Nieuwe klachtenregeling per 1 januari 2021 voor cliënten en naastbetrokkenen

Door de komst van de Wlz wordt per 1 januari 2021 de klachtenregeling aangepast. De aangepaste klachtenregeling gaat gelden voor alle cliënten en naastbetrokkenen (dus ook niet-Wlz). De huidige klachtenregeling komt op dat moment te vervallen.

Wat verandert er?

  • Direct toegang
    Voortaan kunnen cliënten die geen bemiddeling door de klachtenfunctionaris op prijs stellen, direct een klacht aan de klachtencommissie voorleggen.
  • Geschillencommissie
    Het is aan de Raad van Bestuur om een besluit te nemen over de adviezen en aanbevelingen van de klachtencommissie. Wanneer een klacht hiermee niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan het geschil voorgelegd worden aan de landelijke Geschillencommissie.

Waarom?

Per 1 januari moet de RIBW Overijssel voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dit heeft te maken met de eisen die de Wet Langdurige Zorg (Wlz) aan de organisatie stelt, omdat vanaf dan ook Wlz-cliënten een beroep kunnen doen op ondersteuning door RIBW Overijssel.

Geef een reactie