Door Lotje getikt: De bureaucraat

Voordat iedereen kwaad opspringt en zegt je gaat weer eens generaliseren en trekt alles over een lijn. Nu dat klopt helemaal als het om een echte bureaucraat gaat en daar ken ik er helaas velen van.

Voor de duidelijkheid dit stukje gaat niet over ambtenaren het is ook een fenomeen dat in het bedrijfsleven veel voorkomt. Vaak door boven zijn mogelijkheden te functioneren zoekt men houvast om zijn werk naar behoren te kunnen doen. De regels en wetten geven houvast. Alleen zodra men regel is en regel gaat gebruiken is het helemaal mis. Men vergeet de mens. Geen mens is gelijk aan een ander en ik hoop oprecht dat niemand de pech heeft om op mij te lijken.

Wetten en regels bezitten altijd ontsnappingsmogelijkheden doordat de samenstellers beseffen dat niet ieder persoon in staat is de regels of wetten na te kunnen leven. In onze maatschappij  gaat men er vanuit dat iedereen op eigen benen kan staan, op zichzelf is dat heel logisch.

Maar het bekende maar je mist een been dan kan dat niet en wat dan? De regel is regel vereist 2 benen. De bureaucraat  vereist dan toch de beide benen want zo zijn de regels. Dit is lichtelijk overdreven maar komt soms wel voor.

Gelukkig zijn er onder de ambtenaren en in het bedrijfsleven personen die beseffen dat niet iedereen gelijk is en aan de regels kunnen voldoen en proberen een uitweg te vinden in de regels voor personen die daar echt niet aan kunnen voldoen of houden. Vooral onder de ambtenaren zijn er velen die de ontsnappingsmogelijkheden met veel succes zoeken.

Regel is regel

Een oudere man die geniet van zijn pensioen loop iedere dag zijn rondje door de wijk en pakt het zwerfvuil van de straat op en deponeert het in de straat afvalbak. Iets wat iedereen met zijn afval moet doen als hij de straat gebruikt en niet op de grond mag gooien. Een wakkere milieu-ambtenaar ziet de oude man het straatvuil oppakken en het in de afvalbak deponeren. Fout, helemaal fout. Hij had het straatvuil mee naar huis moeten nemen en daar weg moeten gooien. Daar is de afvalbak niet voor en regel is regel dus treedt hij vastberaden op en deelt een boete uit. Helaas is er nog geen ontsnappingsmogelijkheid gevonden in deze wettelijke regel die in dit geval wel heel absurd is. De oude man had eerder een pluimpje van de ambtenaar verdiend in plaats van de boete. Hij hield ongevraagd de wijk schoon en zag dit als zijn burgerplicht.

Regel is regel ontwijkers

Gelukkig zijn er ambtenaren die naar de mazen in de regels zoeken om de personen die dit nodig hebben te kunnen helpen. In het geval van de oude man had in de plaatselijke regelgeving de mogelijkheid moeten komen om het zwerfafval op te pakken en in de straat afvalbak te doen. Dit om het probleem op te lossen. Naast hun IQ wat waarschijnlijk hoog is hun EQ wat onder andere staat voor invoelings vermogen en mede menselijkheid even eens heel hoog bij de regel is regel ontwijkend.

Wasknijper

Een bureaucraat vergelijk ik vaak met een wasknijper. Of het nu zeer fijne stof zoals zijde of grove stof van een spijkerbroek is de wasknijper knijpt hem vast aan de waslijn. Wat een wasknijper vast knijpt beseft de wasknijper niet daar heeft hij geen gevoelens voor. Iets wat natuurlijk niet gek is bij een wasknijper. Zodra het om een mens gaat ligt dit anders. Hier komt de bureaucraat in de mens naar boven drijven.

In mijn ogen is een bureaucraat  gelijk aan de wasknijper. Hij heeft niet in de gaten dat het toepassen van regel is regel kwetsbare mensen zwaar kunnen beschadigen. Dit geldt eveneens voor een aantal wetten.

Het doel van de wet of regel helemaal uit het oog verloren treed de bureaucraat op. Hoewel hun IQ zeer hoog kan zijn is hun EQ zeer laag of niet aanwezig.

Het waarom

Met dit stukje hoop ik dat veel personen gaan beseffen dat regels noodzakelijk zijn om onze maatschappij in stand te houden. Alleen mogen de regels niet belangrijker dan de mens worden en men moet hier rekening mee houden. Gelukkig zijn er veel ambtenaren of medewerkers bij grote bedrijven die altijd op zoek zijn naar oplossingen voor personen die dit nodig hebben.

De ramen

Als laatste wil ik het hebben over een eigen ervaring met de bureaucratie. Mijn huishoudelijk ondersteunster had me eindelijk zover dat ik de ramen ging lappen. De reactie van mijn buurtgenoten was totaal anders dan ik gedacht had. Geen compliment voor de schone ramen maar via de kliklijn het doorgeven van de schoonmaakactie die ik nooit zelf gedaan kon hebben. De blauwe brief van de belasting viel op mijn deurmat en ik durfde hem niet te openen. Een paar weken later heeft mijn begeleidster hem geopend.

Reden

De schoonmaakactie was opgevallen en er werkten zwarte schoonmakers in de wijk of die dit gedaan hadden. Er waren dus zwartwerkers in de buurt. Een bureaucratische actie om de brief te versturen. Het enige wat zwart werd tijdens het schoonmaken waren mijn handen van het jarenlang aangekoekte vuil. De ambtenaar (bureaucraat) had even niet in de gaten dat dit niet kon. Het is natuurlijk regel is regel en zwartwerken mag niet. Wat de ambtenaar had moeten doen was achter zijn bureau weggaan en de wijk in om de zwartwerkers te betrappen. Het is geen burgerplicht om de zwartwerkers door te geven. Het laten zwartwerken is ook strafbaar en dat hoef je niet te melden. Het gebruiken van de kliklijn mag natuurlijk nooit leiden dat men er van uitgaat regel is regel we pakken dit wel even aan.

Kliklijn

Het gebruik van de kliklijn zou eigenlijk bij misbruik hiervan ook bestraft moeten worden. Het stiekem beschuldigen van anderen zonder een gedegen onderzoek of dit de waarheid is kan anderen beschadigen.

Ik ben een paar weken met een grote stap over de blauwe brief heen gelopen en ik heb slecht geslapen

Heerlijk die reactie van de buurt op mijn schoonmaakactie, niet dus, daar heb ik niet van genoten.

Als laatste de opmerking de bureaucraat zal alles tegen je gebruiken van wat er ooit geschreven is over jou. Dat iets al 20 jaar geleden voorviel en daarna nooit meer. Dat maakt niets uit het staat er en men gebruikt dit om zijn gelijk te krijgen. Alles kan wel op papier staan de geloofwaardigheid hier van is vaak twijfelachtig.

Marteb

Geef een antwoord