Door Lotje getikt: Cliënt stigmatisering

Patiënten, cliënten, bewoners?
Eens was er het woord patiënt wat de lading niet dekte en nu het woord cliënt. In het kader van herstel is het woord cliënt niet meer op zijn plaats. Het woord cliënt is stigmatiserend in de huidige tijd. Veel Nederlanders ontvangen tegenwoordig zorg en/of ondersteuning thuis om wat voor reden dan ook. Het zou voor de cliënten van woonvormen dan ook prettiger zijn als zij bewoners genoemd worden. Ambulante zorgafnemers kunnen ook gewoon klant genoemd worden. Dit werkt minder stigmatiserend.

Marteb

Geef een antwoord