Bezoekregeling cliënten beschermd wonen en modulair wonen

Sinds kort kun je als cliënt beschermd wonen of modulair wonen gelukkig weer bezoek ontvangen. Dat geldt zowel overdag als ’s nachts. Ook voor het ontvangen van bezoek of logeren volgt RIBW GO de richtlijnen van het RIVM:

  • Bezoekers hebben geen klachten die kunnen duiden op Corona.
  • Bezoekers houden zich aan de hygiënerichtlijnen (regelmatig handen wassen, niezen in de elleboog).
  • Bezoek blijft zoveel mogelijk op 1,5 meter.
  • Waar het houden van 1,5 meter niet mogelijk is, moet worden gekozen voor bezoek op een alternatieve locatie of buiten. Voor logeren geldt daarbij dat er dus een slaapplek moet zijn op 1,5 meter van de eigen slaapplek.

Seks en intimiteit

Uitzondering op de 1,5 meter regel kan worden gemaakt voor bezoek van een vaste partner. Dat wil zeggen: een partner met wie je tenminste 4 maanden een relatie heeft. Uiteraard altijd in overleg met de begeleiding. Het is belangrijk dat je hierover duidelijke afspraken maakt met de begeleiding en met je partner over hoeveel andere mensen je ziet en dat iedereen zich houdt aan de coronaregels. Afspreken is niet mogelijk als een van jullie klachten heeft, of tot de risicogroep behoort.

Geef een reactie