GGZ alphabet

In het boekje heeft de auteur per letter zaken die voorkomen in de GGZ op een leuke wijze behandeld. Als cliënt zou ik waarschijnlijk een andere keus gemaakt hebben door mijn onkunde over wat er allemaal speelt en benoemd wordt in de GGZ.

Kaart spel

De auteur van het boekje vroeg zich af welke kaart er in een spel zou moeten zitten voor mensen met een GGZ problematiek. Bij veel spelen zitten er kaarten die een speciale functie hebben. Bij het klaverjassen bijvoorbeeld de boer, bij harten jagen de harte vrouw en de joker die ingezet kan worden voor iedere andere kaart in het spel. Zijn vraag is dus niet zo vreemd om te weten welke kaart in het spel zou moeten zitten zodat personen met een GGZ achtergrond mee kunnen spelen. Natuurlijk zal de groep die om een herstelkaart roept het grootst zijn want iedereen is toch voor het herstel. Welk herstel!

Men gaat er direct van uit dat iedereen kan herstellen heel leuk maar vergeet dit direct dat is onmogelijk.

Er zijn veel beperkingen die niet hoeven hersteld te worden denk hierbij maar eens aan autisme. De omgeving is vaak niet instaat om hun te begrijpen daar ligt de beperking bij het autisme. Verder worden afwijkingen bepaalt door wat men gemiddeld normaal vind. Dat rechtvaardigt de vraag wat is normaal?

Zodra de maatschappij zich aanpast aan personen met een beperking zullen er minder personen onder de GGZ gaan vallen.

Extra  kaart

Hier ligt het antwoord op de vraag van de auteur om welke extra kaart er nodig is om iemand uit de GGZ mee te kunnen laten spelen. Een kaart die alles overklast en door iedereen begrepen word.

De grote aanpasbaarheidskaart

Deze kan ingezet worden als iemand het even niet begrijpt of te veel wordt. Door het inzetten van deze kaart komt iedereen weer bij elkaar en begrijpt men het op een eenvoudige basis. Het spel kan gewoon opnieuw starten.

Marteb